Beseda s Ivonou Ďuričovou

15 júna, 2022 by

Rožňava – 10.06.2022

Autorka na besede s deťmi

Beseda v KnihArt

Miestny odbor Matice slovenskej v Rožňave a Dom Matice slovenskej v Rožňave v rámci projektu zviditeľňovania nadaných ľudí a umelcov, ktorí žijú, alebo pochádzajú z bývalej Gemersko-malohonskej župy, pripravili ďalšiu so série besied.  Pozvanie 10.6.2022 prijala  spisovateľka Ivona Ďuričová, ktorá pochádza z Rožňavského Bystrého. Malebná rodná dedinka jej dala základ pre jej citlivú dušu. Hoci teraz žije a tvorí v Bratislave, Gemer stále nosí vo svojom srdci. Po skončení gymnázia vyštudovala Vysokú školu poľnohospodársku v Nitre. Fotografuje, venuje sa hudbe a rada spája pekné obrázky so slovami. Najradšej má poéziu. Read more

Štúrovci v súradniciach národných dejín

8 júna, 2022 by

Martin – 07.06.2022

Fotogaléria  DMS

Fotogaléria Šani Lázár

Najvýznamnejší štúrovci, ktorí tento rok oslavujú okrúhle výročia narodenia, sa 7. júna 2022 stali stredobodom pozornosti v Martine. Pri príležitosti Roka odkazu štúrovcov 2022 si ich Matica slovenská uctila na slávnostnom kultúrnom podujatí vo svojej sídelnej budove a na Národnom cintoríne. „Odkaz slávnej štúrovskej generácie je v slovenskom národe stále živý, veď plody jej práce a celoživotného úsilia využívame dodnes. Či už hovoríme o spisovnej slovenčine, národnej svojbytnosti a štátnej suverenite alebo dokonca vojenských historických tradíciách. Štúrovci v 19. storočí reprezentovali Slovákov v čase národnostného útlaku a tvrdých perzekúcií, keď za slová o zlepšení národnej, sociálnej a vzdelanostnej úrovne končili mnohé naše osobnosti vo väzení. Venovaním aktuálneho roka 2022 odkazu štúrovcov im prejavujeme vďaku aj za to, že ako moderný a emancipovaný národ Európy sme dosiahli život v slobodnej, samostatnej a demokratickej Slovenskej republike,“ povedal predseda MS Marián Gešper. Zároveň zdôraznil, že je dôležité, aby boli štúrovci neustále prítomní v povedomí každej nastupujúcej generácie. Matičné kultúrne podujatie s názvom Štúrovci v súradniciach národných dejín sa začalo na nádvorí druhej historickej budovy Matice slovenskej v Martine. Začiatok programu bol venovaný deťom a mladej generácii. Detskí návštevníci si mohli pozrieť divadelnú scénku s názvom Štefan Marko Daxner, prihovoril sa im predseda Matice slovenskej Marián Gešper a vypočuli si aj vystúpenie hudobného dua Jablko v župane.  Program pokračoval v historických priestoroch druhej budovy Matice slovenskej. Návštevníci si mohli prezrieť sídelnú budovu ustanovizne ako národnú kultúrnu pamiatku v rámci otvorených dverí. Nazrieť mohli do kancelárie predsedu MS, sprístupnený bol aj archív a v priestoroch novej bibliotéky boli vystavené archívne klenoty. Medzi nimi aj národná kultúrna pamiatka – originálne Stanovy Matice slovenskej z roku 1863, uchovávané v zdobenom obale. Vernisáž výstavy Odkaz štúrovskej generácie sa začalo vystúpením DFS Cipovička a prihovoril sa aj autor výstavy doc. Pavol Parenička. Nasledoval hlavný bod programu – slávnostné odhalenie busty Štefana Marka Daxnera v aleji národných dejateľov na nádvorí. Hostí privítal Mužský spevokol Dr. Samuela Daxnera z Tisovca a Peter Schvantner sa porozprával s historikom doc. Pavlom Pareničkom o Daxnerovi. Nechýbali ani príhovory vzácnych hostí. Následne sa zhromaždenie presunulo v alegorickom sprievode mestom na Národný cintorín, kde delegácie položili vence na hroby Janka Kráľa, Jána Francisciho, Jána Kalinčiaka, Štefana Marka Daxnera, Samuela Dobroslava Štefanoviča a Samuela Galandu pri príležitosti dvojstého výročia ich narodenia.

