Slovenský Komlóš

26 apríla, 2016 by  

komlos46Slovenský Komlóš – 23.-24.04.2016

Fotogaléria

Fotogaléria Štefana Majerčáka

Kedysi dávno, v 18.storočí nastal exodus našich krajanov: Slovákov za prácou lepším životom do iných oblastí Uhorského kráľovstva. V tých časoch boli Turci na ústupe a bolo potrebné zaľudniť niektoré oblasti na juhu, ktoré Turci vyľudnili. Slováci mali tiež svoje problémy. Krajina sužovaná vojnou s Turkami a epidémiami moru zanechala biedu a utrpenie. Aj toto boli dôvody 60 rodín s stredného Slovenska, ktoré sa vydali do neznáma na juh na Dolnú zem hľadať šťastie a živobytie. Niektorí ako murári, stolári,  (keďže na juhu tieto remeslá chýbali) alebo roľníci hľadajúci lepšiu pôdu na dolnej zemi. Na ďalekom juhu dolnej zeme 60 rodín hľadalo živobytie. Privítala ich rozľahlá rovina Komlošskej pustatiny ich privítala svojským spôsobom. Bieda a situácia donútila Slovákov pracovať tvrdo: pustatinu zmeniť na úrodné pole a postaviť svoje domovy. Venovali sa pestovaniu obilia, zeleniny achovom dobytka. Dňa 23.  a 24. sme na pozvanie navštívili našich krajanov v Tothkomloši. Aj týmto sme chceli ukázať im, že v tomto boji ďaleko od domoviny ich predkov nie sú sami a Vlachovčania – Matičiari na nich myslia v ich ťažkom údeli. Privítali nás ako bratov a my sme sa cítili ako doma. Tak ďaleko od domova  stále bojujú o udržanie svojej reči a identity. Vrelo nás nielen privítali ale aj pohostili. Pohostili nás svojimi špecialitami v našom Gemeri netradičnými. Pochutili sme si na Komlošskej kapuste s baraninou, klobáskach a guláši. A pohostenie bolo na úrovni. Naši hostitelia s jedlom nešetrili a ich dobrá povesť o pohostinnosti sa nielen že potvrdila, ale prekonala všetky očakávania. My sme sa za pohostinnosť odvďačili nie len vecnými darmi z Domu Matice slovenskej v Rožňave a obce Vlachovo ale aj skvelou atmosférou, ktorú sme navodili. Naši Folkloristi z folklórnej skupiny Stromíš odviedli parádnu prácu pri predstavení, počas folklórneho festivalu.  Predviedli perfektný výkon na pódiu a ukázali, čo reprezentuje   Gemer a  Vlachovo zvlášť. A naozaj nesklamali v ťažkej konkurencii práve naopak. Stromíš tak uspel v konkurencii medzi hosťami zo Slovenska i v domácom zastúpení.  Stretnutie dolnozemských Slovákov sa tak nieslo v znamení zábavy a ľudovej muziky a tanca. Bodku na záver dal orchester z miestnej školy s vynikajúcimi skladbami a ocenenie účastníkov v rôznych súťažiach. Navštívili sme aj miestne múzeum v dome, ktorý zamrzol v časoch dávno minulých. A nezabudnime ani na básnika aktivistu pána Juraja Antala, ktorého zbierka starožitností nás zaujala a pán Antal  bol taký láskavý, že nás previedol dejinami mesta a svojej zbierky. Na ďalší deň sme položili vence na pamätník Slovákov v TothKomloši a pamätník obetavého pána farára Velického. Po položení vencov sme sa s Slovenským krajom v Komloši rozlúčili a vyrazili na cestu domov.  Zhrnutím tejto akcie je poďakovanie za oživenie kultúrneho života našich krajanov, dúfame, že hlavne pre nich to malo obrovský význam lebo ako sme mali možnosť vidieť a hlavne počuť o slovenské slovo a slovenskú pieseň začína byť v tomto regióne núdza. Bohužiaľ keď sa o našich krajanov – Slovákov nestará ich vlasť Slovenská republika tak ako by mala – do väčšej aktívnejšej miery ako to napríklad robia naši južní susedia Maďari, tak dobrým príkladom môže byť spolupráca aktívnych jednotlivcov miestnych a celoslovenských organizácií a spolupráca samospráv, kde výsledkom je a dúfame že bude zachovanie identity našincov Slovákov, nie len v Maďarskej republike ale všade tam kde žije slovenská menšina, preto ešte raz ďakujeme FS Stromiš, starostovi obce Vlachovo Ing. Petrovi Pakesovi a MO MS Vlachovo za kultúrny program a vzornú reprezentáciu nášho regiónu.

Srdečná vďaka aj patrí všetkým , ktorí sa zúčastnili a všetkým Komlóšanom, ktorí boli tak srdeční, že obetovali svoj čas pre nás. Veríme že sa ešte nejeden rok stretneme.

Mgr. Jozef Jakubovský, MO MS Vlachovo

Mgr. Matej Lada, Dom Matice slovenskej Rožňava

 

Comments

Feel free to leave a comment...
and oh, if you want a pic to show with your comment, go get a gravatar!