Ján Konček – tajomník Matice slovenskej pre Gemerskú župu

10 marca, 2023 by

Rejdová – 09.03.2023

Žijeme v ťažkej dobe, v dobe bez ideií a morálnych hodnôt, v dobe s vysokou nezamestnanosťou kedy poniektorí doslova zápasíme o prežitie a zachovanie našej identity. Práve táto doba si žiada pozitívne vzory, hrdinov pre pre spoločnosť no najmä pre mladých ľudí, aby neupadli do úplnej apatie a snažili sa niečo spraviť v prvom rade sami so sebou a do istej miery aj so spoločnosťou v ktorej žijú a s negatívami, ktoré na nich vplývajú. Keďže dnes by sme hľadali ideálne vzory a hrdinov dosť ťažko, možno tak v radoch našich športovcov, je potrebné si pripomenúť osobnosti dôb tých dávnejších. Takým obdobím bolo obdobie romantizmu, druhá polovica 19. storočia, Read more

18.03.2023 Vlachovo

9 marca, 2023 by

Srdečne pozývame

16.03.2023 Slavošovce

7 marca, 2023 by

nezabúdame

MS Rožňava pracuje aktívne ďalej

7 marca, 2023 by

Rožňava 03.03.2023
Fotogaléria
Dnes  nás slnečné lúče hladili pri výstupe na kalváriu v Rožňave. Skvelý sprievodca Árpád Görgey nás zasvetil do histórie aj rekonštrukcie kalvárie. Bez neho, bez jeho nadšenia, vytrvalosti a mozoľov by sme dnes nemali takúto krásnu oddychovú zónu. Zanedlho rozkvitnú okolo cesty narcisy. Bude to nádhera a v budúcnosti, keď sa ešte rozrastú, znásobia krásu krížovej cesty. Predsa naša kalvária je 4. najstaršia na Sk. Je potrebne vynaložiť ešte hodne úsilia na rekoštrukciu, hlavne Hrobu p. Ježiša Krista, dokončiť vonkajšok kostola,( vnútro sa zatiaľ odsúva) oporný múr… Ale napriek tomu už sa nemusíme hanbiť za takýto skvost, ktorý roky chátral a bol neprístupný. Veľká vďaka Árpimu, že si našiel čas na nás. A taktiež všetkým, ktorí prišli si nazbierať vítamín D a načerpať energiu a dozvedieť sa viac o histórii. Bolo to nádherné popoludnie. Každý účastník si odniesol aj kamienok šťastia, ktorý vytvorila Marika Kohuláková.

Read more

A opäť je za nami ďalší vydarený ročník Kellnerovej Polomy

6 marca, 2023 by

Gemerská Poloma – 03.03.2023

Fotogaléria

Výsledková listina

V priestoroch Základnej školy P. Kellnera Hostinského v Gemerskej Polome sa konal 24. ročník recitačnej súťaže Kellnerova Poloma, súťaže, ktorá je oslavou krásy slovenského jazyka a uctením si kultúrnych tradícií, ktoré majú v živote každého národa svoje nezastupiteľné miesto. Organizátori tejto súťaže, ktorými sú ZŠ, Obec i MO Matice slovenskej v Gemerskej Polome dali podujatiu slávnostný a dôstojný ráz. Zároveň si uvedomujú, ako je nesmierne dôležité svoj materinský jazyk pestovať a zveľaďovať, pretože to znamená nielen upevňovanie svojej národnej identity, ale aj vzdanie úcty všetkým tým, ktorí históriu a kultúru Slovenska a slovenčiny začali písať. Read more

11.03.2023 Rožňava

2 marca, 2023 by

Výstup na Malý Ostrý vrch (808 m)

Nachádza sa medzi Čučmou a Pačou

viac info

09.03.2023 Rožňava

21 februára, 2023 by

Srdečne pozývame

Dokiaľ naše verné srdce za náš národ bije

12 februára, 2023 by

Jelšavská Teplica – 12.02.2023

Fotogaléria – Tatiana Tomková

Fotogaléria – Vladimír Tököly

Rok 2023 nám prináša ďalšie krásne výročie veľkej osobnosti, ktorá pre Gemerský región znamenala veľa. Pred 210 rokmi, 8. februára 1813, sa v obci Jelšavská Teplica narodil básnik a dejateľ v oblasti cirkevnej aj národnej Samuel Tomášik. Jeho meno najčastejšie spájame s piesňou Hej, Slováci.  Pochádzal z rodiny vzdelaného evanjelického farára Pavla Tomášika (1770-1833), ktorý bol sám literárne činný. Pri tejto príležitosti sa 12. februára 2023 konali slávnostné Služby Božie v Evanjelickom kostole a. v. v Jelšavskej Teplici.  Námestný farár CZ Jelšava Ivan Bojna vo svojom privítaní poďakoval Pánu Bohu za život dejateľa, ktorý ovplyvnil myslenie a životy ľudí. Zborová farárka CZ Chyžné Emília Völgyiová vo svojej kázni priblížila ťažký život Sama Tomášika, Read more

Fašiangová zábava

12 februára, 2023 by

Honce 11.02.2023

Honce ožili maskami, ľudovou hudbou a dobrotami, na tradičných Fašiangoch. FSk Genšenky v spolupráci s MO Matice slovenskej v Honciach pripravili podujatie, ktoré prilákalo veľké množstvo návštevníkov nie len z radov domácich, ale aj zo širokého okolia a tak sa opäť potvrdilo, že podujatia v Honciach sa tešia veľkej obľube. V bohatom programe súťažili masky medzi deťmi, ale aj dospelými o vecné ceny a kto nenašiel dostatok inšpirácie na kostým, ten si aspoň pochutnal na tradičných šiškách, kapustnici, či teplom punči (aj šoférskom). Spestrením dobrej nálady bol aj inscenovaný program „Popoluška“ v ktorom hrali hlavnú rolu členovia FSk Genšenky a to samozrejme ako vždy, so skvelou dávkou humoru. Veľkým lákadlom bola aj bohatá tombola s hodnotnými výhrami. Návštevníci sa zabávali pri živej hudbe až do neskorých nočných hodín, a tak môžeme skonštatovať, že ak miestny kolektív minimálne udrží nastavenú latku tohtoročných fašiangov, tak už sa nevieme dočkať tých nasledovných! Read more

Zasadnutie Oblastnej rady MS v Rožňave

7 februára, 2023 by

Rožňava – 03.02.2023

Fotogaléria – Tatiana Tomková

Fotogaléria – Michal Terrai

V priestoroch Domu Matice slovenskej (DMS) v Rožňave sa 3.2.2023 uskutočnilo zasadnutie Oblastnej rady MS v Rožňave, predsedov Miestnych odborov MS okresov Rožňava a Revúca a priaznivcov MS, kde svojou prítomnosťou všetkých osobne pozdravili aj najvyšší predstaviteľ MS – predseda MS Marián Gešper a riaditeľ Členského ústredia MS Martin Hajník. Zasadanie otvorila riaditeľka DMS v Rožňave Zlatica Halková, ktorá všetkých privítala a predstavila návrh programu rokovania. Uviedla aktivity za rok 2022, ktoré sa uskutočnili, zhodnotila celé pôsobenie MS  a sumarizovala úspešne zvládnuté projekty v okresoch za rok 2022. Oboznámila o pripravovaných akciách, projektoch a úlohách pre rok 2023. Read more

« Predchádzajúca stranaNasledujúca strana »