Cesta slovenčiny – Samova ríša

5 júna, 2021 by

Venujem sa teraz chvíľu nositeľom jazyka- starým Slovanom. Do písanej histórie sa vynárajú v období sťahovania národov. Takto o Slovanoch píše byzantský cisár Lev VI. Múdry: „Aj slovanské kmene sa navzájom podobali spôsobom života a mravov. Boli tiež slobodné a nechceli žiť v otroctve alebo poddanstve, najmä vtedy, keď ešte bývali v pôvodnej vlasti za Dunajom. Keď sa odtiaľ presťahovali sem a boli prinútení prijať poddanstvo, nechceli dobrovoľne poslúchať nikoho iného iba samých seba. Pokladali totiž za lepšie trpieť pod útlakom vládcov pochádzajúcich z ich vlastného kmeňa, ako slúžiť a podliehať rímskym zákonom. Aj tí, ktorí prijali sviatosť spásonosného krstu, žijú týmto spôsobom života až do dnešných čias podľa zaužívaných zvykov svojej dávnej slobody. Slovanské kmene boli také pohostinné, že to neviem ani povedať. Túto svoju vlastnosť nestratili ani teraz, lež stále sa jej rovnako držia.“ Vo svetle prvých pramenných údajov teda vystupujú Slovania ako Read more

4 júna, 2021 by

14 júnSvetový deň darcov krvi

 

Daniel Sartorius – rodák zo Štítnika

2 júna, 2021 by

03.06.1704 Štítnik – 08.02.1767 Banská Bystrica

– evanjelický kňaz a náboženský spisovateľ. Pseudonymy: Dobrovolný Služebník, Důvěrný Služebník Boží.

Študoval na gymnáziu v Kežmarku, teológiu na univerzite vo Wittenbergu. (V niekoľkých análoch sa uvádza dátum narodenia 5. január, najpravdepodobnejším dátumom však bude 3. jún 1704). Bol rektorom v Štítniku, ako evanjelický kňaz pôsobil od roku 1732 v Prešove, Kežmarku a v rokoch 1746 – 1763 v Banskej Bystrici. Písal náboženskú vzdelávaciu literatúru pre mládež i dospelých, v ktorých sa striedajú prozaické časti s veršovanými a jednoduchá ľudová reč so zložitejšou barokovou metaforikou Read more

Hviezdoslavov Kubín

2 júna, 2021 by

Rožňava 02.06.2021

Fotogaléria DMS

Pavol Országh Hviezdoslav zaštítil svojím menom a tvorbou jedno z najstarších kultúrnych podujatí u nás. Hviezdoslavov Kubín je celoštátna postupová súťaž a prehliadka v umeleckom prednese poézie a prózy, v tvorbe recitačných kolektívov a divadiel poézie detí, mládeže a dospelých. Je najstaršou a najprestížnejšou súťažou v umeleckom prednese a vrcholným podujatím, ktoré vytvára a formuje kultúru slovenského národa. V prednese poézie a prózy je otvorená v piatich kategóriách pre všetkých záujemcov od školského po seniorský vek a v dvoch vekových kategóriách pre recitačné kolektívy a divadlá poézie. Hviezdoslavov Kubín vznikol v roku 1954 ako reakcia na iniciatívu z domáceho prostredia a zároveň ako výzva k národu, no predovšetkým k deťom a mládeži, aby čítali a prednášali. Hlavným cieľom súťaže je nadobúdanie vedomostí, Read more

1 júna, 2021 by

10.06.1905Narodil sa v Suchej nad Parnou spisovateľ František Hečko, autor románov Červené víno či Drevená dedina.

Peter Glocko – aj detský spisovateľ

1 júna, 2021 by

02.06.1946 Muráň – 26.06.2019 Bratislava

– slovenský spisovateľ, rozhlasový a televízny scenárista, redaktor a autor literatúry pre deti a mládež.

Narodil sa v robotníckej rodine a vzdelanie získaval v Partizánskom a v Bratislave. Pracoval ako robotník v Slovnafte, neskôr ako gumárenský laborant v Partizánskom. Pracoval tiež ako redaktor vo vydavateľstve Osveta v Martine a vydavateľstve Mladé letá a Slovenský spisovateľ v Bratislave. Písal detské rozprávky, povesti, dobrodružno-historické romány, ale aj psychologické diela pre dospelých, televízne a rozhlasové scenáre. Rodnému kraju venoval nejednu svoju prácu, k Muráňu sa viaže televízny scenár Pieseň o Muráni (1974), povesť Tomáš a lúpežní rytieri, životným osudom P. E. Dobšinského Read more

Ján Francisci-Rimavský – väznený aj v Plešivci

1 júna, 2021 by

01.06.1822 Hnúšťa – 07.03.1905 Martin
národný buditeľ, politik, básnik, publicista, redaktor, pedagóg, zberateľ ľudovej slovesnosti, zakladateľ a funkcionár Matice slovenskej. Ján Francisci – Rimavský sa v roku 1844 stal členom Tatrína. V Levoči založil 6. augusta. 1844 Jednotu mládeže slovenskej, ktorá združovala slovenských študentov všetkých evanjelických škôl v Uhorsku. Po vyštudovaní práva na kolégiu v Prešove v rokoch 1845 – 1847 pracoval ako úradník. Koncom roka 1847 vypracoval spolu so Štefanom Markom Daxnerom petíciu za zrušenie poddanstva a úradovanie v slovenskej reči v stoličných orgánoch. Už počas študentských rokov sa prejavil ako talentovaný básnik a prozaik. Jeho báseň Svojím vrstovníkom na pamiatku bola prvým samostatným výtlačkom v štúrovskej slovenčine. Read more

31 mája, 2021 by

09.06.1861 – Narodil sa v Banskej Štiavnici autor baníckej monografie Gemera a banský odborník GUSTÁV EISELE, iniciátor založenia Baníckeho múzea v Rožňave.

08. 06.1600 Ján Jesenský-Jessenius začal prvú verejnú pitvu v českých krajinách

08.06.2004 – Zomrel v Bratislave divadelný a filmový herec PETER DEBNÁR, člen divadla Astorka v Bratislave. Hral napr. aj vo filme Pacho, hybský zbojník.

28 mája, 2021 by

05.06. 1997  zomrel v Bratislave Ivan Krajíček, slovenský herec, spevák, zabávač

28 mája, 2021 by

31.05.1823Narodil sa v Brodskom katolícky kňaz, pedagóg, matematik, autor slovenskej učebnice matematiky a publicista MARTIN ČULEN, riaditeľ slovenského patronátneho gymnázia v Kláštore pod Znievom, ktorý bol aktívnym účastníkom národných kultúrnych podujatí, spoluzakladateľom Matice slovenskej a Spolku sv. Vojtecha.

« Predchádzajúca stranaNasledujúca strana »