Cesta slovenčiny – Slovo ako prazáklad I.

Slovo je prazákladom a iskrou celého človečenstva. Je počiatkom, životom i vyústením cesty každého národa. Je živnou silou, ktorá ho prenáša cez stáročia, a dáva zmysel jeho jestvovaniu. Sú národy, pre ktoré reč znamená menej, pre iné viac, ale sú i také národy, pre ktoré ich jazyk znamená všetko. Práve takým je slovenský národ. Kto sú Slovania a Slováci? Ako sa poprepletali tisíckami rokov dejín? Odkiaľ sa vzalo slovo, ktoré majú v názve a ktoré je ich osudom už toľké veky? Vždy nás bude zaujímať, kto sme, odkiaľ sme prišli a kam kráčame. Snažíme sa nahliadnuť do hĺbok praveku nie iba pre prostý záujem o starožitnosti, ale hlavne preto, aby sme zachytili začiatok nite vedúcej do budúcnosti. Slovania sedia v Karpatoch, v Povislí a v Pdneprí už niekoľko tisíc rokov. Niet inej zmienky o starých Slovanoch ako tej, že boli roľníci. Roľnícka kolonizácia postupuje veľmi pomaly, dolinu po doline,   Čítať viac…