25.08.2019 Štítnik

august 17, 2019 by

štítnikDeň Gemerského seniorátu – Generácie spolu – srdečne pozývame v mene Gemerského seniorátu ECAV

Po stopách SNP

august 15, 2019 by

037Čierna Lehota – 04.08.2019

Fotogaléria

Rok 2019 je rokom viacerých významných udalostí v dejinách slovenského národa.   Schválne píšem slovenského, lebo   sa udiali výlučne z vôle slovenského ľudu. Sto rokov od oživotvorenie Matice slovenskej, ustanovizne Slovákov. V roku 1919, takmer rok od vyhlásenia Československej republiky, bola dekrétom vtedajšej slovenskej vlády obnovená činnosť MS  s jasnou úlohou : zachovať a ochrániť kultúrnu národnú identitu a kresťanskú podstatu Slovákov. Ďalšou významnou udalosťou je 75. výročie SNP.  Téma povstania sa v tomto období bude často  otvárať a prezentovať. Nech budú názory akékoľvek, dejiny sa dajú prekrúcať, ale samy sa nesfalšujú. Pre toto  sme sa rozhodli usporiadať zájazd s názvom „Po stopách SNP“. No kde inde, ak nie do Banskej Bystrice.  Ráno o pol siedmej sme vyrazili z Čiernej Lehoty a zastali v Pamätníku obetiam besnenia  a neľudských činov nemeckej armády, v Nemeckej. Človek si ani nevie predstaviť, čo všetko zlé si vieme navzájom urobiť, pokiaľ  tieto činy nevidíme  alebo nečítame. A potom len neveriacky krútime hlavou a povieme si : toto nie.  Read more

SÚŤAŽ 2019

august 12, 2019 by

Vyhodnotenie – júl 2019

Uzávierka mesiaca 01.09.2019  o 24,00 hod

 

Nové otázky

32. týždeň

33. týždeň

 

 

odpovede posielajte poštou na  adresu :

DOM MATICE SLOVENSKEJ
Letná 42

048 01 Rožňava

alebo na e-mailovú adresu :

otazky@maticaroznava.sk

Žrebovanie koncom mesiaca

Podmienky súťaže

22.-24.08.2019 Rejdová

august 10, 2019 by

rejdová46. ročník – Gemerský folklórny festival v krásnej malebnej dedine v Rejdovej

Storočnica oživotvorenia Matice slovenskej

august 5, 2019 by

oživotvorenieMartin – 04.08.2019

Zdroj: Matica slovenská

Matica slovenská si na slávnostnom podujatí v Martine pripomenula 100. výročie oživotvorenia z roku 1919. Pri tejto príležitosti odhalila bustu predsedu MS Jána Vanoviča v Parku sv. Cyrila a Metoda pred svojím sídlom. „Najstaršia národná, kultúrna a vedecká ustanovizeň Slovákov zažila veľmi úspešné obdobie v 30. a 40. rokoch 20. storočia po vzniku prvej ČSR, teda po obnovení matičnej činnosti v roku 1919. Pre matičiarov je toto obdobie obrovskou inšpiráciou, aby sme mali znovu také silné osobnosti, ako bol Jozef Škultéty, Matúš Dula či Ján Vanovič,“ povedal predseda MS Marián Gešper, ktorý zároveň odhalil bustu tejto národnej osobnosti. Read more

17.08.2019 Štítnik

august 5, 2019 by

štítuž po 4 krát sa stretneme na Štítnických hradných dňoch

16.-17.08.2019 Hrušov

august 5, 2019 by

hrušovHontianska paráda je tu znovu aj s našom účasťou – FS Haviar Rožňava

Matičiarky varia na „POLOMSKOM KOTLÍKU 2019 “

júl 29, 2019 by

msGemerská Poloma – 27.07.2019

Fotogaléria

Keď sa spomenie leto, neodmysliteľnou súčasťou Gemerskej Polomy  je súťaž vo varení pod názvom „Polomský kotlík“ ktoré organizuje  Esspreso Oáza v spolupráci s pivovarom Šariš a Prazdroj a obcou Gemerská Poloma   Je to aj zároveň aj športovo – zábavné podujatie pre deti a mládež. Tento rok sa konal  už  jeho piaty ročník. Každým rokom sa toto podujatie stáva obľúbenejším a do súťaže sa okrem domácich neváhajú zapojiť aj cezpoľní z okolitých miest a  dedín. Tohto roku sme sa rozhodli aj my členky MO MS  zostaviť družstvo . Moje žienky  ako ich volám  sme nastúpili v zložení Marienka  Liptáková, Vladka Spišiaková, Julka Zatrochová a ja.  Pod kotol nám prikladala moja sestra Gitka. Read more

Po stopách P.E.Dobšinského

júl 29, 2019 by

2324Drienčany – 27.07.2019

Fotogaléria

Drienčanský kras a Teplý Vrch navštívili Rožňavský turisti. Po krátkej túre po náučnom chodníkom sme si pozreli slnečné hodiny, bludisko, hrob Pavla Dobšinského a nakoniec miestnu faru, kde nám miestny farár ukázal múzeum a pútavo nám porozprával o živote a činnosti Pavla Emanuela Dobšinského, nášho rodáka. V Slavošovciach sa narodil a posledné 24 rokov pôsobil v Drienčanoch kde ako 57 – ročný zomiera na infarkt. Jeho rozprávky sú známe nielen u nás ale po celom svete. Read more

Matičné ohne

júl 27, 2019 by

76Vlachovo – 26.07.2019

Fotogaléria

Aj tohto roku horeli Vatry zvrchovanosti vo viacerých slovenských mestách a obciach, ako som sa  dočítal v Slovenských národných novinách, číslo 30/2019. Spomenuli aj obec Vlachovo, kde  sa každoročne  stretávajú Matičiari z Rožňavského okresu  a zapaľujú Vatru zvrchovanosti. Sme si vedomí, že prvým krokom na ceste k štátnej samostatnosti bola Deklarácia o zvrchovanosti Slovenskej republiky. 17. Júl  1992  je pamätný deň jej vyhlásenia  a stalo sa už tradíciou, že vo Vlachove sa táto udalosť oslavuje  za účasti obyvateľov širokého okolia, hlavne Matičiarov a členov JDS z okresu Rožňava. Nebolo to inak aj dňa 26.7.2019, kedy sa Vatra zvrchovanosti rozhorela za zvuku piesne „Kto za pravdu horí“, ktorú zaspievali prítomní a mužská spevácka skupina „Pekná dolinka“.  Read more

Ďalšia strana »