Dobšinská nota 2016

25 apríla, 2016 by

SAM_9436Dobšiná – 21.04.2016

Fotogaléria

V priestoroch divadelnej sály Kultúrneho domu v Dobšinej sa 21. apríla 2016 uskutočnil tretí ročník obľúbenej speváckej súťaže s názvom Dobšinská nota. Toto podujatie usporiadalo Mesto Dobšiná, Calisto s.r.o. a Centrum voľného času detí a mládeže Dobšiná. Tretí ročník súťaže bol obohatený o kategórie, kde súťažiť mohli aj starší speváci. Súťaž mala charakter jednokolovej súťaže, v ktorej sa stretli amatérski speváci rozdelení do vekových kategórií 0 až 14 rokov, 15 až 30 rokov a 31 až 100 rokov. Prihlášky bolo možné podať do 15. apríla a dovedna sa prihlásilo dvanásť súťažiacich z okresu.  Read more

25-ročné jubileum evanjelického zborového spevokolu

20 apríla, 2016 by

SAM_9397Gemerská Poloma – 17.04.2016

Fotogaléria

V nedeľu sa konali v našom chráme Božom slávnostné služby Božie, počas ktorých sa pripomenulo jubilejné 25.výročie založenia cirkevného spevokolu. Z histórie a spomienok vyberáme: „Spevokol bol založený 16. marca 1991 pod vedením kantora pána Jána Červenáka s 29 členmi. Počas tých 25-tich rokov sme prezentovali duchovné, ale aj národné piesne na rôznych miestach Slovenska a pri všetkých cirkevných sviatkoch a slávnostiach v našom chráme Božom. Naše piesne zneli na svadbách, pohreboch, inštaláciách zborových farárov, ale aj pri slávnostiach v našej obci Gemerská Poloma. Read more

PMS v Rožňave

18 apríla, 2016 by

titulkaocenenieRožňava – 14.04.2016

Fotogaléria

Po mnohých rokoch znovu v Rožňave zasadalo predsedníctvo Matice slovenskej v priestoroch Domu Matice slovenskej. Samozrejme pracovný program sa v niesol v duchu povinností, ale okrem práce sme si našli aj čas zablahoželať a oceniť nového v Klube päťdesiatnikov. Teda Petra Cabadaja, vedeckého tajomníka Matice slovenskej. Všetko najlepšie ti prajeme a z rúk predsedu Matice slovenskej si oslávenec prebral aj medailu. Read more

MO MS Rožňava má nové vedenie

18 apríla, 2016 by

SAM_9316Rožňava – 13.04.2016

Fotogaléria

V priestoroch Denného centra pre seniorov sa uskutočnilo Mimoriadne Valné zhromaždenie Miestneho odboru Matice slovenskej (M VZ MO MS) v Rožňave. Zvolal ho riaditeľ členského ústredia MS v Martine na základe ustanovenia platných Stanov MS uvedeného v Hlave V., bod 9, písm. a). Celé zasadnutie  M VZ MO MS viedol riaditeľ ČÚ MS PhDr. Martin Fejko. Nápomocní mu boli pracovníci ČÚ MS v Martine RNDr. Ján Seman, Viera Jochymková, Zdenka Belláková, ako aj riaditeľka Krajanského múzea v Martine PhDr. Zuzana Pavelcová. Po dlhej nečinnosti sa teda konečne aj v Rožňave zaktivizovali a stretli matičiari. Read more

Hviezdoslavov Kubín 62. ročník

1 apríla, 2016 by

SAM_9302Rožnava – 30.03.2016

Fotogaléria

Centrum voľného času v Rožňave v spolupráci s Domom Matice slovenskej v Rožňave zorganizovali 62. ročník súťažnej prehliadky v umeleckom prednese poézie a prózy, v tvorbe recitačných kolektívov a divadiel poézie, ktorý je známy pod menom Hviezdoslavov Kubín.  Hviezdoslavov Kubín je najstaršou a najprestížnejšou súťažou v oblasti umeleckého prednesu a divadiel poézie. Súťaž vo všetkých jej kolách výrazne prispieva k vyhľadávaniu talentovaných a nadaných žiakov a študentov v oblasti umeleckého slova, vedie ich k samostatnej tvorivej činnosti, upevňuje ich záujem o sebavzdelávanie, prispieva k účelnému a efektívnemu využívaniu voľného času, vytvára podmienky pre úspešnú prezentáciu týchto aktivít aj na iných kultúrnych podujatiach. Každá takáto súťaž vytvorí priestor na prezentáciu, Read more

