Predstavujeme

január 22, 2018 by

Hrabina - logoFolklórna skupina Hrabina Nižná Slaná

Pre zviditeľnenie a reprezentáciu Folklórnej skupiny Hrabina sa zhotovilo na návrh jej členov v auguste 2017 logo. Návrh spracoval výtvarník a medailér PhDr. Kliment Mitura z Rožňavy.

V popise loga je uvedené:

V hornej časti loga je v opise nápis FOLKLÓRNA SKUPINA HRABINA v ktorej aktívne pôsobia v súčasnosti občania z obcí Nižná Slaná, Kobeliarovo a Henckovce. Tri  hrabové listy umiestnené v klobúku v strede loga vyjadrujú cirkevnú, historickú a súčasnú spolupatričnosť týchto obcí. Symbol baníctva je umiestnený v spodnej časti v podobe horiaceho kahanca a je súčasťou názvu obce NIŽNÁ SLANÁ, spolu so skríženými valaškami. Valašky a valašský klobúk pripomínajú pastierstvo a  aj  známu postavu zbojníka Michala Vdovca (1803 – 1830), ktorý sa narodil v Henckovciach, ulapili ho v Kobeliarove a popravili v Nižnej Slanej. Súčasť kompozičného riešenia loga sú kvetiny, ktoré predstavujú krásu a pohyb. Slávik je symbolom spevu. Read more

Novoročný výstup na Volovec

január 7, 2018 by

01 0204 Volovec – 06.01.2018

Začiatkom roka sa uskutočnil už 40-ty ročník Novoročného výstupu na Volovec v spolupráci mesta Rožňava, obci Čučma a KST Volovec. Aj napriek nepriaznivému počasiu, (hmla ako sa patrí, viditeľnosť slabá)  sa  akcie zúčastnilo okolo 600 turistov z blízkeho ale aj širokého okolia. Po príhovore primátora pána Burdigu a predsedu KST pána Baláža sa tradične pripilo šampanským.  Tejto významnej turistickej akcie sa zúčastnili aj matičiari z Betliara a Rožňavy. Read more

Vlachovská gubajka

december 28, 2017 by

22Vlachovo – 25.12.2017

Fotogaléria

V obci Vlachovo pretrvali Vianočné zvyky z čias valašskej kolonizácie až do dnes. Na ústrednom priestranstve obce sa každý  rok v Prvý sviatok vianočný odohráva pásmo vianočných kolied a zvykov, takzvaná „Vlachovská gubajka“. Je to vianočná betlehemská hra o narodení Ježiša, ktorú priniesla valaská kultúra. S vinšmi chodili väčšinou chudobní pastieri a želali Dajžebože dobrý deň, šťastlivé sviatky vám vinšujem! Gubajkári boli teda valasi oblečení v kožúškoch obrátených vlnou von – v gubách, na hlavách majú aj dnes vysoké klobúky zdobené stužkami a pozlátkou a v rukách im nesmú chýbať pastierske kyjaky. Read more

Vianočný punč

december 14, 2017 by

BE 16Betliar – 13.12.2017

Fotogaléria

Jednota dôchodcov Slovenska a Matica slovenska úzko spolupracujú už dlhšie obdobie. V Betliari sa obaja predsedovia spojili a vytvorili jedno krásne popoludnie a práve na Luciu. Okrem chutných tradičných pokrmov sme mali aj špecialitu a to varenú kukuricu s makom, nuž tak toto som ešte nejedla. Úvodné slovo mal predseda Základnej organizácie Jednoty dôchodcov Slovenska p. Ondrej Ďurán a vyzdvihol dobrú spoluprácu na pôde kultúry ako aj iných  podujatí. Na stretnutie s matičiarmi pozval najaktívnejších dôchodcov, bo všetci by sa nepomestili. Predsedníčka Miestneho odboru Matice slovenskej v Betliari Katka Čuňočková pripomenula zvyky na Luciu a potom nás tieto strigy Lucie aj navštívili. Veru bolo veselo. Ďakujeme Vám Read more

HRABINA oceňovala

december 11, 2017 by

NS 18Henckovce – 10.12.2017

Fotogaléria

FSk Hrabina z Nižnej Slanej si každoročne robí vyhodnotenie druhej polovica roka práve vo sviatočnom období. Tentoraz to bolo v Henckovciach, kde sú otvorené dvere. A bolo aj milé prekvapenie a to nové oblečenie pre členov FSk. No po rokoch si to fakt zaslúžili. Príjemné prostredie, poďakovanie spievajúcim členom, ako aj blahoželanie jubilantov bolo úplne prirodzené.  Medzi vzácnymi hosťami sme privítali starostku obce Henckovce, novú evanjelickú kaplánku a katolíckeho farára. Každý jeden z nás niečo priniesol na ochutnávku, teda niečo pod zub, tak to bolo pestré. Read more

