Adventný koncert 2018

december 14, 2018 by  

AKRožňava – 13.12.2018

Fotogaléria

V Kostole evanjelickej cirkvi augsburského vyznania na Slovensku sa v Rožňave pod ladnými oblúkmi klasicistického evanjelického kostola v Rožňave znovu rozozneli  tóny diel európskych a svetových skladateľov v podaní detských a študentských speváckych zborov.  Hlavným organizátorom podujatia bolo Občianske združenie Pre partnerstvo škôl v kultúre a športe v Rožňave v spolupráci mestom Rožňava, pod záštitou primátora mesta Rožňava pána Michala Domika, ZUŠ Rožňava,  Gymnázia  P.J.Šafárika v Rožňave, ZŠ Zakarpatská a MŠ Kyjevská/ Spojená škola J.A. Komenského v Rožňave. Vianočnú atmosféru umocňovali vystúpenia žiakov, študentov a deti z MŠ, ako   aj hostia z partnerských miest  Rožňavy. Od posledného koncertu v roku 2008 , ostalo vo vianočnom očakávaní, čím vlastne advent je, prázdne miesto. Chýbalo jedno podujatie, ktoré malo svoju tradíciu a vysokú umeleckú úroveň. Záujem milovníkov hudby neutíchal, a tak si Občianske združenie Pre partnerstvo škôl v kultúre a športe zaradilo do svojho kalendára aktivít pokračovanie v tradícii podujatia minulý rok pod názvom Adventný koncert 2017 a toho roku sme pokračovali v tejto tradícií  už po 14. krát pod názvom ADVENTNÝ KONCERT 2018.

Hlavnou organizátorkou a hybnou silou celého podujatia bola  Mgr. Eva Kardošová, Okresná metodička hudobnej výchovy v Rožňave, predsedníčka OZ, profesionálna dirigentka, ktorej sa celý profesijný život niesol a nesie v znamení prezentácie hudobného umenia, predovšetkým zborového spevu, ako aj výchove detí a mládeže k tejto oblasti kultúry.

V programe Adventného koncertu 2018 boli  diela skladateľov: T. Klus, Beethoven, Liszt, Haydn, Caccini, Kodály a iné., ktoré zazneli  v podaní Stredoškolského speváckeho zboru P. J. Šafárika pri Gymnáziu P. J. Šafárika v Rožňave so žiačkami Základnej školy akademika J. Hronca, detí Materskej školy na Kyjevskej ulici a detí Spojenej školy J. A. Komenského a zúčastnených speváckych zborov z partnerských miest  Rožňavy – Českého Těšína, zo Szerencsu  a poľského Cieszyna.

K zborovému spevu sa pripojila inštrumentálna hudba v podaní: Ing.  Ivana Nemčoka / FS Dubina/, Márie Csobádyovej DiS. Art, Mgr.,Ondreja Šmijáka,  Mgr.Alexandra Kovtuna, Mgr., Árpáda Farkasa,DiS. art a  Adriána Szajkó zo ZUŠ v Rožňave.

Svojím nádherným spevom prispeli sólisti ako Stanislav Ďurský zo ZUŠ v Rožňave, žiačky Barbora Krasnovská FS Dubina a ZŠ akad. Hronca v Rožňave: Lara l. Bernáth, Stefánia Baffi, Rebecca Mésznerová, Dária Puškášová.

Hovoreným slovom sprevádzali : Mgr. Eva Kardošová, okresná metodička hudobnej výchovy, Mgr. Tímea Lörinc Gymn. P.J. Šafárika v Rožňave a starostka Kobeliarova PaedDr. Janka Regrutová.

Na príprave programu sa okrem dirigentky a hlavnej organizátorky Evy Kardošovej podielala  korepetítorka  Mária Csobádyová, DiS.art  zo ZUŠ v Rožňave.

Vzácnym hosťom koncertu bol  Štefan Hundža, člen opery Štátneho divadla Košice.

Adventný koncert 2018 v ROŽŇAVE bol  ako vždy aj predtým  dominantným podujatím očakávania tohtoročného najkrajšieho  sviatku roka 2018.

Podujatie podporili: Mesto Rožňava,  miestne firmy a podnikatelia.

 

                                                                                                   Mgr.  Eva Kardošová

predsedníčka OZ

zdroj: www.ocelnik.sk

 

Comments

Feel free to leave a comment...
and oh, if you want a pic to show with your comment, go get a gravatar!