4.-06.12.2022 Rožňava

22 novembra, 2022 by

Vianočné trhy, len či budú ešte nejaké euríky pred výplatou . . . . .

Stretnutie členov MO MS v Honciach

22 novembra, 2022 by

Honce – 19.11.2022

Fotogaléria

Pochmúrne jesenné počasie nenarušilo plánovanú akciu Miestneho odboru Matice slovenskej v Honciach. Jej členovia sa stretli 19.11.2022 na výročnej členskej schôdzi, aby spoločne prehodnotili uplynulé obdobie. Počtom menšia členská základňa, ale na stretnutia bohatá. 74% účasť na zasadnutí svedčí o súdržnosti a národnej hrdosti jej členov. Naše zasadnutie sme otvorili štátnou hymnou a privítali sme našich hostí – riaditeľku Domu Matice slovenskej v Rožňave Ing. Zlaticu Halkovú a pracovníčku MS v Rožňave Tatianu Tomkovú. Schôdzu viedla predsedníčka MO MS v Honciach Mária Lukáčová, ktorá predniesla aj správu o činnosti miestneho odboru. Slovo odovzdala Vladimírovi Tökölymu, ktorý si pripravil hodnotnú prednášku o živote a tvorbe štúrovcov, ktorí pôsobili aj v našom blízkom okolí. Prihovorila sa nám aj riaditeľka Domu MS v Rožňave Read more

05.12.2022 Mikuláš v Rožňave

21 novembra, 2022 by

a po roku znovu uvidíme Mikuláša www.mestoroznava.sk

04.12.2022 Gočovo

21 novembra, 2022 by

nezabúdame a srdečne pozývame

december 2022

21 novembra, 2022 by

a začínajú krásne podujatia

Novembrové stretnutie nadaných Gemerčanov

21 novembra, 2022 by

Rožňava – 18.11.2022

Fotogaléria – Tatiana Tomková

Fotogaléria – Štefan Majerčák

Fotogaléria – Alexander Lázár

Ďalšia úspešná beseda v rámci projektu „Zviditeľnovanie nadaných ľudí a umelcov, ktorí žijú, alebo pochádzajú z bývalej Gemersko- malohonskej župy“ je za nami. 18.11.2022 sme predstavili Marcela Páleša prozaika, básnika, rozhlasového redaktora a moderátora Rádio Regina Stred, editora internetových stránok, blogera. Externe pôsobí ako pedagóg Katolíckej univerzity v Ružomberku. Autor románu „Keď slnko nezapadá“, básnickej zbierky „Veľký tresk a malá treska“, „Zhrnuté zo stola“, životopisnej novely „Malý príbeh Veľkej nádeje“, „Rozprávka písaná pod hviezdami“, „Dom s úsmevom“, zbierka tvorby členov Generácia nula „Okrôchaný topier“, poviedky Read more

Krásna oslava vo Vlachove

14 novembra, 2022 by

Vlachovo – 12.11.2022

Fotogaléria

Čože je to 55, chcela by som ju mať. No vo folklóre je to krásne výročie. Folklórna skupina Stromíš z Vlachova v sobotu 12.11.2022 oslávila krásne výročie. Folklórny tanečno-spevácky súbor Stromíš vznikol v decembri 1967, ako národopisná skupina Matice slovenskej vo Vlachove. Založil ho učiteľ Mgr. Juraj Kováč s cieľom zachovať zvykoslovie, spevy, tance, detské hry i ľudový spev obyvateľov Vlachova. Z rôznych návrhov na pomenovanie folklórnej skupiny bol prijatý názov Stromíš, podľa najvyššieho vrchu v chotári obce. Koľko ľudí – folkloristov,  sa za toto obdobie vystriedalo? Mnoho. Po každom zostali stopy aktívnej činnosti. Krásne výročie a hlavne krásne spomienky. Nezabúdajme. Read more

Fotomomentky

14 novembra, 2022 by

12.11.2022 Vlachovo

naša budúcnosť

04.11.2022 Plešivec

Traja sokoli – nezabúdame

 

21.10.2022 Čierna Lehota

ďalšie ocenenie od Matice slovenskej

 

 

 

Pietny akt – nezabúdajme

11 novembra, 2022 by

Rožňava – 11.11.2022

Fotogaléria

Mesto Rožňava, Obl.výbor SZPB, ZO partizána Tótha SZPB a Vojenské útvary v meste Rožňava dňa 11.11.2022 uskutočnili spomienkové zhromaždenie pri príležitosti Dňa vojnových veteránov – Dňa červených makov na mestskom cintoríne.Pietnej spomienky sa zúčastnili nielen starší občania a zástupcovia rôznych organizácií, matičiari ale aj žiaci zo Základnej školy Zlatá v Rožňave. Nezabúdame. Nezabúdame na dejiny, na hrôzy či už prvej svetovej vojny ale aj tej druhej, ale ani na padlých hrdinov. V príhovoroch odzneli fakty z prvej svetovej vojny a záver umocnili rozozvučané zvony z kostolov presne o jedenástej hodine a jedenástej minúte. Read more

Zrekonštruovali pamätník padlých hrdinov

10 novembra, 2022 by

Dobšiná – 10.11.2022

Fotogaléria

Na začiatku mesiaca november 2022 Mesto Dobšiná v spolupráci s Maticou slovenskou a Slovenským zväzom protifašistických bojovníkov v Dobšinej, zrekonštruovali a skrášlili pamätník padlých hrdinov v parku na Ulici SNP, kde sa vzdáva hold a česť pamiatke padlým v 1. a v 2. svetovej vojne. Za pomoc ďakujeme pánovi Vojtechovi Bossányimu, ktorý opravy previedol a primátorovi mesta Dobšiná, Jánovi Slovákovi za podporenie tejto myšlienky. Na našich padlých vo vojnách nikdy nezabudneme a vždy si budeme ctiť ich pamiatku a odkaz, ktorý je vytesaný na samotnom pomníku: „Vzdaj úctu každý kto ideš okolo tým, ktorí umreli, aby si ty žil“. Read more

Nasledujúca strana »