V Košiciach sme odhalili pamätnú tabuľu s bustou Jozefa Miloslava Hurbana

september 25, 2017 by  

052Košice – 22.09.2017

Fotogaléria DMS

Fotogaléria Michal Terrai

Matica slovenská v spolupráci s mestom Košice pri príležitosti Roka Jozefa Miloslava Hurbana a jeho 200. výročia narodenia odhalili na budove Starej radnice v Košiciach pamätnú tabuľu s jeho bustou. V tomto roku si pripomíname 200. výročie narodenia Jozefa Miloslava Hurbana, ktorý sa narodil 19. marca 1817 v Beckove. Nebol len významný literát – básnik, prozaik, dramatik, literárny historik, redaktor, vydavateľ a jeden z rozhodujúcich účastníkov uzákonenia našej spisovnej reči, ale aj revolucionár. Podujatie obohatilo kultúrne vystúpenie  Mladých matičiarov a bravúrne si pripravili národno-kultúrne pásmo s názvom Hurbanovci na Above 1848.  Samozrejme nemohol chýbať ani folklór. Zúčastnení sa mohli započúvať do nádherných piesní nášho východného Slovenska. Veríme, že takýchto krásnych podujatí bude viac a že to nebola posledná odhalená busta národnému dejateľovi v Košiciach.

Tatiana Tomková

Comments

Feel free to leave a comment...
and oh, if you want a pic to show with your comment, go get a gravatar!