16 júna, 2021 by

28.06.1846 narodil sa v Blatnici Matúš Dula, právnik, kníhkupec, politik, predseda Slo­venskej národnej strany, spolupredseda Matice slovenskej, vyhlasovateľ a signatár Deklarácie slo­venského národa

16 júna, 2021 by

25.-27.06.2021

Srdečne pozývame na spomienkovú slávnosť rodáka z Kobeliarova

16 júna, 2021 by

19. 06. 1741  sa narodil v Liptovskej Teplej (vo Vyšnom Kubíne) Jakub Vojtech Gazda (Orság)  náboženský spisovateľ, organista, učiteľ spevu a hudby, strýčko P.O.Hviezdoslava, zakladajúci člen Slovenského učeného tovarišstva.

Cesta slovenčiny – Cyril a Metod – misia, písmo, tradícia

16 júna, 2021 by

Poloha Slovenska pripomína oko cyklónu. Ak sa vrátime do čias Svätoplukovej ríše a cyrilo-metodskej misie, vidíme ohromujúci výbuch vzdelanosti a jeho následné vyžiarenie do všetkých kútov slovanského sveta. No u nás z toho ostali iba korene. Hoci slovanská kultúra, hlaholské písmo a základy slovanskej civilizácie vzišli z územia medzi Nitrou a Bratislavou, naplnenie našli až v Ochride, Kyjeve či Moskve. Hoci české knieža Borivoj bol pokrstený na Svätoplukovom dvore v Nitre, bola to nakoniec Praha, ktorá bola istý čas centrom rímsko-nemeckej ríše s poloslovanským cisárom Karolom IV. v jej čele. Krakov bol dokázateľne jedným z hradísk Svätoplukovej ríše a neskôr sa stal centrom obrovského poľského štátu, siahajúceho od Dnepra po Ondru. Aj keď bol Pribinov a Koceľov Blatnohrad strediskom hlaholskej vzdelanosti, práve Panónia sa neskôr stala centrom vznikajúceho uhorského štátu. Read more

14 júna, 2021 by

15.06.1870 – Banskí inžinieri Eugen Ruffini, Gustáv Lang a Ondrej Méga objavili Dobšinskú ľadovú jaskyňu.

15.06.1754 – Český vynálezca Prokop Diviš postavil v Příměticiach pri Znojme prvý bleskozvod.

Jonatán Dobroslav Čipka – zakladajúci člen Tatrína

14 júna, 2021 by

14.06.1819 Tisovec 14.02.1861 Drienčany

– spisovateľ, folklorista, učiteľ, evanjelický kňaz, rozprávač, publicista, prekladateľ a zakladateľ hospodárskych spolkov. Pochádzal z meštianskych rodičov. Základnú školu vychodil v Tisovci. Študoval na lýceu v Kežmarku, kde bol vedúcim predstaviteľom slovenskej študentskej spoločnosti. V štúdiu pokračoval v Bratislave a v Jene. Počas prázdnin aj po ukončení štúdia bol v priateľskom styku s A.H. Škultétym, Š.M. Daxnerom a s J. Franciscim, s ktorými sa pustil do zberateľskej činnosti. Svoje prvotiny, ktoré Čipka napísal ešte na lýceu, podpisoval menom Hradovský, zverejnil ich Fejérpatakyho vlastenecký kalendár a Slovenský pozorník. Read more

Juraj Palkovič – učiteľ Ľudovíta Štúra

14 júna, 2021 by

27.02.1769 Rimavská Baňa –  13.06.1850 Bratislava

– evanjelický vzdelanec, pedagóg na Evanjelickom lýceu v Bratislave, básnik, jazykovedec, prekladateľ a vydavateľ bol významnou osobnosťou národného obrodenia. V r. 1832 − 1836 bol poslancom uhorského snemu za mesto Krupina. Bol učiteľom Ľ. Štúra, ktorý sa neskôr stal jeho nástupcom na bratislavskom lýceu. Pochádzal zo zemianskej rodiny. Vzdelanie získaval v Rimavskej Bani, Ožďanoch, v rokoch 1784 – 1786 v Dobšinej a v rokoch 1786 – 1790 absolvoval lýceum v Šoprone.  Nasledujúce obdobie bol správcom školy a vychovávateľom v Budikovanoch, keď si zarobil na ďalšie štúdium, odišiel na univerzitu do nemeckej Jeny (1792 – 1793). So svojimi krajanmi tu zriadil čitateľský spolok Societas Slavica, v ktorom aj prednášal. Read more

Ctibor Štítnický – básnik, prekladateľ a publicista

11 júna, 2021 by

06.09.1922 Štítnik – 12.06.2002 Bratislava

Narodil sa v rodine staviteľa. Jeho pôvodné meno je Tibor Dörner. Ľudovú školu vychodil v rodisku, gymnázium navštevoval v Rožňave. Po obsadení mesta maďarským vojskom prešiel na novozriadené gymnázium v Tisovci, kde v roku 1942 maturoval. Tu sa stal iniciátorom skupinového života začínajúcich autorov a v tejto činnosti pokračoval aj v Bratislave ako redaktor študentského časopisu Nový rod. V rokoch 1942—1944 študoval na Právnickej fakulte Slovenskej univerzity v Bratislave. Počas štúdia práva v Bratislave sa zapojil do Slovenského národného povstania. Najprv ako partizán v Gemeri v skupine Slávia, hneď na to ako hlásateľ Slobodného slovenského vysielača v povstaleckej Banskej Bystrici. Od februára 1945 pôsobil v Košiciach vo frontovom vysielači Červenej armády. Read more

Memorandum národa slovenského má 160 rokov

7 júna, 2021 by

Prijaté po živej diskusii

Memorandum národa slovenského, ktoré prijalo Slovenské národné zhromaždenie 6. a 7. júna 1861 v Turčianskom Sv. Martine, sa stalo základným štátoprávnym dokumentom Slovákov v 19. storočí a zostalo politickým programom nášho národného hnutia až do obdobia prvej svetovej vojny. Memorandum, ktorého 160. výročie prijatia si v tom roku pripomíname, požadovalo, aby sa vytvorilo Hornouhorské slovenské Okolie na princípe etnografických hraníc. Išlo v podstate o to, aby Slovensko na základe uznania národných práv Slovákov reprezentovali slovenskí poslanci v uhorskom sneme a výkonnú zabezpečovalo slovenské súdnictvo. Read more

Július Gustáv Reuss – vyhotovil plány na výstavbu budovy Slov.evan. a. v. gymnázia v Revúce

7 júna, 2021 by

07.06.1816 Revúca – 21.04.1872 Revúca

– inžinier, zberateľ slovenských ľudových rozprávok a povestí, hudobný teoretik

Ľudovú školu navštevoval v Revúcej, študoval na lýceu v Bratislave. Po štúdiách sa ako inžinier stal zamestnancom železiarskej spoločnosti Muránska únia. Ako inžinier vypracoval projekt na novšiu budovu prvého slovenského gymnázia a stavbu mestského hostinca v Revúcej.  Spolu s otcom a bratmi sa podieľal na zbieraní a upravovaní slovenských ľudových rozprávok, z ktorých sa mnohé stali súčasťou rukopisnej zbierky Codex Revúcky A, B, C. Pracoval aj v oblasti hudobnej teórie. Spolu s bratom Ľudovítom vydali Základné pravidlá súzvuku, v ktorých aplikovali matematické zákony na hudbu a harmóniu. Read more

Nasledujúca strana »