25 septembra, 2023 by

Nižná Slaná – 23.09.2023

Fotogaléria AL

Obec Nižná Slaná a Gemerský banícky spolok Bratstvo zorganizovalo turistický výstup po banských dielach v okolí Nižnej Slanej. Zraz bol v areáli Huty Etelka, skade viedla trasa okolo štôlni Rimberg a Manó cez Belákovské lúky, popri rozhľadni na Prielohe a naspäť cez Gample. Aj napriek nepriaznivému počasiu sa turisti a bývalí baníci postarali o zdarný priebeh akcie, ktorá sa skončila občerstvením a chutným gulášom. Read more

Putovná výstava v rodisku P.E.Dobšinského

22 septembra, 2023 by

Slavošovce – 14.9.2023

Fotogaléria

18.09.2023 sme inštalovali v čitateľskom kútiku výstavné bannery, ktoré mapujú život štúrovskej generácie, jej národnobuditeľskú činnosť, hodnoty a prínos pre slovenskú svojbytnosť. Žiaci si budú môcť výstavu pozrieť do 22.9 2023. Read more

Spolupráca sa vypláca: Národovci v regióne – stretnutie tých, čo chcú…

22 septembra, 2023 by

Rožňava – 20.09.2023

Fotogaléria DMS

Fotogaléria ZU

V priestoroch Gemerskej knižnice v Rožňave sa 20.09.2023 konala akcia, ktorá hneď  pospájala niekoľko subjektov  – Gemerskú knižnicu P. Dobšinského, Dom MS v Rožňave, MsÚ Rožňava  – odbor školstva a učiteľky slovenského jazyka a literatúry základných a stredných škôl.   Stretnutie otvorila hudobná skupina Mrzukanti, zo ZŠ P.K. Hostinského  z Gemerskej Polomy, ktorú viedol pán riaditeľ PhDr. Vladimír Vnenčák. Po vystúpení nasledoval príhovor pani riaditeľky knižnice Mgr. Ivety Kyselovej. Knižnica pedagógom predstavila všetky dostupné možnosti spolupráce, ako vo výpožičných službách, biblioterapii, rovnako aj pri vzdelávaní žiakov. S prácou knižnice a scientometrickou knižnicou nás  zoznámila riaditeľka Univerzitnej knižnice  UPJŠ PhDr. Daniela Džuganová. Po krátkej prestávke sa dostala na rad ďalšia inštitúcia, Dom MS v Rožňave. Pani riaditeľka Ing. Zlatka Halková  oboznámila zúčastnených o aktivitách Matice slovenskej, o možnostiach odborných prednášok priamo na školách, ako aj o možnosti nákupu kníh z matičného vydavateľstva za „ľudové ceny“. Vystúpenie pani riaditeľky doprevádzala Katka Stohrová so svojou gitarou. Read more

Putovná výstava DMS zavítala k nám

14 septembra, 2023 by

Rožňava ZŠ Juh – 12.09.2023

Fotogaléria

Dnes, 08.09.2023 sme za pomoci Domu Matice slovenskej v Rožňave inštalovali na chodbu v prízemí výstavné banery, ktoré mapujú život štúrovskej generácie, jej národnobuditeľskú činnosť, hodnoty a prínos pre slovenskú svojbytnosť. Žiaci si budú môcť výstavu pozrieť do utorka, 12.9 2023. Read more

Výstup na Volovec

14 septembra, 2023 by

Volovec – 09.09.2023

Fotogaléria AL

Výstup na Volovec, spomienka na Mariana Völgyáka. Krásna akcia. Marian sa z hora postaral o pekné počasie, dokonca aj o výborný guláš a turisti o zdarný priebeh úspešnej akcie. Read more

