Matica slovenská ocenila 5 žiakov zo ZŠ P. K. Hostinského v Gemerskej Polome

január 15, 2019 by  

23Gemerská Poloma – 10.01.2019

Fotogaléria

„Za všetko, čo je vo mne dobré, ďakujem knihe.“ Maxim Gorkij, ruský spisovateľ

Dňa 10.01.2019 sa v odbornej učebni slovenského jazyka a literatúry v ZŠ P. K. Hostinského v Gemerskej Polome uskutočnilo podnetné stretnutie žiakov, ich rodičov a členov vedenia školy s riaditeľkou Domu Matice slovenskej v Rožňave Ing. Zlaticou Halkovou, ktorá ocenila knihou 5 žiakov za účasť v recitačných súťažiach, ktoré sa konajú aj pod záštitou Matice slovenskej – Šaliansky Maťko; Zlatá podkova, zlaté pero, zlatý vlas; Hviezdoslavov Kubín a Kellnerova Poloma. Podmienku, získať z týchto súťaží 5 účastníckych listov alebo diplomov, splnili títo žiaci: Bianka Chomiaková (3.A), Matej Garčár (3.A), Miroslav Chomiak (4.A), Anna Romoková (6.A) a Roman Spišiak (9.A). Poďakovanie patrí aj ich učiteľom SJL, ktorí ich v tejto záľube podporujú a usmerňujú predovšetkým vo svojom voľnom čase.

Dúfame, že toto stretnutie bude motivovať aj ďalších žiakov a nadviažu na úspechy svojich ocenených spolužiakov.

 

Comments

Feel free to leave a comment...
and oh, if you want a pic to show with your comment, go get a gravatar!