Gočovo 27.07.2024

10 júla, 2024 by

JURFEST III

Spomienková slávnosť pri príležitosti 200. výročia narodenia revúckeho dejateľa Samuela Ormisa

10 júla, 2024 by

Revúca – 07.07.2024

Fotogaléria DMS

„Kto žije duchom, v tom žije celý svet a on v celom svete.“ (Ľudovít Velislav Štúr) Tieto nadčasové slová jedného z najväčších synov slovenského národa platia pre celý rad predstaviteľov našej kultúry, školstva, osvety, cirkvi 19. storočia. V tom čase začal dvíhať hlavu aj zrobený slovenský národ a mal šťastie, že v jeho čele stáli muži ako Ľudovít Štúr, Jozef Miloslav Hurban, Janko Francisci, Samo Chalupka, Samo Tomášik a v neposlednom rade aj osobnosť Samuela Ormisa, štúrovského dejateľa, spisovateľa, osvetového pracovníka, folkloristu, dramatika, publicistu a evanjelického kňaza. Práve poslednému menovanému sme venovali nedeľu, siedmeho júla, aby sme si pripomenuli dvesté výročie jeho narodenia. Všestrannej osobnosti Samuela Ormisa, revúckeho rodáka, sme vzdali úctu slávnostnými Službami Božími v ev. a. v. chráme Božom, kde sa prítomným prihovoril vzácny hosť, predseda Matice slovenskej Marián Gešper. Po skončení Služieb Božích sa účastníci spomienkovej slávnosti presunuli do starej časti revúceho cintorína, kde sa už vyníma len osamotené miesto posledného odpočinku Samuela Ormisa. Jeho pamiatku si uctili predstavitelia mesta Revúca, Matice slovenskej a Múzea Prvého slovenského gymnázia položením vencov.  Náš program však zďaleka nekončil; Súkromná stredná odborná škola v Revúcej už 30 rokov nesie čestný názov  podľa tejto výnimočnej osobnosti. Preto sa kolektív tejto školy rozhodol pre odhalenie pamätnej tabule Samuelovi Ormisovi. Tá bude ešte – dúfajme- mnohým generáciám pripomínať významné činy, lásku k národu a príklady hodné nasledovania. Autorkou portrétu Samuela Ormisa, ktorý sa vyníma na pamätnej tabuli, je výtvarníčka Eva Wilson. Akt odhalenia tabule bol v rukách Mariána Gešpera, predsedu Matice slovenskej, Júliusa Buchtu, primátora mesta a zriaďovateľov školy, Idy Andraščíkovej a Františka Novotného. Spomienková slávnosť bola ukončená vedeckou konferenciou v podkrovných priestoroch Múzea Prvého slovenského gymnázia. Tento priestor priniesol jedinečnú atmosféru a autentický zážitok pre všetkých účastníkov, ktorí mohli cítiť ducha doby, kedy sa formovali základy slovenského vzdelávania a národného hnutia, ku ktorému významne prispel práve Samuel Ormis. Svoje odborné prednášky odprezentovali: Radim Pačmár, ktorý vo svojej prednáške rozobral Ormisovcov v kontexte kultúrnej histórie Slovákov, Pavol Parenička, ktorý sa venoval Samuelovi Ormisovi a slovenskému národnému hnutiu a Eduard Lukáč, ktorý sa zameral na prínos Samuela Ormisa k rozvoju edukácie dospelých v 2. polovici 19. storočia. Tento výnimočný deň ukázal, že odkaz Samuela Ormisa je stále živý. Jeho úsilie a obetavosť pre slovenský národ sú príkladom pre nás všetkých, aké dôležité je nezabúdať na našu minulosť a budovať budúcnosť na pevných základoch, ktoré položili naši predkovia. Organizátormi slávnosti boli Miestny odbor Matice slovenskej v Revúcej, Súkromná stredná odborná škola v Revúcej, Cirkevný zbor ECAV na Slovensku Revúca a Mesto Revúca.

