Hviezdoslavov Kubín

marec 26, 2018 by  

HK 2018Rožňava – 26.03.2018

Fotogaléria

Výsledová listina

Centrum voľného času v Rožňave v spolupráci s Domom Matice slovenskej v Rožňave zorganizovali 64. ročník súťažnej prehliadky v umeleckom prednese poézie a prózy, ktorý je známy pod menom Hviezdoslavov Kubín. Hviezdoslavov Kubín je najstaršou a najprestížnejšou súťažou v oblasti umeleckého prednesu poézie a prózy, tvorby recitačných kolektívov a divadiel poézie detí, mládeže a dospelých. Súťaž vo všetkých jej kolách výrazne prispieva k vyhľadávaniu talentovaných a nadaných žiakov a študentov v oblasti umeleckého slova, vedie ich k samostatnej tvorivej činnosti, upevňuje ich záujem o sebavzdelávanie, prispieva k účelnému a efektívnemu využívaniu voľného času, vytvára podmienky pre úspešnú prezentáciu týchto aktivít aj na iných kultúrnych podujatiach. Každá takáto súťaž vytvorí priestor na prezentáciu, vzájomnú konfrontáciu a inšpiráciu pre všetkých záujemcov o túto činnosť prostredníctvom hodnotiacich diskusií, tvorivých seminárov, dielní a iných foriem vzdelávacích podujatí. Hviezdoslavov Kubín sa po prvýkrát konal v roku 1954. V rokoch 1954 – 1959  ho organizovalo Povereníctvo  školstva a kultúry, v roku 1960 sa nekonal. Ročníky 1961 – 1962 organizoval Krajský národný výbor v Banskej Bystrici. Od roku 1963 opätovne Povereníctvo školstva a kultúry. Od roku 1964 vychádzala pri jeho príležitosti bibliofília. Tento rok sa táto súťaž odohrávala v priestoroch Základnej školy,  Pionierov 1 v Rožňave. Každá veková kategória sa popasovala s neľahkou úlohou po svojom, k čomu im gratulujeme a postupujúcim do krajského kola želáme veľa šťastia a úspechov.

DMS

 

Comments

Feel free to leave a comment...
and oh, if you want a pic to show with your comment, go get a gravatar!