100. výročie oslobodenia od Rakúska-Uhorska

november 1, 2018 by  

KošiceKošice – 28.10.2018

Fotogaléria

Zdroj: Mladá Matica

Prínos Slovákov do budovania česko-slovenských légii v zahraničí, medzi ktorými boli aj viacerí budúci matičiari, sa Matica slovenská rozhodla pripomenúť putovným podujatím. V Košiciach  sa podujatie odštartovalo pri tabuli venovanej č.-s. legionárov na Hlavnej ulici, ktorí 29. decembra 1918 obsadili Košice a začlenili ho do Česko-slovenského štátu. Dobovú atmosféru dokresľovali mladí matičiari, ktorí v historických legionárskych uniformách a s vlajkami 1848 a 1918 držali čestnú stráž. Na košické pomery početný sprievod prešiel hlavnou ulicou a zastavil aj pri buste predsedu

SNR 1848 J. M. Hurbana a pri reliéfe M. I. Kutuzova, kde sme si pripomenuli symbolicky najpočetnejšie legionárske vojsko v Rusku 1914 – 1920. Potom sprievod pokračoval k buste a tabuli Ľudovíta Štúra a Jonáša Záborského. Druhá časť programu vrcholila v sále Slovenského technického múzea, kde pre zúčastnených bola pripravená prednáška o pohnutých udalostiach 1. svetovej vojny a oslobodenia od Uhorska, vystúpenia matičných folklórnych skupín, Orchestra Vychodňarov ale aj divadelná scénka venovaná Jankovi Jesenskému, legionárom a M. R. Štefánikovi. Vďaka organizačnému nasadeniu DMS Košice a mladých matičiarov podujatie zarezonovalo v tento historický deň v meste. Podujatia sa zúčastnili predstavitelia VÚC Košice, SZPB a Rusínskej obrody na Slovensku za účasti matičiarov nielen z Košíc, ale aj z Michaloviec, Spiša, Vranova, Prešova a Rožňavy

Comments

Feel free to leave a comment...
and oh, if you want a pic to show with your comment, go get a gravatar!