Potulky obcou Rudná a po okolí

13Rudná – 23.05.2017

Fotogaléria DMS

Utorkové slnečné ráno vylákalo seniorov z rožňavského okresu do prírody. OO JDS Rožňava v spolupráci so ZO JDS Rudná pre nich zorganizovala okresnú seniorskú turistiku za prítomnosti 178 seniorov zo ZO JDS rožňavského okresu a samozrejme sa tu stretlo aj mnoho matičiarov. Po privítaní účastníkov predsedníčkou ZO JDS Rudná pani Irenkou Tokárovou a po zaspievaní piesne “Zahučali hory” pozdravili seniorov starosta obce pán Július Kerekeš a predseda OO JDS Rožňava pán Mgr. Ladislav Fabian. Obec Rudná bola založená ako banícka usadlosť s ťažbou železnej rudy. V areáli parku obce sa nachádza aj pamätník na počesť bývalých baníkov, pri ktorom sa konalo aj stretnutie turistov. Históriu baníctva v obci pripomenul prítomným pán Ondrej Juhás. Pán Ing. Martin Markušovský zoznámil turistov s jednotlivými vytýčenými turistickými trasami. Boli určené 3 trasy (A,B,C,), samozrejme podľa náročnosti.   Čítať viac…