Hviezdoslavov Kubín 2019

marec 21, 2019 by  

06Rožňava – 20.03.2019

Fotogaléria

Fotogaléria – I.kat.

Fotogaléria – II.kat.

Fotogaléria – III.kat.

Fotogaléria – IV.kat.

Výsledková listina 2019

V priestoroch Radnice mesta Rožňava uskutočnil 65. ročník súťaže v prednese poézie a prózy Hviezdoslavov Kubín. Súťaž organizovalo Centrum voľného času pri ZŠ, Pionierov v spolupráci s Domom Matice slovenskej v Rožňave. Na súťaži sa zúčastnilo 60 súťažiacich v štyroch vekových a dvoch žánrových kategóriách v poézii a próze. Zúčastnili sa žiaci zo základných škôl, stredných škôl a gymnázií z Rožňavy a širokého okolia. Víťazi v jednotlivých kategóriách získali vecné ceny v podobe kníh. Za prvé tri umiestnenia v každej kategórii súťažiaci obdržali diplom a každý zúčastnený žiak aj účastnícky list. Tieto ocenenia všetkým súťažiacim budú iste pripomínať, že každé naviac vynaložené úsilie sa cení. Počas súťaže bol pripravený kultúrny program pri príležitosti Svetového dňa poézie, na ktorom si žiaci mohli vypočuť umelecký prednes, hudobnú vložku Základnej umeleckej školy v Rožňave a prezentáciu knižných noviniek Gemerskej knižnice P. Dobšinského v Rožňave. Za spoluprácu a profesionálny prístup patrí veľká vďaka Domu Matice slovenskej v Rožňave, ako aj mestu Rožňava za poskytnutie priestorov na Radnici. Taktiež chceme vysloviť veľké poďakovanie členom odbornej poroty za ich profesionálny prístup, spoluprácu a zhovievavosť.Všetkým súťažiacim ďakujeme za záujem o túto súťaž. Víťazom blahoželáme a tešíme sa na ďalšie stretnutie s nimi.

Mgr. Marta Timárová

 

Comments

Feel free to leave a comment...
and oh, if you want a pic to show with your comment, go get a gravatar!