Zábavné čísla Jura Hronca

16 mája, 2022 by

Gočovo – 16.05.2022

Fotogaléria DMS

V rodisku Jura Hronca matematika z Gemera“, v obci Gočovo, sa v pondelok 16. mája 2022 konala matematická súťaž pri príležitosti 141. výročia narodenia matematika svetového formátu, vedca, pedagóga, predsedu Matice slovenskej i Slovenského národného múzea, kultúrneho činovníka, zakladateľa a spoluorganizátora piatich slovenských vysokých škôl. Gočovský kultúrny dom sa stal dejiskom súťaže, ktorú pripravila Matica slovenská v spolupráci s mestom Rožňava, obcou Gočovo a občianskym združením Zachovanie pamiatky Jura Hronca.  Žiaci druhého stupňa základných škôl si mohli zmerať sily v logickom myslení a zabaviť sa v odbore, ktorý mnohí považujú za strašiaka. Do súťaže sa prihlásilo osem základných škôl z nášho okresu a súťažili v trojčlenných družstvách. Read more

Rožňava – 18.05.2022

16 mája, 2022 by

Srdečne pozývame

Slávik Slovenska 2022

12 mája, 2022 by

Rožňava – 11.05.2022

Fotogaléria DMS

Po dlhšej odmlke sa opäť v tento jarný slnečný deň konalo okresné kolo 30. ročníka celoslovenskej súťaže v speve ľudových piesní Slávik Slovenska. Na súťaží sa zúčastnilo 16 žiakov z okresu Rožňava. Súťažiaci boli rozdelení do troch vekových kategórii. V každej kategórii zazneli nádherné spevácke výkony. Súťažiaci svojim spevom potešili nejedno srdce porotcov, korepetítorov, ako aj učiteľov spevu, ktorí oddane a usilovne pripravovali svojich žiakov na súťaž. Za spoluprácu ďakujeme mestu Rožňava za poskytnutie priestorov. Veľké poďakovanie patrí Evke Kardošovej – okresnej metodičke Hudobnej výchovy a Domu Matice slovenskej ako aj odbornej porote za ich erudovaný prístup k hodnoteniu súťažiacich.V neposlednom rade chceme poďakovať všetkým zúčastneným súťažiacim za ich záujem o ľudový spev a krásny umelecký zážitok. Víťazom blahoželáme a prajeme veľa úspechov na krajskom kole.
Marta Timárová a Dávid Vaško, CVČ Rožňava

Read more

Dnešná vnímavá mládež a Rok odkazu štúrovcov a-l-e-b-o na besedách v knižnici v Gemerskej Polome spoločne aj s tetou Marienkou

10 mája, 2022 by

Gemerská Poloma – 10.05.2022

Fotogaléria

Dnešná mládež je zväčša veľmi vnímavá, preto sme sa rozhodli na besedy o knihách v našej obecnej knižnici v Gemerskej Polome prizvať medzi niektoré triedy aj tetu Marienku. Kto to je? Pýtali sa zvedavé oči žiakov. To je naša milá pani Mária Antalová, predsedníčka Miestneho odboru Matice slovenskej v našej obci. Keďže rok 2022 bol vyhlásený za  Rok odkazu štúrovcov dohodla som sa s pani Marienkou, že deťom na besedách o knihách pripomenieme, že aj v našej obci máme slávneho štúrovca Petra Kellnera Hostinského. Teta Marienka, ako ju deti nazvali, poľahky  dokázala vysvetliť žiakom význam odkazu štúrovcov. Read more

Dôstojné oslavy Dňa víťazstva

10 mája, 2022 by

Rožňava – 09.05.2022

Fotogaléria DMS

Samospráva mesta Rožňava v spolupráci s Ozbrojenými silami SR a okresnou organizáciou Slovenského zväzu protifašistických bojovníkov (SZPB) pripravila v pondelok 9. mája oslavy Dňa víťazstva a 77. výročia ukončenia druhej svetovej vojny. Pietny akt kladenia vencov sa uskutočnil pri Pamätníku osloboditeľov v parku na Hviezdoslavovej ulici. So svojimi prejavmi vystúpili primátor Rožňavy Michal Domik, v maďarčine predniesol jeho slová poslanec mestského zastupiteľstva Zoltán Beke, veliteľ Práporu radiačnej, chemickej a biologickej ochrany v Rožňave podplukovník Ondrej Iliško a predseda základnej organizácie partizána Tótha SZPB Milan Malček. Rečníci zhodne poukázali na nutnosť bojovať proti násiliu, vojne a za mier na svete. Read more

16.05.2022 Gočovo

2 mája, 2022 by

Tešíme sa na trojčlenné družstvá, matematické tajomstvá budú vyriešené

11.05.2022 Rožňava

2 mája, 2022 by

A po dvoch rokov sme si znovu vypočuli spev usmievavých detí

Rožňava 07.05.2022

2 mája, 2022 by

Vatra slobody 2022  viac info

Jarné potulky po krásach našej domoviny

2 mája, 2022 by

Zbojská – 30.04.2022

Fotogaléria – Šani Lázár

Po dlhom čase sme si konečne urobili krásny turistický výlet. Počasie bolo priam ideálne, jemne pod mrakom, ale už teplúčko. Aj jedlo malo inú príchuť na čerstvom vzduchu. A viete kde to je ??? Zbojská (725 m n. m.) je horské sedlo v hlavnom hrebeni Veporských vrchov, medzi Bánovom (1 038,8 m n. m.) a Fabovou hoľou (1 438,8 m n. m.). Oddeľuje podcelky Fabova hoľa na severe a Balocké vrchy na juhu. Južné svahy sú pramennou oblasťou Furmanca, patriaceho do povodia Rimavy, severne od sedla pramení Rohozná. Sedlom prechádza hranica medzi povodím Hrona a povodím Slanej. Južne od sedla prebieha dolina Furmanec, severozápadne od sedla sa rozprestiera Breznianska kotlina. Ďalšia hranica prechádzajúca sedlom je administratívna – medzi okresmi Brezno a Rimavská Sobota. Read more

SÚŤAŽ 2020 – 2022

1 mája, 2022 by

Roky 2020 – 2022 sa stali úplne netradičnými, málo stretávania sa, málo podujatí.  No aj napriek ťažkej dobe sme sa dokázali aj vzájomne podporiť, pridať ľudské slovo a dať jeden druhému úctu.

Začneme už znovu s otázkami ?????

Nové otázky

vyslovte svoje návrhy

 

odpovede posielajte poštou na  adresu :

DOM MATICE SLOVENSKEJ
Letná 42

048 01 Rožňava

alebo na e-mailovú adresu :

otazky@maticaroznava.sk

Žrebovanie koncom mesiaca

Podmienky súťaže

Nasledujúca strana »