Zasadnutie OR malo krásny priebeh

február 16, 2017 by

OR 08OR 15Rožňava – 10.02.2017

Fotogaléria

Rokovanie Oblastnej rady Matice slovenskej pre okresy Rožňava a Revúca otvorila v Dome MS, predsedníčka Ing. Zlatica Halková. Veľmi srdečne na rokovaní privítala prítomných predsedov a zástupcov MO. Niektorí  predsedovia už v priebehu dňa predložili požadované materiály, a   z rodinných alebo zdravotných dôvodov ospravedlnili svoju neúčasť na rokovaní. Predsedníčka  predložila  návrh programu na rokovanie a tento prítomní  jednomyseľne schválili. Činnosť MS za rok 2016 zhrnula predsedníčka, kde sa krátko zmienila o každej vykonanej a usporiadanej akcii. Spomenula všetky akcie vykonané prostredníctvom, resp. pod záštitou DMS Rožňava, ale aj ktoré vykonali samotné MO MS v okrese Rožňava a Revúca. Aktivity a podujatia a celú činnosť vyhodnotila ako krásnu a poďakovala za matičnú prácu všetkým. Read more

03.03.2017 Gemerská Poloma

február 16, 2017 by

KP web21. ročník recitačnej súťaže sa blíži,  Propozície

SÚŤAŽ 2017

február 13, 2017 by

Vyhodnotenie január 2017

Uzávierka: 26.02.2017  o 24,00 hod.

 

Nové otázky

5. týždeň

6. týždeň

7. týždeň

8. týždeň

odpovede posielajte poštou na  adresu :

DOM MATICE SLOVENSKEJ
Letná 42

048 01 Rožňava

alebo na e-mailovú adresu :

otazky@maticaroznava.sk

Žrebovanie koncom mesiaca

Podmienky súťaže

Turisti nespia

február 4, 2017 by

turistka

18.02.2017 Zimný prechod Slovenským rajom

25.02.2017 Zimný výstup na Repisko – 20.ročník

viac info

Fotomomentky

február 1, 2017 by

 

Šaliansky Maťko097

27.01.2017  Rožňava

vecné ceny pre najlepších

 KR 34

28.01.2017 Košice

Zasadnutie výboru MS konečne aj na východe

Fotogaléria Michal Terrai

 DSCF06

29.01.2017 ECAV

Kobeliarovo, Nižná Slaná, Henckovce, Gemerská Poloma – v mene Vás všetkých Maťovci ďakujeme Fotogaléria

 

 

Šaliansky Maťko J.C.Hronského

január 27, 2017 by

DSCF8120Rožňava – 27.01.2017

Výsledková listina ŠM 2017

Fotogaléria

„Bola raz jedna malebná krajina – Slovensko sa zvala. V nej malé mestečko Šaľa. A tá Šaľa Šalianskeho Maťka Jozefa Cígera Hronského mala. Skvosty našich starých otcov, materí, aby sa zas utvrdila láska k vlasti, domovine, k tomu peknému, čo v nás tleje, až neraz sa duša v rozprávke rozochveje… „ MUDr. Svetozár Hikkel. Keď sa v mestečku Šaľa v roku 1991 zrodila iniciatíva zorganizovať súťaž v prednese slovenských povestí, v kalendári bolo meno Matej a tak predseda Miestneho odboru Matice slovenskej v Šali MUDr. Svetozár Hikkel súťaž nazval podľa dátumu a miesta zrodu Šalianskym Maťkom. Read more

25.02.2017 Dobšiná

január 27, 2017 by

maškaraPozývame na 6.ročník Matičného maškarného plesu pre dospelých

72. výročie oslobodenia mesta Rožňavy

január 25, 2017 by

aktRožňava – 23.01.2017

Fotogaléria

Mesto Rožňava, Oblastný výbor Slovenského zväzu protifašistických bojovníkov v Rožňave, Základná organizácia partizána Tótha SZPB a vojenské útvary v meste Rožňava, zorganizovali spoločne pietny akt kladenia vencov na Námestí baníkov. Akt sa konal pri príležitosti 72. výročia oslobodenia mesta Rožňavy. Okrem organizátorov sa akcie zúčastnili aj zástupcovia spoločenských, kultúrnych a politických zoskupení, ako aj matičiari z okresu. Úvod sa niesol recitáciou básní, za ňou nasledovali príhovor primátora mesta p. Pavla Burdigu a o sprievodné slová sa postarala Mgr. Lenka Leštáková a v maďarskom jazyku sa všetkým prihovoril Mgr. Arpád Laco. Napriek chladnému počasiu sa na Námestí baníkov zišlo predsa len dosť ľudí, aby si pripomenuli, aká dôležitá udalosť sa udiala pred 72 rokmi pre ďalšie generácie. Read more

Matičný bál

január 24, 2017 by

03Štítnik – 21.01.2017

Fotogaléria

21. január bol dňom, kedy sme si v Štítniku pripomenuli, že prežívame obdobie fašiangov. Práve vtedy treba spievať, tancovať, veseliť sa. Myslím, že sa to večer toho dňa naplnilo na 100 %. Ľudia sa stále chcú baviť, čoho dôkazom bol aj veľký záujem o ples. Žiaľ, niektorí „oneskorenci“ sa už k lístkom nedostali. V piatok sa uskutočnila výzdoba a príprava kultúrneho domu. V sobotu o 19 hod. 30. minúte sa úvodným tancom otvoril ples . Hneď od prvého tanečného kola bol parket plný, cez prestávky vrava, smiech, pripíjanie na zdravie. O zábavu sa postarala hudobná skupina SAKO z Vlachova, za čo im v mene všetkých ďakujem. Tiež ďakujem naším sponzorom, ktorý venovali rôzne ceny do tomboly: OÚ Štítnik, p. starosta L. Belányi, MOMS Štítnik, DMS v Rožňave, firma BRANTNER, Z. Holóková, O. Kalina, SMZ Jelšava, manželia Almášiovci, kvetinárstvo Bela, firma QUATTRO TRADE Rožňava, A. Hlaváč, KOMPOSESORÁT Štítnik, L. Grecár, J. Belák, Š. Vido, B. Zobolová, M. Blašková, I. Ďurán, K. Hadžega, J. Zobola a kaderníčka Jarka. Read more

40. ročník výstupu na Stromíš

január 24, 2017 by

StromíšVlachovo – 21.01.2017

Fotogaléria DMS

Fotogaléria Štefana Majerčáka

Slniečko ešte len jedným okom vykúkalo spoza kopcov a my sme už boli na ceste za pekným turistickým zážitkom. Memoriál Štefana Klementa a Jána Elexu sa už v obci Vlachovo stal  tradíciou. Zraz účastníkov bol pred budovou Obecného úradu, kde prebehla aj registrácia turistov zo širokého okolia. Prihovoril sa aj pán starosta Ing. Peter Pakes a pamiatku padlých si uctili položením venca k ich pamätníku. Samotný výstup bol pre občasných turistov, ako som ja,  dosť náročný, keďže máme bohatú snehovú prikrývku. Netrvalo dlho a prekrásne slnečné počasie  nám odhalilo Read more

Ďalšia strana »