Fotomomentky

15 apríla, 2021 by

 

17.04.2016 Gemerská Poloma

25.výročie evanjelického spevokolu

21.04.2017 Rejdová

V Rejdovej pri četerni krst CD

 

26.04.2019 Dobšiná

Dobšinská nota

 

20.04.1921

15 apríla, 2021 by

Narodila sa Katarína Kolníková, slovenská herečka, o roku 1971 pôsobila úspešne v Radošinskom naivnom divadle.

18.04.1966

15 apríla, 2021 by

česko-slovenský film Obchod na korze režisérov Jána Kadára a Elmara Klosa získal Oscara ako najlepší neanglicky hovorený film roku 1965

Andrej Mega – aj hlavný účtovník banskej banky, či hasič

15 apríla, 2021 by

15.04.1844 Crajove – dnešné Rumunsko – 1914 Dobšiná

– spoluobjaviteľ svetoznámej Dobšinskej ľadovej jaskyne, mestský kapitán a úradník v Dobšinej. Jeho otec, Andrej Mega st. bol rodák z Dobšinej, ktorý za prácou vycestoval do terajšieho Rumunska. Matka, Kristína Benkőová, Saska, pochádzala zo Sedmohradska. Mladý Andrej už v útlom veku stratil otca a tak si ho adoptoval bohatý strýko v Bukurešti. Zo začiatku ho vychovávali súkromní učitelia, neskôr bol vo francúzskom penzionáte, odkiaľ prešiel na bukureštskú obchodnú školu. Ako 17 ročný sa vrátil do rodného mesta svojho otca, Dobšinej, kde ešte žila jeho stará matka. Vo veku 18 rokov dobrovoľne vstúpil do armády, kde zotrval osem rokov. Po návrate do Dobšinej pôsobil deväť rokov ako mestský kapitán, neskôr ako poradca a viac ako dvadsať rokov bol hlavným účtovníkom banskej banky. Read more

František Richard Osvald – aj predseda Matice slovenskej

14 apríla, 2021 by

03. 10. 1845 Hodruša-Hámre, okr. Žarnovica –  14. 04. 1926 Trnava

kultúrny historik, redaktor, publicista, vydavateľ, kultúrny pracovník,  rímskokatolícky kňaz, cirkevný hodnostár, generálny vikár.

Používal pseudonymy Bystron, Dobreznámy, Dobrovoľný, Drahotin Pia, R. Hodrušský, Veritas, Východohora, Zadumený, Známy. Študoval na gymnáziu v Banskej Štiavnici, v trnavskom seminári a teológiu v Ostrihome. Aktívne sa zúčastňoval na literárnom duchu slovenských študentských spolkov. Za kňaza ho vysvätili v r. 1869. Pôsobil ako kaplán a administrátor na rozličných miestach. Pre národné presvedčenie bol diskriminovaný. Bol spoluzakladateľom sv. Vojtecha v Trnave (1870), Read more

12 apríla, 2021 by

18.04. – Svetový deň kultúrneho dedičstva

17.04.1897 – sa narodil Daniel Rapant, slovenský historik, manžel Hany Meličkovej

16.04.1969 – začala účinkovať Štátna filharmónia Košice

15.04.1844

12 apríla, 2021 by

Narodil sa Andrej Méga – spoluobjaviteľ Dobšinskej ľadovej jaskyne

12 apríla, 2021 by

10.04.1990 – bola založená Konfederácia odborových zväzov Slovenskej republiky

11.04.1241 – sa odohrala bitka pri rieke Slaná, v ktorej Mongoli porazili uhorskú armádu

15.04.1452 – sa narodil Leonardo da Vinci, taliansky renesančný architekt, hudobník, vynálezca, staviteľ, sochár a maliar

Štefan Marko Daxner – jeden z troch sokolov

11 apríla, 2021 by

22.12.1822 Tisovec – 11.04.1892 Tisovec

– slovenský šľachtic, politik, právnik, ekonóm, publicista, národný buditeľ a spisovateľ. Patril k štúrovskej generácii.

Ľudovú  školu  vychodil  v Tisovci,  nižšie  gymnaziálne  triedy   absolvoval v latinskej škole v Ožďanoch a v Spišskej Novej Vsi, potom študoval v Rožňave, v Bratislave na evanjelickom lýceu (1840-42) a v Prešove bol poslucháčom práva na evanjelickom kolégiu (1842-43). V r. 1843-46 bol advokátskym koncipientom v Rimavskej Sobote, Tisovci a v Pešti, kde r. 1846 zložil advokátsku skúšku a otvoril si advokátsku kanceláriu v Tisovci. Pochádzal zo zemianskej rodiny, ktorej predkovia prišli na Slovensko koncom 14. storočia zo Švajčiarska. Za zásluhy v bojoch proti Turkom dostali od kráľa Leopolda I. v roku 1665 šľachtické výsady a pozemky na Čiernom Hrone v okolí Brezna. Read more

MUDr. Viliam Chorvát – cievny špecialista

11 apríla, 2021 by

11.04.1915 Bodorová, okr. Martin – 15.07.1974 Bratislava

– univerzitný profesor, lekár – cievny chirurg, pedagóg

Štúdium medicíny absolvoval na Lekárskej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave roku 1931. V rokoch 1939-44 bol pracovníkom nemocnice v Trnave, v rokoch 1944-45 v Dobšinej bol veliteľom vojenskej poľnej nemocnice Zdravotnej správy 1. čs. armády na Slovensku. Od roku 1945 pôsobil na I. chirurgickej klinike Lekárskej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave. V rokoch 1945-48 bol na študijnom pobyte v Štrasburgu, Bruseli a Paríži. Roku 1949 popísal s prof. Fontainom nové cievne ochorenie arteriolipídu (zápal tepien). V roku 1953 ako prvý v Československu úspešne realizoval cievnu transplantáciu, do chirurgickej praxe zaviedol viacero nových operačných metód. Prvý upozornil na spastické poúrazové uzavretie ciev. Dospel k cenným záverom v liečbe Read more

Nasledujúca strana »