Gemerské bryndzové halušky

máj 29, 2019 by  

035Vyšná Slaná – 24.05.2019

Fotogaléria

Stalo sa už tradíciou, že stretnutia seniorov  ZO JDS na Hornom Gemeri, majú svoje osobitné čaro.  Inak to nebolo ani dňa 24.5.2019 v obci Vyšná Slaná, kde sa stretli seniori  ZO JDS Betliar, Gemerská Poloma, Dobšiná, Vlachovo, Gočovo a samozrejme domáci, pri súťažnom varení bryndzových  halušiek. Zišlo sa nás na dvore Pozemkového spoločenstva Vyšná Slaná ako sa na Gemeri hovorí neúrekom. Na varenie halušiek sa podujalo 6 družstiev a nechýbalo ani druhé  družstvo domácich, ktoré pripravilo chutný guláš z diviny. Okrem súťažiacich medzi nás prišiel aj starosta obce Ing. Dušan Gallo, riaditeľka Domu MS v Rožňave pani Ing. Zlatica Halková, predseda OR JDS v Rožňave Mgr. Ladislav Fabián deti z miestnej MŠ pod vedením Mgr. Janky Ďuriškovej a bolo veselo. A ako to býva, nič nie je dokonalé, tak aj toto podujatie trocha narušil výpadok elektrickej energie, čo zapríčinilo nefunkčnosť hudobnej aparatúry Jána Galla a elektrických varičov na prípravu ingrediencií do halušiek. Trojčlenné mužské družstvo z Vlachova ( Mgr. Ján Gecelovský, Štefan Bendik a hlavný kuchár Ivan Rybár)  uvarilo aj špeciálne furmanské halušky, na ktorých si pochutila široká verejnosť. Pri výpadku elektrickej energie družstvo poskytovalo pomoc  varičom na plyn aj iným družstvám.

Možno povedať, že ozdobou stretnutia seniorov z Horného Gemera v krásnom prostredí a za krásneho počasia v obci Vyšná Slaná, nebola len súťaž vo varení  bryndzových halušiek, ale splynutie  staršej a mladšej generácie v jeden celok vyžarujúcim šťastím, veselosťou a spolupatričnosťou. Nie je dôležité, ktoré halušky boli  chutnejšie a kto sa ako umiestnil. Dôležitejšie je, že sme boli opäť spolu. Treba sa preto poďakovať ZO JDS Vyšná Slaná pod vedením Želmíry Emericiovej Vysokej a starostovi obce Ing. Ing. Dušanovi Gallovi  za prijatie a organizáciu  vydareného spoločného stretnutia seniorov Horného Gemera.

JUDr. Ján Klobušník

 

Comments

Feel free to leave a comment...
and oh, if you want a pic to show with your comment, go get a gravatar!