Pavol Jozef Šafárik v našich srdciach

25 júna, 2021 by

Rožňava – 25.06.2021

Fotogaléria

Pavel Jozef Šafárik patrí k najvýznamnejším osobnostiam slovenských dejín. Verejne sa veľmi neangažoval, preto ho veľká časť slovenskej verejnosti počas jeho života veľmi nepoznala. Dnes sú po ňom pomenované školy, ulice a aj námestia. Tento víkend si pripomíname 160. výročie jeho úmrtia. Vďaka skvelej spolupráci s Obcou Kobeliarovo, s Mestom Rožňava, s Gymnáziom Pavla Jozefa Šafárika v Rožňave a ECAV sa nám podarilo pripraviť krásne trojdňové spomienkové podujatie. Oslavy sa začali 25. júna 2021 na Gymnáziu Pavla Jozefa Šafárika v Rožňave, kde predsedu Matice slovenskej Mariána Gešpera privítala riaditeľka školy Katarína Adamková a Lýdia Kalinová. Na pôde strednej školy sa prvýkrát stretol predseda Matice slovenskej zo študentami a predstavil im osobnosť Pavla Jozefa Šafárika. Read more

Cesta slovenčiny – Cyril a Metod – misia, písmo, tradícia

16 júna, 2021 by

Poloha Slovenska pripomína oko cyklónu. Ak sa vrátime do čias Svätoplukovej ríše a cyrilo-metodskej misie, vidíme ohromujúci výbuch vzdelanosti a jeho následné vyžiarenie do všetkých kútov slovanského sveta. No u nás z toho ostali iba korene. Hoci slovanská kultúra, hlaholské písmo a základy slovanskej civilizácie vzišli z územia medzi Nitrou a Bratislavou, naplnenie našli až v Ochride, Kyjeve či Moskve. Hoci české knieža Borivoj bol pokrstený na Svätoplukovom dvore v Nitre, bola to nakoniec Praha, ktorá bola istý čas centrom rímsko-nemeckej ríše s poloslovanským cisárom Karolom IV. v jej čele. Krakov bol dokázateľne jedným z hradísk Svätoplukovej ríše a neskôr sa stal centrom obrovského poľského štátu, siahajúceho od Dnepra po Ondru. Aj keď bol Pribinov a Koceľov Blatnohrad strediskom hlaholskej vzdelanosti, práve Panónia sa neskôr stala centrom vznikajúceho uhorského štátu. Read more

Jonatán Dobroslav Čipka – zakladajúci člen Tatrína

14 júna, 2021 by

14.06.1819 Tisovec 14.02.1861 Drienčany

– spisovateľ, folklorista, učiteľ, evanjelický kňaz, rozprávač, publicista, prekladateľ a zakladateľ hospodárskych spolkov. Pochádzal z meštianskych rodičov. Základnú školu vychodil v Tisovci. Študoval na lýceu v Kežmarku, kde bol vedúcim predstaviteľom slovenskej študentskej spoločnosti. V štúdiu pokračoval v Bratislave a v Jene. Počas prázdnin aj po ukončení štúdia bol v priateľskom styku s A.H. Škultétym, Š.M. Daxnerom a s J. Franciscim, s ktorými sa pustil do zberateľskej činnosti. Svoje prvotiny, ktoré Čipka napísal ešte na lýceu, podpisoval menom Hradovský, zverejnil ich Fejérpatakyho vlastenecký kalendár a Slovenský pozorník. Read more

Juraj Palkovič – učiteľ Ľudovíta Štúra

14 júna, 2021 by

27.02.1769 Rimavská Baňa –  13.06.1850 Bratislava

– evanjelický vzdelanec, pedagóg na Evanjelickom lýceu v Bratislave, básnik, jazykovedec, prekladateľ a vydavateľ bol významnou osobnosťou národného obrodenia. V r. 1832 − 1836 bol poslancom uhorského snemu za mesto Krupina. Bol učiteľom Ľ. Štúra, ktorý sa neskôr stal jeho nástupcom na bratislavskom lýceu. Pochádzal zo zemianskej rodiny. Vzdelanie získaval v Rimavskej Bani, Ožďanoch, v rokoch 1784 – 1786 v Dobšinej a v rokoch 1786 – 1790 absolvoval lýceum v Šoprone.  Nasledujúce obdobie bol správcom školy a vychovávateľom v Budikovanoch, keď si zarobil na ďalšie štúdium, odišiel na univerzitu do nemeckej Jeny (1792 – 1793). So svojimi krajanmi tu zriadil čitateľský spolok Societas Slavica, v ktorom aj prednášal. Read more

Ctibor Štítnický – básnik, prekladateľ a publicista

11 júna, 2021 by

06.09.1922 Štítnik – 12.06.2002 Bratislava

Narodil sa v rodine staviteľa. Jeho pôvodné meno je Tibor Dörner. Ľudovú školu vychodil v rodisku, gymnázium navštevoval v Rožňave. Po obsadení mesta maďarským vojskom prešiel na novozriadené gymnázium v Tisovci, kde v roku 1942 maturoval. Tu sa stal iniciátorom skupinového života začínajúcich autorov a v tejto činnosti pokračoval aj v Bratislave ako redaktor študentského časopisu Nový rod. V rokoch 1942—1944 študoval na Právnickej fakulte Slovenskej univerzity v Bratislave. Počas štúdia práva v Bratislave sa zapojil do Slovenského národného povstania. Najprv ako partizán v Gemeri v skupine Slávia, hneď na to ako hlásateľ Slobodného slovenského vysielača v povstaleckej Banskej Bystrici. Od februára 1945 pôsobil v Košiciach vo frontovom vysielači Červenej armády. Read more

