Predseda Matice slovenskej: Slováci majú v ťažkých časoch kolektívny inštinkt sebazáchovy

apríl 7, 2020 by

Zhodou historických náhod pandémia koronavírusu zachvátila svet na 100. výročie španielskej chrípky, ktorá od marca 1918 do marca 1920 zabila niekoľkonásobne viac ľudí než prvá svetová vojna. Odhaduje sa, že kým vo vojnových rokoch 1914 – 1918 zahynulo okolo 17 miliónov ľudí, pandémia španielskej chrípky zanechala až sto miliónov ľudských obetí, čo bolo asi 5 percent svetovej populácie. V kolektívnej historickej pamäti Slovákov to nie je nová skúsenosť. Okrem španielskej chrípky sme v strednej Európe prežili viacero cholerových epidémií od vrcholného stredoveku až po 19. storočie, ktorým otriasli najmä epidémie v rokoch 1830 – 1831 a 1872 – 1873. Prvá z nich, ktorá si len v Uhorsku vyžiadala jeden milión obetí, vyvolala množstvo nepokojov, vrátane rozsiahleho roľníckeho povstania na východnom Slovensku. Posledná epidémia cholery v roku 1873 stála v Uhorsku asi 200-tisíc životov. Ešte starší pôvod má takzvaná čierna smrť. Od polovice 14. storočia táto morová epidémia decimovala obyvateľstvo Európy, Slovensko nevynímajúc. Neraz vyhubila až dve tretiny populácie. V období stavovských protihabsburských povstaní sa k vojnovému utrpeniu v rokoch 1618 – 1711 pridal mor. Najsilnejšia morová epidémia najviac zúrila v habsburskej monarchii v roku 1679, keď zahynula polovica obyvateľov Viedne. Read more

150. výročie objavenia Dobšinskej ľadovej jaskyne

apríl 7, 2020 by

DLJDobšinská ľadová jaskyňa – apríl 2020

Dobšinská ľadová jaskyňa je jednou z najznámejších jaskýň v Európe. Krehká krása kráľovstva večného ľadu očarí každého návštevníka a zanechá v ňom nezabudnuteľné zážitky.

Aj žiaci základných škôl sa v máji mali vybrať za poznávaním ľadovej krásy. Mali vstúpiť do iskrivej krištáľovej krásy podzemných priestorov, vidieť podzemný klenot. Hlas jaskyniara sa mal rozliehať po jaskyni a žiaci sa mali dozvedieť o tom , že hoci otvor do jaskyne „ĽADOVÁ DIERA” bol známy oddávna,  prvý zostup do jaskyne  uskutočnil banský inžinier Eugen  Ruffínyi s priateľmi. Žiaci sa mali dozvedieť  o živote banského inžiniera. O tom , že Eugen Ruffínyi všetky svoje sily venoval svojmu rodisku. Pre ľudí objavil a osvietil milióny rokov tmavé podzemné priestory ľadovej jaskyne. Ľudskému oku a ľudskému srdcu sprístupnil nádherné priestory. V časti jaskyne , nazývanej aj Ruffinyho koridor, mali prečítať príbeh o mužovi, ktorý pred 150. rokmi odkryl kus neznámeho sveta našej prírody. Po prečítaní príbehu  mali žiaci zapáliť elektrický kahanec. Vzdať poctu mužovi, po ktorom je aj pomenovaná  škola – Základná škola Eugena Ruffinyho v Dobšinej. Táto literárna exkurzia sa však v máji neuskutoční. Read more

