Spomienka na sv. Cyrila a Metoda

júl 7, 2020 by

011Rožňava – 05.07.2020

Fotogaléria I.

Fotogaléria II.

príhovor – Mgr. Radovan Gdovin

Ako každý rok, aj tohto roku si pripomíname jeden z najvýznamnejších míľnikov v dejinách Slovanov – príchod vierozvestcov – solúnskych bratov Cyrila a Metoda. V roku 862 prišiel s prosbou do Carihradu Rastislavov posol a žiadal „učiteľa, ktorý by nám v našom jazyku vysvetlil pravú kresťanskú vieru“. Cisár Michal III. súhlasil a slovami „Počuješ, Filozof, tieto slová? Niet iného než teba, kto by toto mohol vykonať, preto vezmi veľa darov a svojho brata Metoda a choď! Lebo ste Solúnčania a všetci Solúnčania hovoria čistou slovančinou“ vyzval Konštantína, aby sa ujal misie. Read more

Zasadala Krajská rada Matice slovenskej Košického kraja

júl 6, 2020 by

01Michalovce – 03.07.2020

Fotogaléria

V priestoroch Domu Matice slovenskej v Michalovciach sa po dlhom čase stretli členovia Krajskej rady Matice slovenskej Košického kraja. Slovo “konečne” zaznelo mnoho krát. Osobné stretnutia sú predsa len na vyššej úrovni, aj keď sme dodržiavali všetky bezpečnostné opatrenia v dobe koronavírusu COVID-19. Srdečne sme privítali predsedu Matice slovenskej JUDr. Mariána Gešpera a riaditeľa Členského ústredia MS PhDr. Martina Fejka. S hrdosťou môžeme konštatovať, že bola 100 % účasť členov KR MS. Návštevou nás poctil  aj náš kolega z Prešovského kraja – riaditeľ DMS Snina Ing. Jozef Makariv. Pracovné sedenie sa začalo odovzdaním slávnostných preukazov pre troch matičiarov. O aktuálnej situácii v Matici slovenskej nás informoval predseda MS. Na základe mnohých mediálnych výstupov sa podporila aj myšlienka o zriadení stránky na sociálnych sieťach, kde sa budú prezentovať aktivity z nášho kraja. Celé naše sedenie sa nieslo v tvorivosti, nových nápadov a potešenia zo spoločného stretnutia. Tešíme sa na ďalšie krásne podujatia. Najbližšie sú to oslavy príchodu Cyrila a Metoda, či Vatry zvrchovanosti, ale i mnohé ďalšie. Read more

11.07.2020 Krasnohorské Podhradie

júl 6, 2020 by

Baffi pozvzaujímavá vernisáž výstavy – oplatí sa pozrieť

11.07.2020 Rejdová

júl 6, 2020 by

stolica 2020Hviezdicový výstup na Stolicu má svoje čaro, počasie objednané, náladu si urobíme

Michal Chrástek – 120. výročie úmrtia

jún 28, 2020 by

chrastekMichal Chrástek, literárny historik, bibliograf, zomrel 28. júna 1900 v Žiari nad Hronom. Narodil sa 29. mája 1825 v Novom Meste nad Váhom. Patril k zakladateľom slovenskej bibliografie. Po štúdiách teológie v Banskej Bystrici a vo Viedni učil na seminári v metropole stredného Slovenska, od roku 1868 v Žiari nad Hronom ako farár. V rokoch 1863 – 1869 bol tajomníkom Matice slovenskej (v rokoch 1864 – 1866 zároveň redigoval Letopis Matice slovenskej). Ako autor vytvoril súpis diel s názvom Slovenský knihopis, na ktorý nadviazal veľkou bibliografickou prácou Ľ. V Rizner. Bol aj redaktorom časopisu Cyrill a Method, písal do Štúrovských Slovenských národných novín. Read more

Matúš Dula – 174. výročie narodenia

jún 25, 2020 by

Matúš DulaMatúš Dula – jeden zo štyroch predsedov Matice slovenskej v roku 1919 (P.O.Hviezdoslav, Matúš Dula, František Richard Osvald, Vavro Šrobár)

28.06.1846 sa v Blatnici narodil politik, publicista Matúš Dula. Vyštudoval právo vo Viedni a Budapešti, advokátsku prax vykonával v Martine, kde prešiel na pozície Starej školy a pomohol pri budovaní viacerých inštitúcií. Aktívny bol v národnom hnutí už od študentských čias. Štyridsať rokov bol popredným predstaviteľom SNS, od roku 1914 jej predsedom. Bránil slovenskú svojbytnosť, slovanskú vzájomnosť a memorandové požiadavky. Obhajoval vlastencov v súdnych procesoch (napr. aj  v tzv. klužskom). Roku 1918 sa stal predsedom SNR, bol spolupredsedom Matice slovenskej. Zomrel v roku 1926 v Ružomberku.

Zdroj: Národný kalendár 2006

Radosť a spev detí – to je to najkrajšie

jún 24, 2020 by

DSC02408DSC02417Rožňava – 24.06.2020

Fotogaléria

Koniec školského roka je tu a s ním aj odovzdávanie záverečných vysvedčení. Svoje vysvedčenie dostali aj mladí tanečníci z detských súborov Folklórneho súboru Haviar. V stredu sa stretli v Dome Matice slovenskej v Rožňave členovia Detského súboru Malý Haviar a Deti FS Haviar a ukončili tak školský rok 2019/2020. Samozrejme nechýbal ani spev a pohostenie. Read more

Frico Motoška

jún 23, 2020 by

fricoSochár Frico Motoška sa narodil sa 30.11.1891 v Banskej Bystrici a 21.6.1956 zomrel v Buenos Aires. Bezprostredne po vzniku 1. Č-SR roku 1918 začínajú na prestížnej pražskej Akadémii výtvarných umení študovať aj prví slovenskí poprevratoví adepti sochárskeho umenia. Konkrétne išlo o Jozefa Pospíšila, Vojtech Ihriského , Ladislava Majerského a Frica (Miroslava) Motošku. Je zaujímavé, s akou osobnou skúsenosťou prichádzajú títo neskorší uznávaní umelci na svoje štúdiá do Prahy. Pospíšil, Ihriský i Majerský mali pôvodne v úmysle strať sa učiteľmi, pretože si uvedomovali, že výtvarná, resp. sochárska tvorba ich neuživí. Najstarší z nich, Frico Motoška, rodák z Banskej Bystrice (nar. 30.11.1891), sa najskôr vyučil v dielni rezbára českého pôvodu J. Krauseho v Banskej Štiavnici, neskôr študoval na umelecko-priemyselnej škole v Budapešti. Read more

05.07.2020 – Rožňava

jún 23, 2020 by

C+M v RVSrdečne pozývame

Prší, neprší, turisti sa aj tak stretnú

jún 22, 2020 by

07Dedinky – 20.06.2020
Aj napriek nepriaznivému počasiu sa asi 40 turistov z Rožňavy,  Dediniek a širokého okolia zúčastnilo 18-teho ročníka memoriálu Milana Černického, ktorý zorganizovali turisti z Dediniek v sobotu 20.6.2020. Trasa viedla zo sedla Grajnár cez Knolu,  sedlo Pukanec, sedlo Čertova hlava, Biele vody a končila v Dedinkách. Zamračené upršané počasie ale pekné zážitky.

Ďalšia strana »