21.04.2017 Dobšiná

marec 27, 2017 by

DNmoderná pieseň bude znieť v Dobšinej

SÚŤAŽ 2017

marec 27, 2017 by

Vyhodnotenie mesiac február 2017

Uzávierka: 02.04.2017  o 24,00 hod.

 

Nové otázky

9. týždeň

10. týždeň

11. týždeň

12. týždeň

13. týždeň

odpovede posielajte poštou na  adresu :

DOM MATICE SLOVENSKEJ
Letná 42

048 01 Rožňava

alebo na e-mailovú adresu :

otazky@maticaroznava.sk

Žrebovanie koncom mesiaca

Podmienky súťaže

Prezentačná prednáška o Matici slovenskej

marec 24, 2017 by

12Rožňava – 23.03.2017

Fotogaléria I.

Fotogaléria II.

Heslo „Budúcnosť je v našich deťoch“ sme si dali po zistení, že je okolo nás  veľa ľudí, ktorí ani netušia, čo obnáša činnosť Matice slovenskej. Dennodenne sa stretávam s touto problematikou. Na podnet predsedníčky MO MS v Kobeliarove PaedDr. Janky Regrútovej, aktívnej učiteľky slovenského jazyka na Základnej škole akademika Jura Hronca v Rožňave, sme sa teda rozhodli začať pri deťoch. Keďže históriu vzniku Matice slovenskej sa učia na hodinách dejepisu, rozhodli sme sa spestriť  im jednu takúto hodinu našou prezentačnou prednáškou. To čo majú napísané v učebniciach, o tom im rozprávať netreba, to zvládnu pani učiteľky. My sme im chceli predstaviť kúsok našej práce. Žiaci ôsmeho ročníka pozorne počúvali zaujímavé informácie z matičného prostredia. Zamerali sme sa  na prvé gymnáziá, nedalo nám nespomenúť Štúra, Hurbana, Vajanského, ale hlavne našich slávnych rodákov. Read more

08.04.2017 Plešivec

marec 22, 2017 by

turistaklasický prechod Plešiveckou planinou

viac info

Jozefovské jarné spevy

marec 19, 2017 by

jjj23Vlachovo – 18.03.2017

Fotogaléria

Príchod najkrajšieho ročného obdobia bol na území Slovenska oddávna spájaný s rôznymi ľudovými tradíciami. Vo Vlachove jar vítali piesňami a detskými hrami. Občianske združenie  Stromíš a Obec Vlachovo už tradične usporiadali podujatie s názvom Jozefovské jarné spevy, ktoré sa konajú na Skavke uprostred dediny. Táto tradícia sa zachovala z minulosti, kedy ženy na Jozefa spievali Jozefovské piesne ako vítanie jari. Pre nepriaznivé počasie sa toto podujatie tento rok presunulo do Kultúrneho domu. Po príhovore pána starostu Ing. Petra Pakesa  sa na pódiu postupne predstavili ženy a dievčatá z folklórnych súborov Stromíš z Vlachova, ale aj  Genšenky z Honiec a Bučina z Pače. Read more

30.03.2017 Rožňava

marec 14, 2017 by

HKHviezdoslavov Kubín – okresné kolo súťaže v prednese poézie a prózy

POZVÁNKA-HK

25.03.2017 Silická planina

marec 14, 2017 by

turistikaJarný prechod Silickou planinou už 50. ročník

viac info

18.03.2017 Vlachovo

marec 6, 2017 by

17103806_1369740376424058_4810999727237658752_na máme tu už klasické Jozefovské jarné spevy, počasie objednané

11.03.2017 Turisti sa nedajú zahanbiť

marec 6, 2017 by

turistka Predjarné putovanie za posledným snehom a že vraj ľahká túra

viac info

Fotomomentky

marec 6, 2017 by

 

 MB 06

02.03.2017  Gočovo

Emília Božíková oslávila krásne jubileum, všetko najkrajšie prajeme

 09

03.03.2017 Rejdová

a znovu bolo veselo

 11

04.03.2017 Dobšiná

Slovenský rekord vytvorený, Štefan Polgári – blahoželáme

 

Ďalšia strana »