Zlatá podkova, zlaté pero, zlatý vlas a máme 1 miesto

október 21, 2016 by

172Drienčany – 19.10.2016

Fotogaléria

Celoslovenská súťaž v prednese slovenskej rozprávky ” Zlatá podkova, zlaté pero, zlatý vlas” sa každoročne koná v obci Drienčany.  Má za sebou už  XI. ročník  a to vďaka organizátorom, ktorými sú  Banskobystrický samosprávny kraj, Gemersko – malohontské osvetové stredisko Rimavská Sobota, obec Drienčany, OZ VALGATA Drienčany, ECAV Drienčany a Dom Matice slovenskej v Rimavskej sobote. Podujatie je venované významnému slovenskému rozprávkarovi Pavlovi  Emanuelovi  Dobšinskému, ktorý  na miestnej fare pôsobil od roku 1861 až do svojej smrti v roku 1885. Poslaním  tejto súťaže je viesť  deti a mládež k hlbšiemu poznávaniu slovenskej rozprávky, objavovať krásy umeleckého slova a tým aj rodnej reči, ale aj objavovať  a starať  sa o odborný rast recitátorských talentov. Súťaž je viacstupňová. Rožňavský okres v prvej kategórii reprezentoval  Read more

Mesiac úcty k starším aj v Dobšinej

október 20, 2016 by

010203Dobšiná – 19.10.2016

Stretnutie Jednoty dôchodcov v Dobšinej z príležitosti mesiaca úcty k starším. Súčasťou bola aj gratulácia jubilujúcim členom organizácie. A nás teší, že gratulantkou je súčasne aj predsedníčka Miestneho odboru Matice slovenskej v Dobšinej pani Zlatica Bachňáková.

16.11.2016

október 20, 2016 by

TToživenie krásneho podujatia už sa účasti všetkých krajov Slovenska, Košický kraj reprezentuje FS Dubina z Rožňavy Trenčín, Trnava ruža voňavá 2016

SÚŤAŽ 2015

október 17, 2016 by

Vyhodnotenie september 2016

Uzávierka:30.10.2016  o 24,00 hod.

 

Nové otázky

40. týždeň

41. týždeň

42. týždeň

odpovede posielajte poštou na  adresu :

DOM MATICE SLOVENSKEJ
Letná 42

048 01 Rožňava

alebo na e-mailovú adresu :

otazky@maticaroznava.sk

Žrebovanie koncom mesiaca

Podmienky súťaže

Fotomomentky

október 14, 2016 by

 

ceny

14.10.2016  Rožňava

ceny pre mladých recitátorov

 MK

14.10.2016 Rožňava

pred rokmi krásne aj recitovala a teraz už pripravuje malých recitátorov, viete kto to je ????

 loga

14.10.2016 Rožňava

dobrá spolupráca dvoch kolektívov

 

 

Zlatá podkova, zlaté pero, zlatý vlas

október 14, 2016 by

vítaziRožňava – 14.10.2016

Fotogaléria

výsledková listina

Pavol Emanuel Dobšinský. Je potrebné vám ho predstaviť? Myslím, že nie. Významného slovenského rozprávkara, rodáka zo Slavošoviec,  pozná snáď každý z nás. Na jeho počesť sa dnes konala obvodná súťaž v prednese slovenskej rozprávky. Organizátormi tohto podujatia bol Dom Matice slovenskej v Rožňave a Centrum voľného času v Rožňave. V dnešnej internetovej dobe je veľmi dôležité,  aby naše deti poznali naše krásne slovenské rozprávky a aj krásu našej rodnej reči. Súťažiaci boli rozdelení do troch kategórií.  Read more

Dajme čítaniu Dlhodobú Pridanú Hodnotu

október 13, 2016 by

DSCF06Revúca – 12.10.2016

Fotogaléria

Vzdelávanie učiteľov je dnes už možno mierne sprofanovaný pojem a vyvoláva v mnohých zmiešané pocity. Avšak fakt, že každý učiteľ, bez ohľadu na počet odučených rokov sa musí neustále vzdelávať, aby mohol prinášať svojim žiakom vždy niečo nové, je neodškriepiteľný. Učiteľ  musí chápať vyučovanie literatúry ako umenie. V opačnom prípade sa tento predmet ocitá na periférii záujmu. Čítanie a s ním súvisiace interpretovanie umeleckých textov často nemení  svoju zaužívanú podobu a nedáva možnosť  sebauplatnenia tvorivému žiakovi. Z projektu MO MS a Prvého slovenského literárneho gymnázia v Revúcej Dajme čítaniu Dlhodobú pridanú hodnotu  sa Read more

04.11.2016 Rožňava

október 11, 2016 by

webFS Haviar robí nábor, vau, kto sa prihlási ?????

25.10.2016 Rožňava

október 10, 2016 by

kluba máme znovu niečo zaujímavé

19.10.2016 Drienčany

október 7, 2016 by

logoXI. ročník Zlatá podkova, zlaté pero, zlatý vlas – celoslovenské kolo v prednese rozprávok, podarí sa nám aj niečo vyhrať ???? skúsime

Ďalšia strana »