Zasadala Oblastná rada Matice slovenskej

december 11, 2017 by

097Rožňava – 08.12.2017

Fotogaléria

Slávnostné rokovanie OR Matice slovenskej v Rožňave otvorila predsedníčka Oblastnej rady Matice slovenskej v Rožňave Ing. Zlatica Halková. Všetkých srdečne privítala, predniesla program zasadania, ktorý bol prítomným zaslaný v pozvánke.  Príjemnou časťou programu bolo odovzdávanie Ďakovných listov jubilujúcim členom miestnych odborov okresov Rožňava a Revúca. Niektorí prišli, niektorí nie, ale tí najdôležitejší boli medzi nami. Jedno pekné popoludnie sa zmenilo na priateľské stretnutie ľudí dobrej vôle. A nechýbal ani Mikuláš a anjel, a samozrejme aj sladké darčeky. Read more

Nový výbor Matice slovenskej zvolil nové vedenie ustanovizne.

december 3, 2017 by

Výbor-MS-2017_jpg-768x512Martin – 02.12.2017

Fotogaléria

Na valnom zhromaždení Matice slovenskej  10. a 11. novembra v Liptovskom Mikuláši zvolili matičiari z celého Slovenska nového predsedu MS M. Gešpera, nového predsedu dozorného výboru MS Š. Martinkoviča a tridsaťosem členov nového výboru Matice slovenskej (VMS), ktorý sa výrazne omladil – vekový priemer je na úrovni štyridsiatich piatich rokov. Výbor zasadal 2. decembra na svojom slávnostnom zasadnutí v dvorane prvej budovy Matice slovenskej v Martine a na prvom pracovnom zasadnutí v druhej budove Matice. Na rokovaní výborníci zvolili nové vedenie ustanovizne.  Predseda MS Marián Gešper navrhol, aby bol prvým podpredsedom MS doterajší tajomník a riaditeľ Domu MS (D MS) v Banskej Bystrici Marek Hanuska. Za druhého podpredsedu navrhol predsedu Mladej Matice a riaditeľa D MS v Liptovskom Mikuláši Mareka Nemca. Za správcu opätovne Maroša Smolca. Do predsedníctva navrhol riaditeľku D MS v Dunajskej Strede Libušu Kľučkovú, riaditeľku D MS v Rožňave Zlaticu Halkovú a vedeckého pracovníka Strediska národnostných vzťahov Viliama Komoru. Read more

Oslava životných jubileí

november 30, 2017 by

RV 02Rožňava – 28.11.2017

Fotogaléria

Všetko na svete môže človek zastaviť, čo však nezastaví, čo nikdy nespomalí – je čas. Čas, ktorý neúprosne odkrajuje kúsky životného elánu, mladosti či pohyblivosti. Avšak času môže človek ďakovať za svoje znalosti, dávanú či získanú lásku a múdrosť, ktorú postupne odovzdávajú mladšej generácii. Veľkosť človeka nespočíva v jeho sláve, ale v jeho charaktere a vo výsledkoch práce. Šťastie človeka nespočíva iba v jeho spokojnosti, ale v tom, koľko ľudí urobil šťastnými. Read more

Turisti v rodisku Jur Hronca

november 27, 2017 by

DSCN5708DSCN5702Vlachovo, Gočovo – 25.11.2017

Fotogaléria

Pri príležitosti ukončenia turistickej sezóny si Rožňavský turisti urobili túru z Vlachova po okolitých kopcoch s cieľom v Gočove. Kde pri dobrej kapustnici, dobrej hudbe sa spievalo, tancovalo a dobre sa zabávalo. Ale nezabudli sme ani na slávneho rodáka z Gočova prof. Juraja Hronca zakladateľa slovenského vysokého školstva, prvého rektora Slovenskej vysokej školy technickej a tiež v rokoch 1945 až 1954 predsedu Matice slovenskej. Uctili sme si jeho pamiatku, tak ako sa patrí na správnych Slovákov. Read more

Dvadsaťročná Dolina

november 21, 2017 by

GP 54Gemerská Poloma – 18.11.2017

Fotogaléria

Ako mohol, tak spomohol alebo Poturšenec horší od Turka. Slávnostný program pri príležitosti 20. Výročia založenia folklórnej skupiny Dolina z Gemerskej Polomy v Kine Rozvoj mal obrovský úspech. Preplnená sála, pridávanie stoličiek, och ale nás tam bolo. Videli sme vynikajúci program, prepracovaný do detailov. Každá scéna mala svoju výpovednú hodnotu. Verím, že na prípravu takéhoto programu boli nutné hodiny a hodiny nácviku. Najväčšie bremeno zodpovednosti mal na svojich pleciach vedúci folklórnej skupiny Vladimír Vnenčák, ale samozrejme za pomoci celého kolektívu. Videli sme nielen tzv. starších, teda Dolinu, ale aj Detský folklórny súbor Bambuchy, teda skvelých nasledovníkov. Ľudová hudba Ondreja Hlaváča dala tomu správny hudobný doprovod a bliskol sa aj Stano Gunár, ktorý aj s Bambuchami predviedol super príbeh. Ťažko sa odchádzalo zo sály, ľudia si hneď menili myšlienky a už sa dožadovali opakovania. Read more

Ďalšia strana »