Máme nového predsedu Matice slovenskej

november 12, 2017 by

DSCN5612Liptovský Mikuláš 10.-11.11.2017

Medzi zvolenými členmi výboru MS aj naši – Ing. Martin Gallík, Ing. Zlatica Halková, Mgr. Michal Terrai

Fotogaléria – Michal

Fotogaléria – Šani

Matica slovenská je na rázcestí a prechádza generačnou výmenou. Marián Gešper po svojom zvolení dvojtretinovou väčšinou hlasov (258 hlasov, 67,01 percenta) uviedol, že „Matica slovenská je národná a kultúrna inštitúcia. Nebudeme sa zaoberať kontroverznými témami. Budeme sa zaoberať a propagovať preverené historické udalosti a osobnosti, ktoré pozitívne vplývali na náš národný rozvoj. Viac musíme podporovať aj kultúru, hlavne folklór. Pod našimi krídlami pôsobí vyše dvestoštyridsať folklórnych a umeleckých kolektívov. Na tie sa chcem zamerať. To je naša výkladná skriňa.“ Pred samotnou voľbou sa valné zhromaždenie stotožnilo s výkladom dozorného výboru MS, že M. Tkáč už absolvoval druhé funkčné obdobie a podľa stanov MS nemohol kandidovať tretíkrát. Bývalý predseda síce predniesol iný právny výklad, s ktorým sa však matičiari nestotožnili. Na predsedu teda kandidoval len M. Gešper a Roman Michelko, súčasný člen predsedníctva Matice. Read more

Spomienkové stretnutie „Traja sokoli“

november 6, 2017 by

02Plešivec – 06.11.2017

Fotogaléria

Na počesť troch sokolov Štefana Daxnera, Jána Francisciho a Michala Bakulínyho si každoročne v novembri uctíme ich pamiatku položením vencov pri pamätnej tabuli, ktorej autorom je akad. sochár Frico Motoška. Dom Matice slovenskej v Rožňave, Miestny odbor Matice slovenskej v Plešivci,  obec Plešivec a SZPB Rožňava a Plešivec  za účasti žiakov ZŠ s VJS v Plešivci a žiakov ZŠ Pavla Emanuela Dobšinského v Slavošovciach, ako aj miestnych obyvateľov zorganizovali spomienkové stretnutie pri príležitosti ich odsúdenia náhlym súdom na smrť v stoličnom dome v Plešivci. Na úvod nám  zarecitovala Lea Machová, žiačka ZŠ s VJS v Plešivci  báseň Jarná pieseň od Janka Kráľa.  Read more

Solus DEUS

november 2, 2017 by

RB 95RB 07RB 12Rožňavské Bystré – 29.10.2017

Fotogaléria Michal Terrai

Solus DEUS” podujatie konané pri príležitosti 500. výročia reformácie s divadelným predstavením “Luther” v Rožňavskom Bystrom. Evanjelická cirkev a. vyznania  v Rožňavskom Bystrom a pani farárka ThDr. Poláková Zuzana, pripravili s mládežou a šikovnými občanmi obce, amatérskymi hercami predstavenie k Reformácii 500, o Lutherovi, krásne a pôvabné predstavenie, nádherné postavy, krásne piesne, naozaj si dali záležať na tom, aby to stvárnili všetci výborne. Ďakujem za krásne prežité chvíle a blahoželám vám všetkým.
Read more

Z rodného kraja – výstava obrazov

október 31, 2017 by

060305Betliar – 28.10.2017

Fotogaléria

Vonku síce pochmúrne počasie, ale aj tak  sme sa vybrali do Kultúrneho domu v Betliari a veru neľutovali sme. Výstava obrazov Mgr. Jany Kušnierovej   ” Z rodného kraja ” pri príležitosti Dňa úcty k starším a zároveň aj prednášky Mgr. Edity Kušnierovej k 500.- tému výročiu reformácie. Príjemné prostredie doplnil aj cirkevný spevokol. A vraj pochmúrne počasie, ale v srdciach teplo a neha. Read more

Dnes veselo sa majme

október 31, 2017 by

Gemerská Poloma – 27.10.2017

Fotogaléria DMS

Fotogaléria Danky Červeňákovej

Dnes veselo sa majme, veď dôvod na radosť máme a pánu Šafárovi len zdravie, šťastie a radosti prajeme i objatie plné prianí toho, po čom srdce piští.   V obecnej knižnici v Gemerskej Polome sa uskutočnilo slávnostné prijatie pána JÁNA ŠAFÁRAheligonkára, speváka a rodáka obce Gemerská Poloma, ktorý sa dožil významného životného jubilea. Predstavitelia obce a Miestneho odboru Matice slovenskej Gemerská Poloma, ako i riaditeľka Domu Matice slovenskej Rožňava nášmu jubilantovi prejavili úctu a vďaku za jeho tvorivú prácu Read more