Memorandum národa slovenského má 160 rokov

7 júna, 2021 by

Prijaté po živej diskusii

Memorandum národa slovenského, ktoré prijalo Slovenské národné zhromaždenie 6. a 7. júna 1861 v Turčianskom Sv. Martine, sa stalo základným štátoprávnym dokumentom Slovákov v 19. storočí a zostalo politickým programom nášho národného hnutia až do obdobia prvej svetovej vojny. Memorandum, ktorého 160. výročie prijatia si v tom roku pripomíname, požadovalo, aby sa vytvorilo Hornouhorské slovenské Okolie na princípe etnografických hraníc. Išlo v podstate o to, aby Slovensko na základe uznania národných práv Slovákov reprezentovali slovenskí poslanci v uhorskom sneme a výkonnú zabezpečovalo slovenské súdnictvo. Read more

Július Gustáv Reuss – vyhotovil plány na výstavbu budovy Slov.evan. a. v. gymnázia v Revúce

7 júna, 2021 by

07.06.1816 Revúca – 21.04.1872 Revúca

– inžinier, zberateľ slovenských ľudových rozprávok a povestí, hudobný teoretik

Ľudovú školu navštevoval v Revúcej, študoval na lýceu v Bratislave. Po štúdiách sa ako inžinier stal zamestnancom železiarskej spoločnosti Muránska únia. Ako inžinier vypracoval projekt na novšiu budovu prvého slovenského gymnázia a stavbu mestského hostinca v Revúcej.  Spolu s otcom a bratmi sa podieľal na zbieraní a upravovaní slovenských ľudových rozprávok, z ktorých sa mnohé stali súčasťou rukopisnej zbierky Codex Revúcky A, B, C. Pracoval aj v oblasti hudobnej teórie. Spolu s bratom Ľudovítom vydali Základné pravidlá súzvuku, v ktorých aplikovali matematické zákony na hudbu a harmóniu. Read more

Cesta slovenčiny – Samova ríša

5 júna, 2021 by

Venujem sa teraz chvíľu nositeľom jazyka- starým Slovanom. Do písanej histórie sa vynárajú v období sťahovania národov. Takto o Slovanoch píše byzantský cisár Lev VI. Múdry: „Aj slovanské kmene sa navzájom podobali spôsobom života a mravov. Boli tiež slobodné a nechceli žiť v otroctve alebo poddanstve, najmä vtedy, keď ešte bývali v pôvodnej vlasti za Dunajom. Keď sa odtiaľ presťahovali sem a boli prinútení prijať poddanstvo, nechceli dobrovoľne poslúchať nikoho iného iba samých seba. Pokladali totiž za lepšie trpieť pod útlakom vládcov pochádzajúcich z ich vlastného kmeňa, ako slúžiť a podliehať rímskym zákonom. Aj tí, ktorí prijali sviatosť spásonosného krstu, žijú týmto spôsobom života až do dnešných čias podľa zaužívaných zvykov svojej dávnej slobody. Slovanské kmene boli také pohostinné, že to neviem ani povedať. Túto svoju vlastnosť nestratili ani teraz, lež stále sa jej rovnako držia.“ Vo svetle prvých pramenných údajov teda vystupujú Slovania ako Read more

Daniel Sartorius – rodák zo Štítnika

2 júna, 2021 by

03.06.1704 Štítnik – 08.02.1767 Banská Bystrica

– evanjelický kňaz a náboženský spisovateľ. Pseudonymy: Dobrovolný Služebník, Důvěrný Služebník Boží.

Študoval na gymnáziu v Kežmarku, teológiu na univerzite vo Wittenbergu. (V niekoľkých análoch sa uvádza dátum narodenia 5. január, najpravdepodobnejším dátumom však bude 3. jún 1704). Bol rektorom v Štítniku, ako evanjelický kňaz pôsobil od roku 1732 v Prešove, Kežmarku a v rokoch 1746 – 1763 v Banskej Bystrici. Písal náboženskú vzdelávaciu literatúru pre mládež i dospelých, v ktorých sa striedajú prozaické časti s veršovanými a jednoduchá ľudová reč so zložitejšou barokovou metaforikou Read more

Hviezdoslavov Kubín

2 júna, 2021 by

Rožňava 02.06.2021

Fotogaléria DMS

Pavol Országh Hviezdoslav zaštítil svojím menom a tvorbou jedno z najstarších kultúrnych podujatí u nás. Hviezdoslavov Kubín je celoštátna postupová súťaž a prehliadka v umeleckom prednese poézie a prózy, v tvorbe recitačných kolektívov a divadiel poézie detí, mládeže a dospelých. Je najstaršou a najprestížnejšou súťažou v umeleckom prednese a vrcholným podujatím, ktoré vytvára a formuje kultúru slovenského národa. V prednese poézie a prózy je otvorená v piatich kategóriách pre všetkých záujemcov od školského po seniorský vek a v dvoch vekových kategóriách pre recitačné kolektívy a divadlá poézie. Hviezdoslavov Kubín vznikol v roku 1954 ako reakcia na iniciatívu z domáceho prostredia a zároveň ako výzva k národu, no predovšetkým k deťom a mládeži, aby čítali a prednášali. Hlavným cieľom súťaže je nadobúdanie vedomostí, Read more

« Predchádzajúca stranaNasledujúca strana »