 

Prednáška o štúrovskej generácii na ZŠ akad. Jura Hronca v Rožňave

3 júna, 2022 by

Rožňava – 02.06.2022

Fotogaléria DMS

ZŠ akademika Jura Hronca v Rožňave nesie meno po slávnom rodákovi z Gemera akad. Jurovi Hroncovi.  Jur Hronec bol matematikom svetového formátu, vedcom, pedagógom, predsedom Matice slovenskej i Slovenského národného múzea, kultúrnym činovníkom, zakladateľom a spoluorganizátorom piatich slovenských vysokých škôl. A práve túto školu navštívil 2. júna 2022 vážený hosť – predseda Matice slovenskej JUDr. Marián Gešper. Predniesol žiakom prednášku o štúrovcoch. Rok 2022 vyhlásila Matica slovenská za Rok odkazu štúrovcov. Až 13 štúrovcov má tento rok 200. výročia. Predseda Matice slovenskej v úvode vyzdvihol akademika Jura Hronca a aj fakt, že v Rožňave  študovali aj mnohí národovci v rámci 19. storočia. Read more

Honce 02.07.2022

1 júna, 2022 by

A znovu bude veselo

Veselá a usmiata sobota

30 mája, 2022 by

Rožňavské Bystré – 28.05.2022

Fotogaléria

Sobota bola pre nás veľmi zaujímavá. Začalo sa to v Honciach podujatím pri príležitosti Medzinárodného dňa detí, kde sa jasalo, výskalo a bolo počuť detský smiech. O chvíľku sme sa presunuli na Radnicu mesta Rožňava, kde sa konala Medzinárodná prehliadka detských folklórnych súborov. Uvítala nás plná sála divákov, priaznivcov folklóru, natešené staré mamy a usmievaví rodičia. Máme šikovné a talentované deti, ktoré sa tešili nielen z vystúpenia, ale hlavne z toho, že sa konečne postretávali. Ešte ani poriadne neskončili a už sme sa presúvali do Rožňavského Bystrého, kde sa začínal Majáles v kroji. Read more

Rožňava 24.06.2022

28 mája, 2022 by

Srdečne pozývame

Naša jubilantka JUDr. Lýdia Sústriková

28 mája, 2022 by

Gemerská Poloma – máj 2022

Fotogaléria DMS

Radosť a bolesť kráčajú dôverne spolu vekmi, prudká búrka, jemný vánok, trpká starosť i veselosť – striedajú sa rokmi..

Je pekným zvykom, že si  MO MS v Gemerskej Polome  ctí svojich jubilantov, ktorí niečo urobili a ešte stále robia v prospech Matice slovenskej. Preto sa 12.5.2022 v  zasadačke pri obecnom úrade konalo milé posedenie, aby sme si pripomenuli životné jubileum našej dlhoročnej členky a predsedníčky  MO MS  JUDr. Lýdie Sústrikovej. Read more

Pochvala letí turistom do Rožňavského Bystrého

27 mája, 2022 by

Turistickí nadšenci z Rožňavského Bystrého urobili krásnu vec. Na mieste zvanom Plánka upravili terén, zasadili stromčeky, postavili altánok, ohnisko a vyčistili a upravili studničku, v ktorom je výborná voda. Po brigáde prišlo chutné občerstvenie.

Fotogaléria

Alexander Lázár, alias Šani

 

Čaro dúhy ukryté vo výšivke …

26 mája, 2022 by

Človek sa musí dostať ku koreňom rodu

Vychovať sladkú radosť poznania – postoj práve tu

„Výšivka v tvare obrazu vznikla  hlavne preto, aby zručnosti našich predkov nezostali zabudnuté. Naše mamy, staré a prastaré mamy mali šikovné ruky. V minulosti si dievčatá a ženy vyšívali blúzky a sukne, ktoré si obliekali hlavne vo sviatočné dni. Aj mne sa dostali  do rúk vzorky výšiviek rôznych techník zdedené po mojej mame a starej mame a trvalo to mnoho rokov, kým som sa odhodlala, že ich umenie pre vás zachytím v podobe vzorov, ktoré majú už možno aj dvestoročnú tradíciu. Sú to techniky nielen z Gemerskej Polomy, ale aj z okolia, pretože ony sa veľmi od seba nelíšili. Odhodlala som sa na túto mravenčiu prácu. Read more

Matičná rodina sa nezaprie

23 mája, 2022 by

Betliar – 21.05.2022

Fotogaléria

Každý deň je vzácny, ale sobota bola výnimočná. Katka oslavovala svoje narodeniny v kruhu svojej rodiny, ale do jej rodiny patrí aj matičná rodina. Fsk Hrabina z Nižnej Slanej ju aj s nami prišla pozdraviť, a bolo to veľkolepé. Slzy šťastia boli na mnohých tvárach. Nuž Katka všetko najkrajšie ti prajeme a tešíme sa na všetky spoločné chvíle.

« Predchádzajúca stranaNasledujúca strana »