Žiaci Základnej školy v Dobšinej prevzali ocenenie od riaditeľky Domu Matice slovenskej v Rožňave Ing.Zlatice Halkovej

DobšináDobšiná – 17.10.2018

„ Nie cez hlas, ale cez recitátorovu dušu sa rodí prednes.“ J. Čajková

17.10.2018 sa v spoločenskej miestnosti Základnej školy v Dobšinej uskutočnilo pekné stretnutie s pani riaditeľkou Domu Matice slovenskej v Rožňave. Pani riaditeľka Ing. Zlatica  Halková, prostredníctvom súťaže ,v ktorej majú recitátori zbierať účastnícke listy, presviedča mladých ľudí o tom, že umelecký prednes poézie a prózy je úžasná „ vec“. Aj naši žiaci sa zúčastňujú súťaží v umeleckom prednese – Hviezdoslavov Kubín, Šaliansky Maťko, Kellnerova Poloma, Zlatá podkova, zlaté pero, zlatý vlas. Za svoj umelecký prednes získavajú nielen diplomy a krásne ceny, ale aj  účastnícke listy. Medzi  žiakmi našej školy sme našli tri dievčatá, ktoré držali v rukách svoje účastnícke listy. A tak  naše recitátorky : Jana Novotná, Terézia Vikartovská, Katarína Krivanská boli v krásny jesenný deň  ocenené za prezentáciu ich rečového prejavu. Pani Halková a pani Tomková ich zanietenie ocenili zaujímavou knihou.   Čítať viac…