Je dôležité pripomínať si históriu nášho národa

Gemerská Poloma 

Fotogaléria

Takýmto heslom som sa riadila, keď som  po tieto dni bola pani Červenákovou, pracovníčkou obecnej knižnice,  pozvaná do knižnice v obci, aby som žiakom tunajšej základnej školy pripomenula život a dielo nášho  rodáka  a národovca  Petra Kellnera Hostinského. Je to v období, kedy si pripomíname jeho  okrúhle výročia,   200 rokov od jeho narodenia a 150 rokov od jeho smrti. A paradox je aj to,  že v tomto  roku si tiež pripomíname   160. výročie  vzniku Matice slovenskej, ktorej Peter Kellner bol spoluzakladateľom.   Čítať viac…