Keď tvorím, tak lietam

apríl 7, 2020 by

24

Štítnik – 06.03.2020

Fotogaléria – Gitka Vilimová

Fotogaléria – DMS

Miestny odbor Matice slovenskej v Štítniku usporiadal vernisáž svojej členke Mgr. Lenke Vranovej pod názvom “Keď tvorím, tak lietam”. Výstava jej obrazov upútala mnohých návštevníkov. Rodáčka zo Žiliny, ktorá sa usadila so svojou rodinou v našom historickom mestečku vo svojich obrazoch sa najprv vrátila do svojho rodiska – zobrazila historické skvosty Žilinského kraja. A potom “lietala” vo svojej fantázii. Zaujímavá téma života, zaujímavá technika jej obrazov donútila návštevníkov postáť dlhšie pri obraze, aby aj on našiel myšlienku autorky a potom svoj vlastný dojem. Nikoho jej diela – dielka nenechali ľahostajným.  Prajeme tejto autorke – učiteľke a matke 4 detí, aby ešte dlho “lietala” vo svojich dielach, a tak obšťastňovala aj iných… Výstavu otvorila Ing. Katarína Zajacová, ktorá vo svojom príhovore zdôraznila poslanie Matice Slovenskej, významné výročia a najmä myšlienku slovenskej súdržnosti a vzájomného poslania šíriť a udržiavať, čo nám naši predkovia odovzdali Read more

Hana Meličková

január 31, 2020 by

VT14Vlachovo – 27.01.2020

Fotogaléria

Pri príležitosti  120 rokov od narodenia slovenskej herečky Hany Meličkovej, ktorej korene siahajú práve do Vlachova sa spojilo viac subjektov a spomienka mala svoju úroveň. Hana Meličková  bola prvou slovenskou profesionálnou a odborne pripravenou herečkou. Svojím hereckým majstrovstvom sa natrvalo zapísala do histórie nášho divadelného, rozhlasového, filmového a televízneho herectva. Za svoju umeleckú činnosť sa v roku 1951 stala laureátkou Štátnej ceny, v roku 1955 zaslúžilou umelkyňou a v roku 1961 národnou umelkyňou. V roku 1970 dostala ocenenie za televíznu tvorbu Zlatý krokodíl. Po položení venca pri pamätnej tabuli umiestnenej na budove miestnej základnej školy, nasledoval krátky kultúrny program, v ktorom vystúpili speváčky z cirkevného zboru a mužská spevácka skupina Pekná dolinka. Milým spestrením boli aj spevácke a prozaické vystúpenia žiakov základnej školy. Read more

Slnko, sneh, proste paráda

január 30, 2020 by

03aVyšné Ružbachy – január 2020

Fotogaléria

No nie je to naše Slovensko krásne ? Náš dlhoročný priateľ  Šani Lázár sa vybral na zaujímavý rekondičný pobyt. A samozrejme fotoaparát nesmie chýbať. Popri vydarených fotkách z turistiky počas celého roka, tentoraz nám poslal zábery zasnežených Tatier. Pokochajte sa spolu s nami.

Oslobodenie mesta

január 30, 2020 by

21Rožňava – 23.01.2020

Fotogaléria

K januárovým dňom v Rožňave už tradične patria aj oslavy oslobodenia mesta. V tomto roku si predstavitelia mesta, vojenskej posádky i spoločenských organizácií pripomenuli okrúhle 75. výročie. Ich význam podčiarkla aj účasť zástupcu vojenského pridelenca Ruskej federácie plk. Alexeja Klimova. Po hymnách Slovenskej republiky a Ruskej federácie predniesla autorskú báseň k výročiu oslobodenia Anna Jungová, v maďarskom jazyku recitovala Lucia Uličná z Gymnázia P. J. Rožňava. Nasledovali prejavy, v ktorých primátor mesta Michal Domik (v maďarčine ho predniesol poslanec mestského zastupiteľstva Zoltán Beke), zástupca vojenského pridelenca RF plk. Alexej Klimov, predseda Oblastného výboru Slovenského zväzu protifašistických bojovníkov (OV SZPB) Juraj Bernár i zástupca veliteľa Práporu radiačnej, chemickej a biologickej ochrany v Rožňave mjr. Ondrej Iliško pripomenuli hrdinstvo vojakov, ich obetavosť i nezlomnú silu pri oslobodzovaní nielen Rožňavy, ale i celého Slovenska. Read more

