Matica slovenská si uctila Jozefa Škultétyho odhalením jeho busty v Martine

45Martin – 23.09.2020

Fotogaléria

Matica slovenská odhalila v stredu  bustu jedného z najznámejších matičiarov a slovenských osobností 20. storočia Jozefa Škultétyho. Podobizeň matičného správcu stojí v aleji pamätných búst v Parku sv. Cyrila a Metoda pred sídelnou budovou Matice slovenskej v Martine. „Za Slovensko sa veľmi tvrdo bil, jeho život bol plný práce pre národ. Príznačná bola pre neho nekompromisnosť národnej pravdy a čestný boj za slovenskú politickú, vedeckú a kultúrnu myšlienku. V roku 1918 mohol vidieť obrodu slovenského národného hnutia a národa v prvej Česko-slovenskej republike. No treba zároveň zdôrazniť, že bol proti čechoslovakizmu,“ ozrejmil predseda MS Marián Gešper. Jozef Škultéty sa ako expert česko-slovenskej zahraničnej delegácie v Trianone výrazne zaslúžil o to, že tesne po prvej svetovej vojne Slovensko prvýkrát vystúpilo na medzinárodnej scéne ako samostatný právny subjekt. „V Trianone oponoval samotnému Albertovi Apponyimu. Bez Jozefa Škultétyho a jeho aktívneho nasadenia v roku 1919 a 1920 by možno hranice Slovenska neboli také, ako ich poznáme dnes,“ doplnil M. Gešper.   Čítať viac…