Umelecký prednes ovládol učiteľov slovenčiny, knižnicu dokonca aj Maticu

umRožňava – 12.10.2018

Recitácia umeleckých textov už dávno dostala v spoločnosti červenú.

Krásne slovo, poetiku, estetiku a zážitkovosť kníh nahradili počítače, mobily a technické vymoženosti uponáhľaného 21.storočia.  Ohúriť slovom dnešnú mladú počítačovú generáciu nie je jednoduché, preto si  učitelia slovenského jazyka a literatúry základných a stredných škol spolu s Gemerskou knižnicou P. Dobšinského a Domom Matice slovenskej v Rožňave pozvali na pomoc vynikajúcu lektorku, pegagogičku umeleckého prednesu a dramatiky MgA. Maricu Harčaríkovú, ktorá viedla seminár zameraný na recitáciu a techniku umeleckého prednesu.

V priestoroch knižnice pedagógovia rozširovali svoje vedomosti nielen o tom, ako správne pripravovať svojich zverencov do recitačných súťaží, ale zisťovali ako prednes hodnotiť, akým chybám sa pri hodnotení vyhýbať, aké kritériá si stanoviť.   Čítať viac…