Text: Mgr. Ľuboslava Lacjaková, Ing. Diana Kohout Lamperová

 

1161. výročie príchodu Cyrila a Metoda na naše územie

3 júla, 2024 by

Rožňava – 30.06.2024

Fotogaléria DMS

Fotogaléria RVTV

Fotogaléria Alexander Lázár

Ako každý rok, aj tohto roku sme si v Rožňave pripomenuli jeden z najvýznamnejších míľnikov v dejinách Slovanov – príchod vierozvestcov – solúnskych bratov Cyrila a Metoda. Bratia prišli na Veľkú Moravu v roku 863. Konštantín vytvoril nové písmo – hlaholiku. Po solúnskych bratoch zostalo kresťanstvo, ale aj rozsiahla literárna činnosť, prekladová i pôvodná. Zákon sudnyj ľudem bol nielen občianskym zákonníkom Veľkej Moravy, Read more

Fotomomentky

3 júla, 2024 by

 

30.06.2024 Rožňava

Spomienka na Cyrila a Metoda

 

 

25.06.2024 Rožňava

Zviditeľňovanie nadaných Gemerčanov

 

20.06.2024 Štítnik

Absolútna víťazka turnaja v dáme

 

 

 

Revúca 07.07.2024

28 júna, 2024 by

Spomienka na Samuela Ormisa

Rožňava – 30.06.2024

28 júna, 2024 by

Spomienka na Cyrila a Metoda

Zviditeľňovanie nadaných Gemerčanov

26 júna, 2024 by

Rožňava – 25.06.2024

Fotogaléria DMS

Fotogaléria Štefan Majerčák

Fotogaléria Michal Terrai

V priestoroch Sobášnej siene v Rožňave sa 25.6.2024 uskutočnila beseda Matice slovenskej v zmysle projektu „Zviditeľňovanie nadaných Gemerčanov.“ Podujatie nám svojim spevom a hudbou spestrili učitelia Základnej umeleckej školy z Rožňavy. Minútou ticha sme vzdali hold úcty našej zomrelej riaditeľke Ing. Zlatici Halkovej, ktorú sme v piatok odprevadili na jej poslednej ceste. Bola to veľká matičiarka, ktorej vďačíme za veľký rozvoj povedomia v okrese Rožňava a Revúca. Read more

2. ročník turnaja v dáme

26 júna, 2024 by

Štítnik – 20.06.2024

Fotogaléria DMS

20. júna 2024 sa uskutočnil v priestoroch Kultúrneho domu v Štítniku 2. ročník Školského turnaja v dáme, na ktorého príprave sa podieľali Monika Liptáková z Miestneho odboru Matice slovenskej v Štítniku a Mgr. Zuzana Adamová zo Základnej školy v Štítniku. Úvodné slovo turnaja predniesla Martina Belányiová, ktorá vyzvala prítomných, aby si minútou ticha uctili pamiatku Zlatky Halkovej, riaditeľky DMS v Rožňave. Read more

Navždy nás opustila naša Zlatka

19 júna, 2024 by

„VO SVOJOM ŽIVOTE MALA IBA DVE LÁSKY. BICYKEL A MATICU SLOVENSKÚ.“

NEKROLÓG

17. 6. 2024 sa matičiarom Rožňavského okresu zaspávalo ťažko. Opustila nás dlhoročná matičiarka, niekoľkonásobná majsterka Slovenska a majsterka Československa v cyklistike, riaditeľka DMS v Rožňave – Ing. Zlatica Halková. Zlatica, familiárne naša Zlatka či teta Zlatka, svoje detstvo strávila v obci Važec. Práve na strednom Slovensku sa jej do krvi dostávala ľúbozvučnosť slovenských piesní, vášeň pre kopce, jaskyne, tu objavovala klenoty Slovenska, zamilovala sa do ľudovej kultúry,  a to nielen slovesnej. Vzdelanie si dokončila v Rožňave. Práve na gymnaziálnych štúdiách sa ukazuje jej talent na šport a chuť pretekať. Jej cyklistické nadšenie ju sprevádzalo aj do Bratislavy, kde získava titul inžinierky.Deväť rokov aktívne pôsobila v cyklistickej reprezentácii Československa, zúčastnila sa majstrovstiev sveta. Odriekanie, húževnatosť, práca na sebe a odreté kolená  ju priviedli k titulu niekoľkonásobnej majsterky Slovenska. Ktosi raz o Zlatke napísal: „Vo svojom živote mala iba dve lásky. Bicykel a Maticu slovenskú.“ Read more

Štítnik – 20.06.2024

7 júna, 2024 by

Školský turnaj v dáme

Nasledujúca strana »