Zo starkinej izbičky alebo dva v jednom

október 27, 2017 by

03Štítnik – 26.10.2017

Fotogaléria DMS

Fotogaléria Gitky Vilimovej

Úžasné, ako sa to dá. Starosta obce Štítnik si už tretí rok a uctil seniorov pekným posedením a milým slovom.  A Matičiarky – seniorky, tie sa vedia tiež prejaviť – urobili v tento deň výstavu, kde znovu mohli ukázať “Ča šicko se ešte najde v starkinej chyži“. Sú hrdé na to, ako sa mladým dá ukázať život z minulého storočia, šikovnosť a vynaliezavosť našich predkov. Ďakujem starostovi za príjemné popoludnie a matičiarkam za ich ochotu – páči sa mi, ako sa to naozaj dá – spolupráca, spolupatričnosť a vzájomná úcta. Read more

Zasadali KR MS Košického aj Prešovského kraja

október 27, 2017 by

08Košice – 25.10.2017

Fotogaléria

V Košiciach sa stretli zástupcovia oboch krajov na svojom spoločnom stretnutí. Celé rokovanie sa nieslo v duchu priateľskej atmosféry. Základom boli informácie o blížiacom sa Valnom zhromaždení Matice slovenskej v Liptovskom Mikuláši 10.-11.novembra 2017. Samozrejme aj pokyny z Členského ústredia nielen okolo prepravy a ubytovania, ale aj o kandidátoch do orgánov Matice slovenskej. Samozrejme, že nám nie je jedno, ako to bude fungovať ďalej, ale napriek tomu veríme, že aj našou aktivitou prispejeme v budúcej dobrej práce v matičnom hnutí. Read more

Slovenské Mitrovanie

október 23, 2017 by

651Veľké Teriakovce – 21.10.2017

Fotogaléria

Turistický nadšenci z Rožňavy a okolia aj za účasti matičiarov sa zúčastnili turistickej akcie Slovenské Mitrovanie. Najprv turistika po trase Vyšná Pokoradz – Maginhrad – Veľké Teriakovce  a potom na salaši pod Maginhradom vo Veľkých Teriakovciach  sme sa zúčastnili Slovenského Mitrovania. Vystúpenie folklórnych súborov, spev, tanec, ochutnávka ovčiarskych špecialít ako syry, bryndza, žinčica, čerstvý ovčí syr, baraní guláš a podobne. Trošku sychravé počasie ale dobrej nálade to neuškodilo a každý sa cítil dobre. Read more

Zasadala Oblastná rada Matice slovenskej

október 23, 2017 by

4Rožňava – 19.10.2017

Fotogaléria

Tak ako to býva zvykom, zasadnutie OR MS pre okresy Rožňava a Revúca sa nieslo v duchu priateľského posedenia. Posledná, teda vianočná nás ešte len čaká, teraz sme pracovali na plné obrátky. Posledné informácie pred našim Valným zhromaždením Matice slovenskej v Liptovskom Mikuláši boli predsa len užitočné. Musíme si brať občiansky preukaz, však ideme ďaleko z domova, matičný preukaz, však sme matičiari, no a vieme že ideme do chladnejšieho kraja, tak teplé oblečenie, alebo niečo na zahriatie (zásoby sú už v chladničke), Pri prečítaní, že aj lieky, samozrejme sme sa zasmiali, nielen pravidelné, ale na druhý deň možno bude hlavobôľ. Read more

Zlatá podkova, zlaté pero, zlatý vlas

október 20, 2017 by

013Drienčany – 18.10.2017

Fotogaléria

Po okresnom kole tejto súťaže v Slavošovciach sme sa vybrali s našimi víťazmi na celoslovenskú súťaž v prednese slovenskej rozprávky ” Zlatá podkova, zlaté pero, zlatý vlas” do Drienčan. Súťaž má za sebou už  XII. ročník  a to vďaka organizátorom, ktorými sú   Gemersko – malohontské osvetové stredisko Rimavská Sobota, obec Drienčany, ECAV Drienčany a Dom Matice slovenskej v Rimavskej Sobote. Podujatie je venované významnému slovenskému rozprávkarovi Pavlovi  Emanuelovi  Dobšinskému, ktorý  na miestnej fare pôsobil od roku 1861 až do svojej smrti v roku 1885. Poslaním  tejto súťaže je viesť  deti a mládež k hlbšiemu poznávaniu slovenskej rozprávky, objavovať krásy umeleckého slova a tým aj rodnej reči, ale aj objavovať  a starať  sa o odborný rast recitátorských talentov. Súťaž je viacstupňová. Rožňavský okres Read more

Ďalšia strana »