Slavošovce ožili rozprávkou

september 27, 2018 by  

129Slavošovce – 25.09.2018

Fotogaléria I.

Fotogaléria II.

Fotogaléria III.

Na počesť významného slovenského rozprávkara Pavla Emanuela Dobšinského sa každoročne koná recitačná súťaž Zlatá podkova, zlaté pero, zlatý vlas. Okresnú súťaž sa nám podarilo presunúť do jeho rodiska, do Slavošoviec. Už druhý rok nám je v tomto zámere naklonený pán starosta Ing. Štefan Bašták, ktorý náš nápad s nadšením uvítal a podporuje ho všetkými silami a prostriedkami. Veľkú zásluhu na recitačnej súťaži má Základná škola Pavla Emanuela Dobšinského v Slavošovciach na čele s pani riaditeľkou PhDr. Darinou Labošovou, pani učiteľkou Mgr. Lýdiou Hricovou a celým učiteľským zborom, ktorý sa na príprave podieľal. Nádherná výzdoba, skvelá príprava a nadšenie z tohto podujatia je u nich citeľná. Je vidieť, že sú hrdí na to, že v ich obci vyrastal  kráľ slovenských rozprávok. Dobšinského môžeme charakterizovať ako všestrannú osobnosť. Jeho vydania ľudových rozprávok, podporované Maticou slovenskou, prispeli k rozvoju spisovného slovenského jazyka a stali sa základom slovenskej folkloristiky – poznania života a kultúry slovenského ľudu. V dnešnej internetovej dobe je veľmi dôležité,  aby naše deti poznali naše krásne slovenské rozprávky a aj krásu našej rodnej reči. Odznelo mnoho pekných prednesov a hlavne nádejí, že slovenská rozprávka má a ešte dlho bude mať pevné korene a zachová sa tak pre ďalšie generácie. Víťazi okresného kola postupujú do celoslovenskej súťaže v Drienčanoch. Tento rok nás budú zastupovať recitátori zo ZŠ v Dobšinej, ZŠ akad. Jura Hronca v Rožňave a ZUŠ v Rožňave. Poďakovanie patrí aj všetkým zúčastneným deťom, ale hlavne pedagógom, rodičom či starým rodičom za aktívny prístup pri príprave a v neposlednej rade odbornej porote. Tešíme sa na ďalší ročník tejto krásnej recitačnej a aj spomienkovej akcie.

Tatiana Tomková

Comments

Feel free to leave a comment...
and oh, if you want a pic to show with your comment, go get a gravatar!