Fotomomentky

november 27, 2015 by

 

 055

22.11.2015 Vlachovo

Vlachovská hostina znovu čarovala

RS 21

26.11.2015 Rimavská Sobota

odhaľovanie ďalších búst Nezabudov + Lichard Fotogaléria

 018

20.11.2015 Gemerská Poloma

spomienka na Petra Madáča

 

09.12.2015 Gemerská Poloma

november 26, 2015 by

polomamaľovanie pieskom ????? čože to je, príďte sa pozrieť

Udalosti Vlachovskej hostiny roku pána 2015

november 26, 2015 by

111Vlachovo – 22.11.2015

Fotogaléria

22. november je v pamäti ľudí našej malej obce zapísaný veľkými písmenami. Práve tento deň sa ustálil ako náš sviatok. Pôvodnou myšlienkou bolo vysvätenie chrámu spred 150 rokmi po obnove. Tento deň sa tak vryl do pamäte ľudí, že v tento deň sa od toho času konajú pamätné bohoslužby, doma sa oslavuje slávnostným obedom a popoludní bývali vystúpenia ochotníkov, hrala muzika, dokonca boli väčšie zábavy ako na Štefana. To všetko preto, že kostol sa stal ich symbolom viery Slovenského národa vo Vlachove. Táto udalosť je spätá s budovou tak, že sa stala akýmsi miestnym pamätníkom a zosobnení ostatných sviatkov cirkevných i necirkevných. Samozrejme kostol stál už dávno predtým. Prvotné obvodové múry kostola boli postavené niekedy na prelome 14 a 15 storočia, o niečo neskôr v čase bratríkov vo Vlachove i obranný múr so strieľňami. My ale nevieme presný dátum, kedy kostol prvýkrát Read more

Peter Madáč

november 24, 2015 by

055Gemerská Poloma – 20.11.2015

Fotogaléria

referát-Mgr. Mária Kováčová

referát-MVDr. Ladislav Husár

Obec Gemerská Poloma je zaujímavá ako rodisko našich národovcov i uznávaných odborníkov. A tak ako je zvykov, tunajší ľudia nezabúdajú na svojich rodákov. Tu sa narodil aj Peter Madáč, zakladateľ verejného zdravotníctva. Spomienka pri 210. výročí jeho úmrtia mala dôstojný priebeh. Najprv pietny akt kladenia venca pri jeho pamätnej tabuli, za účastí predstaviteľov obce na čele zo starostom, matičiarov nielen domácich, ale aj z okresu. Read more

05.12.2015 Vyšná Slaná

november 23, 2015 by

VSdetičky tešte sa, budú aj darčeky a príde aj Mikuláš

05.12.2015 Gemerská Poloma

november 23, 2015 by

dolinaGalaprogram víťazného telesa Nositelia tradícii 2015

26.11.2015 Rimavská Sobota

november 23, 2015 by

RS webOdhaľovanie búst národných dejateľov – Nezabudov, Lichard

SÚŤAŽ 2015

november 23, 2015 by

Vyhodnotenie – október 2015

Uzávierka: 30.11.2015  o 24,00 hod.

 

Nové otázky

45. týždeň

46.týždeň

47. týždeň

48. týždeň

odpovede posielajte poštou na  adresu :

DOM MATICE SLOVENSKEJ
Letná 42

048 01 Rožňava

alebo na e-mailovú adresu :

otazky@maticaroznava.sk

Žrebovanie koncom mesiaca

Podmienky súťaže

2015 Rok Ľudovíta Štúra

november 20, 2015 by

Ľudovít Štúr

 

Hlavné podujatia Matice slovenskej v roku 2015

22.11.2015 Vlachovo

november 14, 2015 by

Hostina finala máme tu už tradičnú Vlachovskú hostinu

Ďalšia strana »