Prof. h. c. prof. Ing. Ondrej Hronec, DrSc., prof. emeritus

HronecJe jednou z celoslovensky najvýznamnejších osobností v oblasti tvorby a ochrany životného prostredia. Narodil sa 24.2.1938 v Gočove. Pôsobil ako pedagóg a vedec na Slovenskej poľnohospodárskej univerzite v Nitre, na jej detašovanom pracovisku v Košiciach, neskôr na Univerzite veterinárneho lekárstva v Košiciach, Prešovskej univerzite v Prešove a v na Stredoeurópskej vysokej škole v Skalici. V súčasnosti pôsobí na Katedre environmentálneho manažmentu Fakulty manažmentu PU v Prešove, kde je jednou z kľúčových osobností výskumu dopadov negatívnych antropogénnych vplyvov na kvalitu životného prostredia a na kvalitu života v regiónoch. Patrí k zakladateľom environmentálneho vzdelávania na slovenských univerzitách. Mnoho vysokoškolských učebníc, monografií, skrípt, vedeckých a odborných príspevkov svedčí o jeho erudovanosti a robí ho známym nielen doma, ale aj vo svete. Prispieva do vedeckých, odborných, populárnych, literárnych a náboženských časopisov. Samostatne a v spoluautorstve vydal viac ako desať odborných publikácií.   Čítať viac…