Jozefovské jarné spevy vo Vlachove

26 marca, 2016 by

SAM_9153Vlachovo – 20.03.2016

Fotogaléria

Tak ako každý rok aj toho roku bolo na Jozefa veselo v celej Slanskej doline. Prvý jarný deň OZ Stromíš v spolupráci s partnermi zorganizovalo podujatie Jozefovské Jarné spevy. V dávnych časoch totiž chodili dievčatá na „na Skavku“ spievať jarné piesne. Takto ľudia od pradávnych čias vítali jar. Vítali ju spevoma tancom , keď bohyňa zimy a temnoty, smrti  Morena(v zime je najviac úmrtí prirodzenou cestou) je porazená zase a znovu aby sa vrátila do podsvetia kam patrí. Taká je symbolika. Tam kde niečo končí začína nový život.  Pokiaľ chcete, Jozefovské spevy berte ako zvestovanie dobra, kázanie o zmene. Read more

Hrdinovia Malej vojny

24 marca, 2016 by

SAM_9088Spišská Nová Ves – 18.03.2016

Fotogaléria

Dnes 23. marca 1939 si pripomíname útok horthyovského Maďarska na mladú Slovenskú republiku. Agresia z marca 1939 však nadväzovala na permanentné boje o južnú hranicu už od októbra 1938 ešte v rámci slovenskej autonómie v Česko-slovensku. Matica slovenská – MLADÁ MATICA, Dom MS v Spišskej Novej Vsi a Mesto Spišská N.V. si 18. marca 1939 spolu s inými organizáciami pripomenuli tieto udalosti cez osobnosti – vojakov a pilotov, ktorí hrdinsky bránili Slovensko. Súčasťou boli v Spišskom divadle prednášky a divadelná dramatizácia. Read more

Prezentácia o Matici slovenskej

9 marca, 2016 by

SAM_8996Rožňava – 09.03.2016

Fotogaléria

Na podnet predsedníčky MO MS v Kobeliarove a aktívnej učiteľky slovenského jazyka  PaedDr. Janky Regrutovej, pracovníci Domu Matice  slovenskej  v Rožňave urobili prezentačnú prednášku o Matici slovenskej ako celku a o činnosti Domu Matice slovenskej Rožňave na Základnej škole akademika Jura Hronca v Rožňave.  Prednáška pre žiakov ôsmeho ročníka zahŕňala nielen históriu ale aj foto dokumentáciu martinských skvostov, ako aj činnosť v našom okrese v minulosti i v súčasnosti. Žiaci pozorne počúvali zaujímavé informácie z matičného prostredia v podaní Bc. Mateja Ladu a Ing. Zlatici Halkovej. Read more

20. ročník Kellnerovej Polomy

9 marca, 2016 by

DSCF5408Gemerská Poloma – 04.03.2016

Fotogaléria

Výsledková listina

heureka – príspevok

4. marca 2016 sa už po dvadsiatykrát otvorili dvere recitačnej súťaže v umeleckom prednese poézie a prózy – Kellnerova Poloma, ktorá nesie názov po slovenskom spisovateľovi, novinárovi, historikovi a filozofovi, ale predovšetkým po blízkom spolupracovníkovi Ľudovíta Štúra, Petrovi Kellnerovi Hostinskom, ktorý sa narodil 6. januára 1823 v Gemerskej Polome v rodine evanjelického farára. Táto súťaž si našla v mnohých predškolských a školských zariadeniach okresu svojich fanúšikov, niektorí súťažiaci ju navštevujú každoročne. Read more

Kino Apollo

8 marca, 2016 by

unnamedprogram kina na mesiac marec

« Predchádzajúca stranaNasledujúca strana »