V Košiciach sme odhalili pamätnú tabuľu s bustou Jozefa Miloslava Hurbana

september 25, 2017 by

052Košice – 22.09.2017

Fotogaléria DMS

Matica slovenská v spolupráci s mestom Košice pri príležitosti Roka Jozefa Miloslava Hurbana a jeho 200. výročia narodenia odhalili na budove Starej radnice v Košiciach pamätnú tabuľu s jeho bustou. V tomto roku si pripomíname 200. výročie narodenia Jozefa Miloslava Hurbana, ktorý sa narodil 19. marca 1817 v Beckove. Nebol len významný literát – básnik, prozaik, dramatik, literárny historik, redaktor, vydavateľ a jeden z rozhodujúcich účastníkov uzákonenia našej spisovnej reči, ale aj revolucionár. Podujatie obohatilo kultúrne vystúpenie  Mladých matičiarov a bravúrne si pripravili národno-kultúrne pásmo s názvom Hurbanovci na Above 1848! Samozrejme nemohol chýbať ani folklór. Zúčastnení sa mohli započúvať do nádherných piesní nášho východného Slovenska. Veríme, že takýchto krásnych podujatí bude viac a že to nebola posledná odhalená busta národnému dejateľovi v Košiciach. Read more

155. výročie v Revúcej

september 17, 2017 by

121Revúca – 13.09.2017

Fotogaléria

Vnútornými pradivami scelená triáda: minulosť, prítomnosť, budúcnosť. Minulosťou spevňujeme prítomnosť, aby sme budúcnosť boli schopní ponímať ako zodpovednosť. Nie pre kovovo lesklé EXEGI MONUMENTUM, ale pre naše jednoduché bytie borením sa dejinami. Nimi sme aj na Gemeri šli zväčša zohnutí, zhrbení, lenže práve takí tvoria pohyb sveta dopredu. Preto nijaká súčasnosť nemá právo zabúdať na skutky a činy minulosti, ktoré boli svedectvom národného charakteru.

                                                                                                               Štefan Kasarda

Bol utorok, 16. septembra 1862. Mesto Revúca si vtedy neuvedomovalo, že tento deň sa zapíše zlatými písmenami do jej histórie. V Evanjelickom chráme bola v tento deň inauguračným prejavom Augusta Horislava Škultétyho slávnostne otvorená prvá slovenská stredná škola. Read more

Ukážky stolovania

september 13, 2017 by

10Rožňava – 13,09.2017

Fotogaléria

V priestoroch Denného centra, teda skôr to poznáme ako  Klubu dôchodcov sa otvorila ukážka stolovania. Každý rok nás naše staré mamy niečím prekvapia a teraz je to zas paráda. Vždy je to predzvesť otvárania Rožňavského jarmoku. Dávame do pozornosti a nenechajte si ujsť spomienku a krásu nášho stolovania.

Výstava je otvorená počas pracovných dní až do stredy

v čase 9,00 – 17,00

Vedecká konferencia k 155. výročiu vzniku Prvého slovenského gymnázia

september 12, 2017 by

002Revúca – 11.09.2017

Fotogaléria

Mám dojem, akoby  ešte ani neuschli posledné lístky spomienok na oslavy 150. výročia vzniku prvej slovenskej strednej školy, ktorú si ľud privlastnil a nazval Prvé slovenské gymnázium. Napriek tomu prešlo päť rokov a my si pripomíname 155. výročie  vzniku tejto jedinečnej vzdelávacej ustanovizne. Ako ho osláviť? A tak vznikla plodná spolupráca Múzea Prvého slovenského gymnázia s Prvým  slovenským literárnym gymnáziom s láskavým prispením Mesta Revúca a Matice slovenskej v Martine. Výsledkom bola celoslovenská vedecká konferencia na tému Pedagogické pokusy v druhej polovici  19. storočia na území  Slovenska, ktorá sa konala 11. septembra 2017 v Revúcej.  Účastníci konferencie sa na úvod na miestnom cintoríne poklonili pamiatke tých, ktorí práve  pred 155 rokmi tvorili históriu gymnázia. Odborná časť konferencie sa konala v komornom prostredí podkrovia Múzea Prvého slovenského gymnázia, kde bola nainštalovaná aj Read more

Žije duch slovenský

september 12, 2017 by

058Chyžné – 10.09.2017

Fotogaléria

„Staré pamiatky nášho milého Slovenska na svetlo vynášať a skladať do archívu matičných letopisov, má byť v terajšom čase zaujímavou úlohou slovenských spisovateľov. Lebo aby národ znal milovať a si vážiť svoje rodisko, svoju vlasť, aby nemal príčinu za svojeť sa hanbiť, ani za cudzinou pachtiť, a len to chváliť a obdivovať, čo nie je jemu samému vlastné, ale cudzie tedy musí predovšetkým dobre poznať to svoje rodisko, tú kolísku dávnych svojich predkov, pamiatku ich dejov, ich slávnej a dávnej moci, ktorú by predsudky a neprajnosť terajšieho pokolenia radi do tôni postavili a večnou tmou zahaliť chceli.“ Aj takýto odkaz nám zanechal evanjelický kňaz, romantický prozaik a básnik Samo Tomášik. Read more

Haviar na Národných matičných slávnostiach v Trnave

september 12, 2017 by

10Trnava  07.-10.09.2017

Fotogaléria I.

