Predstavujeme

Hrabina - logoFolklórna skupina Hrabina Nižná Slaná

Pre zviditeľnenie a reprezentáciu Folklórnej skupiny Hrabina sa zhotovilo na návrh jej členov v auguste 2017 logo. Návrh spracoval výtvarník a medailér PhDr. Kliment Mitura z Rožňavy.

V popise loga je uvedené:

V hornej časti loga je v opise nápis FOLKLÓRNA SKUPINA HRABINA v ktorej aktívne pôsobia v súčasnosti občania z obcí Nižná Slaná, Kobeliarovo a Henckovce. Tri  hrabové listy umiestnené v klobúku v strede loga vyjadrujú cirkevnú, historickú a súčasnú spolupatričnosť týchto obcí. Symbol baníctva je umiestnený v spodnej časti v podobe horiaceho kahanca a je súčasťou názvu obce NIŽNÁ SLANÁ, spolu so skríženými valaškami. Valašky a valašský klobúk pripomínajú pastierstvo a  aj  známu postavu zbojníka Michala Vdovca (1803 – 1830), ktorý sa narodil v Henckovciach, ulapili ho v Kobeliarove a popravili v Nižnej Slanej. Súčasť kompozičného riešenia loga sú kvetiny, ktoré predstavujú krásu a pohyb. Slávik je symbolom spevu.   Čítať viac…