Slávik Slovenska 2016

3 mája, 2016 by  

SAM_9698Rožňava – 03.05.2016

Fotogaléria

Výsledková listina SS2016

Celoštátna spevácka súťaž amatérskych ľudových spevákov pod názvom Slávik Slovenska 2016 má za sebou už 26. ročník okresného kola. Hlavnými organizátormi boli kabinet hudobnej výchovy v Rožňave, Centrum voľného času v Rožňave a Dom Matice slovenskej v Rožňave. Súťaž sa konala v priestoroch sobášnej siene a súťažiacich hodnotila komisia v zložení; pani učiteľky hudobnej výchovy, Mária Kováčová, Eva Kardošová a Helena Pál Balážová. V našom okrese sa do súťaže prihlásilo 9 škôl a 16 súťažiacich, ktorý boli rozdelení do troch kategórií podľa ročníkov. Všetci súťažiaci prišli na toto hudobné stretnutie dobre pripravení a naladení. Práve hudba môže vyjadriť nadšenie i sklamanie, radosť i smútok, optimizmus, napätie i príjemnú pohodu, aj tieto aspekty sa v rámci súťaže naplnili. Hudobníci a ich hudobný prejav bol výsledkom nie len driny a talentu ale aj výsledkom práce pedagógov a rodičov za čo im patrí veľká vďaka a práve tento hudobný prejav nie je len reprezentáciou jednotlivcov ale aj nášho regiónu a nášho malebného Slovenska. Spevák je ako maliar, ktorý prostredníctvom svojho hlasu maľuje obraz plný vznešených citov, teda maľujme – spievajme, lebo hudba je vesmír, v ktorom je dovolené všetko. Na záver nám neostáva nič iné len zagratulovať všetkým účastníkom súťaže a najmä víťazom.

Mgr. Eva Kardošová a Mgr. Matej Lada

 

Comments

Feel free to leave a comment...
and oh, if you want a pic to show with your comment, go get a gravatar!