Fotogaléria 08.09.2017

Fotogaléria 09.09.2017

Fotogaléria Galaprogram

Trnava sa od 7. do 10.9.2017 stala dejiskom veľkých osláv jubilea Matice Slovenskej. Okrem iných účinkujúcich zo Slovenska, ale aj zahraničia, sa na podujatí zúčastnil aj folklórny súbor Haviar, ktorý bol zástupcom Košického samosprávneho kraja. Počas 4 dní odprezentoval tance a spevy z Gemera. Read more

Deň obce

september 3, 2017 by

RB 2602.09.2017 – Rožňavské Bystré

Fotogaléria

Dedinka…Krásna, malebná…Tu, kde som sa narodila, kde som urobila svoje prvé krôčky, kde som prežila svoju krásnu mladosť, kde bývam aj teraz. Malá obec v hornej časti Gemera obkolesená malebnými horami. Krásny kút zeme, na ktorý som pyšná. Oslava 725. výročia prvej písomnej zmienky o obci sa minulý rok nekonala z objektívnych príčin, preto sme si ju vynahradili teraz. Obec Rožňavské Bystré je známe ako banícka osada už od stredoveku. Okolo roku 1800 boli objavené bohaté náleziská kvalitnej železnej rudy. To podmienilo rozvoj baníctva Rimamuránsko – šalgotariánskou spoločnosťou. Baníctvo prinášalo rodinám chlieb ale i žiaľ. A preto sa i celý sviatočný deň niesol v duchu baníctva. Read more

Dni obce

august 30, 2017 by

ČL 025Čierna Lehota – 29.08.2017

Fotogaléria

Trochu  netradične sme tento rok využili    29. august  – 73. výročie Slovenského národného povstania. Bol pre nás Lehoťanov  sviatkom  obce. Predvečer  výročia SNP   28.8.2017  sme si pripomenuli položením vencov k pamätníku tých, ktorí boli účastníkmi SNP  a z Povstania sa živí nevrátili.  Vo večerných hodinách sme na ihrisku Pod hájom  zapálili vatru, ktorá symbolizovala partizánske ohne na horách.  Spev  a reprodukovaná hudba  sa z ihriska ozývali  do polnoci, vatra tlela ešte  ráno. V utorok  sme sa opäť na ihrisku  zišli  v hojnom počte. Už od skorého rána sa z chaty šírila vôňa  ohňa, čo mohlo znamenať len jedno  – v kotloch poslanci  a ich pomocníci  varili guláš pre občanov  obce. Read more

73. výročie SNP

august 28, 2017 by

RV 40Rožňava – 28.08.2017

Fotogaléria

Aj v Rožňave sa uskutočnil pietny akt kladenia vencov pri príležitosti 73. výročia Slovenského národného povstania. Jeho organizátormi boli mesto Rožňava, Základná organizácia Slovenského zväzu protifašistických bojovníkov v Rožňave a vojenské útvary mesta Rožňava. Pietny akt sa začal v parku na Hviezdoslavovej ulici v Rožňave pri pamätníku partizána Tótha a zúčastnilo sa ho okrem zástupcov organizátorov množstvo prevažne starších ľudí. Po samotnom akte kladenia vencov a po zaznení štátnej hymny prišli na rad príhovory; a to primátora mesta v slovenskom jazyku, ako aj v maďarskom jazyku. Prihovorili sa aj zástupcovia SZPB a vojenského útvaru. Mohli sme si vypočuť mnoho múdrych slov, z ktorých vychádzalo isté ponaučenie do budúcna, ktoré vystihuje citát M. R. Štefánika: “Kto si myslí, že mu slobodu druhí vybojujú, ten jej nie je hoden.” Read more

Matičný dvor

august 28, 2017 by

DSCF001DSCF023Rejdová 25.-26.08.2017

Fotogaléria I.

Fotogaléria II.

Gemerský folklórny  festival v Rejdovej je už tradícia, ale matičný dvor tu ešte nebol, nuž tak sme skúsili, Z ústredia sme zobrali prenosnú registračnú pokladňu, knihy, tričká a čakali sme ako to dopadne. A výsledok ??? Nad očakávanie. Jeden deň nám spríjemnila náladu Starovlachovská a ďalší deň naše súbory. Musím vyzdvihnúť dva, FS Haviar a FS Bystränky. Oba nám urobili radosť, ale aj mnoho ďalších. Stretnutie s ľudmi, ktorí sa pri nás zastavili, bolo úžasné, príjemná atmosféra, dobrá nálada a úsmevy na tvári. A čo na záver ??? Stretneme sa o rok a my sa ešte zlepšíme Read more

Ďalšia strana »