Vatra zvrchovanosti 2018

34Vlachovo – 13.07.2018

Fotogaléria Śtefana Majerčáka

  1. výročie založenia Matice slovenskej a 25. výročie Deklarácie slovenského národa  bolo hlavným programom pri zapálení celookresnej tradičnej Vatry zvrchovanosti vo Vlachove. Matica slovesnká, Slovenská národná strana, Obec Vlachovo a Jednota dôchodcov, tak ako po iné roky aj teraz spoločne urobili krásnu spomienku. Poďakovanie samozrejme patrí aj Pozemkovému spoločenstvu a Dobrovoľnému hasičskému zboru. Ale najväčšie poďakovanie patrí všetkým ľudom dobrej vôle, ktorí sa pričinili a ďalší pekný večer. Starovlachovská muzika spríjemnila melódiami, a aj sa znovu tancovala. Ďakujeme

  Čítať viac…