Šaliansky Maťko

január 30, 2020 by

03Rožňava – 23.01.2020

Fotogaléria

V priestoroch Centra voľného času na ZŠ, Pionierov 1 v Rožňave konal 27. ročník okresného kola súťaže v prednese slovenskej povesti Šaliansky Maťko. Súťažilo sa vo všetkých troch kategóriách z jedenástich škôl z okresu Rožňava. Žiaci nás svojimi dokonale vycibrenými textami slovenských povestí vtiahli do dejov dávnej minulosti a všetkým zúčastneným už len ostávalo nechať sa unášať umeleckým prednesom a originalitou prednášateľov. Odborná porota žiakov ohodnotila a tých najlepších odmenila aj knižnými cenami a diplomami. Víťazom blahoželáme a želáme veľa úspechov na krajskom kole. Poďakovanie patrí odbornej porote, Domu Matice slovenskej ako aj vedeniu za ústretovosť. Všetkým zúčastneným žiakom želáme veľa úspechov a tešíme sa na stretnutie o rok.

ZDROJ: CVČ Rožňava

X. ročník Matičného fašiangového bálu

január 30, 2020 by

01Štítnik – 18.01.2020

Fotogaléria

Tento ročník nášho Matičného bálu bol výnimočný, pretože sme sa priblížili k okrúhlemu číslu a dvere nášho kultúrneho domu sa nám otvorili už po 10.-krát. Stretli sme sa, aby sme  sa spolu zabavili, pošantili a oddýchli si od každodenného zhonu. Do tanca nám hrala skupina hudobná skupina Sako.  Je tomu 10 rokov, čo sme s Matúšom Molnárom a Jankou Vranovou zorganizovali 1. ročník. Počas všetkých tých ročníkov sa na parkete vystriedalo niekoľko tanečníkov, jedni boli  raz, iní dvakrát, no niektorí sú nám verní a nevynechali ani jeden bál, za čo im patrí veľká vďaka. Vďaka patrí aj sponzorom, ktorí nám každoročne prispievajú do zaujímavej a bohatej tomboly. Sú to: MOMS Štítnik, obec Štítnik, komposesorát Štítnik, firma Brantner, firma Essity, firma Quatro trade, hotel Hrádok, pekáreň Revúca, nábytok Štítnik, Kredit – stavebniny Štítnik, Andrea Almášiová, Maroš Almáši, Monika Nemčková, Tomáš Hadžega, Štefan Vido, Ondrej Kalina,  Miriam Blašková, Marek Tomi, Jarka Kováčová, Iveta Ďuránová, Karol Hadžega, Pavol Belányi a Ján Belák. Read more

Turisti pokračujú v krásnych akciách

január 23, 2020 by

020412Plešivecká planina – 11.01.2020

Fotogaléria

Plešivecká planina, konkrétne Veľký vrch bol cieľom turistickej akcie turistov z Rožňavy a širokého okolia. Obec Rakovnica sa postarala o chutný guláš, občerstvenie a tiež vybavili krásne inverzné počasie s krásnymi výhľadmi. Skôr jesenná príroda a dobrá nálada asi stovky zúčastnených sa postarali o zdarný priebeh akcie. Read more

Turisti počas sviatkov nespali

január 7, 2020 by

4631december 2019

január 2020

Poniektorí z nás počas sviatkov len oddychovali doma, ale naši turisti urobili opak a stretli sa na svojich aktivitách. Najprv v decembri na Brzotínskych skalách a v januári už tradične na Novororočnom výstupe na Volovec. Stretnutia kamarátov, priateľov sú vzácne, berme si od nich príklad. Za fotodokumentáciu ďakujeme nášmu dlhoročnému priateľovi Šanimu. Read more

Ďalšia strana »