Peter Kellner Hostinský na hodinách literatúry v 6.A a 9.A

14 septembra, 2023 by

Gemerská Poloma – 06.09.2023

Fotogaléria

Pri príležitosti 150. výročia smrti P. Kellnera Hostinského sa dňa 03. 09. 2023 konali obecné oslavy, v rámci ktorých bola krstená i publikácia, ktorá bola venovaná práve tomuto štúrovcovi. Preto sme sa rozhodli, že aj v našej ZŠ si toto výročie pripomenieme. Na prvých hodinách literatúry v 6.A a 9.A si žiaci vyskúšali vo dvojiciach prácu s odbornou literatúrou. Veľkou pomocou im bola práve publikácia a aj výstavné panely, ktoré nám zapožičal Dom Matice slovenskej v Rožňave, na ktorých bol zachytený život a dielo P. K. Hostinského, zmapovaná celá štúrovská generácia, ale aj ich národnobuditeľská činnosť. Každá dvojica mala k dispozícii hárok s úlohami, ktoré sa týkali P. K. Hostinského – jeho života a činnosti v rámci štúrovskej generácie. Read more

Rakovnica – 16.09.2023

11 septembra, 2023 by

Tradičný turistický výstup na Plešiveckú planinu

Spomienková slávnosť k 150. výročiu úmrtia Petra Kellnera Záboja Hostinského

8 septembra, 2023 by

Gemerská Poloma – 03.09.2023

Fotogaléria – DMS

Fotogaléria – JH

Matica slovenská v spolupráci  s Obcou Gemerská Poloma, ECAV Gemerská Poloma a Základnou školou Petra Kellnera Hostinského v Gemerskej Polome zorganizovala 3. septembra 2023 spomienkovú slávnosť, na ktorej si pripomenuli 150. výročie úmrtia  národovca, básnika, novinára, historika, redaktora Slovenských  národných novín, blízkeho spolupracovníka Ľudovíta Štúra a hlavne nášho rodáka, Petra Kellnera Záboja Hostinského. Začiatok slávnosti sa odohral vo farskej záhrade, pri rodnom dome a pamätnej tabuli Petra Kellnera. V úvode prítomní zaspievali hymnu „Kto za pravdu horí“ a sestra konseniorka Karmen Želinská predniesla modlitbu. S jeho pohnutým, ťažkým životom a dielom prítomných oboznámila starostka obce Lilian Bronďošová. Read more

Turistický výlet do Západných Tatier

7 septembra, 2023 by

Roháče 31.08. – 3.9.2023

Fotogaléria AL

KST Elán zorganizoval turistický zájazd do Západných Tatier. 3.dňový program, počasie nám celkom prialo, túry úžasné, ale aj  náročné. Ale tá atmosféra spojená s dobrými priateľmi nielen na túrach, proste úžasné. Znovu stretnutie s dobrými ľudmi, aj keď tie nohy a kolená boleli,  ale prevládal úsmev a radosť z krásnych výhľadov a krásneho nášho Slovenska.
Read more

Banícky deň a Deň obce Nižná Slaná 2023

7 septembra, 2023 by

Nižná Slaná – 02.09.2023

Fotogaléria TT

Zdroj – Nižná Slaná

Dňa 2. septembra 2023 sa našou obcou prešiel opäť sprievod hrdých baníkov a banských spolkov s Dychovkou SMZ z Jelšavy, ktorým začal Banícky deň a Deň obce Nižná Slaná. Nakoľko obec oslavuje aj 660. výročie svojej prvej písomnej zmienky, bola snaha o to, aby oslavy boli dôstojné a aby sme si spoločne uctili toto vzácne výročie. V evanjelickom kostole sa konali ekumenické Služby Božie, ktoré si pripravili evanjelická farárka Ľubica Štefanidesová ECAV Nižná Slaná a správca rímsko-katolíckej farnosti Dobšiná Marek Sopko. Novinkou tento rok bola v sobášnej sieni obecného úradu prvýkrát otvorená výstava Gráty a ancúgy, v rámci ktorej predovšetkým členovia a sympatizanti Miestneho odboru Matice slovenskej prezentovali Read more

Nasledujúca strana »