Jubilantka Zuzka Hanuštiaková

september 30, 2019 by  

zhGemerská Poloma – 25.09.2019

Fotogaléria

Posedenie s jubilantkou Mgr: Zuzanou Hanuštiakovou, predsedníčkou MO MS, učiteľkou, recitátorkou, zberateľkou ľudových piesní, folklóristkou, spisovateľkou

Piesne moje ťa zavše pozvú k sebe

Ich ruky zodraté klopú na každé dvere

Veselo býva im, keď  tvoje pery zvonia

Ich krásou , pravdou zabudnutou spola

 

Bývajú mladé , krásne , cifrované

Pesnička moja láskou k tebe prahne,

nečakaj zdvihni ju, pokiaľ ona dýcha ,

smútok tvoj zaženie, do nebies ťa dvíha.

Je veľkou udalosťou  stretnúť sa s človekom  ktorý svojim pôsobením, ľudskosťou a elánom  pre dobrú vec ovplyvnil  veľa  ľudí a ukázal im tak cestu, po ktorej sa oplatí kráčať. Stalo sa to aj v stredu dňa   25.9. keď  členovia Miestneho odboru Matice slovenskej , poslanci Obecného zastupiteľstva  so starostkou  obce  Mgr. Lilian Bronďošovou  privítali  na pôde Obecnej knižnice  Mgr. Zuzanu Hanuštiakovú pri príležitosti jej životného jubilea. Pozvanie v tento slávnostný deň  prijali aj pracovníčky Domu Matice slovenskej v Rožňave , riaditeľka   pani Ing. Zlatica Halková  a kultúrno osvetová pracovníška pani  Tatiana Tomková.

Sprievodným slovom   sprevádzala pani  Danka Červeňáková, pracovníčka Obecnej knižnice a žiačky  zo Základnej školy. S programom  prišli pozdraviť deti zo  Základnej školy sprievode harmonikára pána Stanislava Gunára a maličká Danka Červenáková. Veľa emócie do tejto slávnostnej  atmosféry  vniesla pani Júlia Zatrochová s básňami  „O šťastí“ a „ Spomienka“ ktoré napísala sama jubilantka. Slávnosť sa niesla striedavo  v znamení   básní ,hovoreného slova“  a spevu. Dve z nich v polomskom nárečí  zaspievali  matičiarky Júlia Zatrochová, Vladimíra Spišiaková, Emília Fafráková, Mária Liptáková a Mária Antalová.

Emotívny príhovor ktorý  predniesla starostka obce pani  Lilian Brondošová  pripomenula oslávenkyni  roky strávené v škole a  neskôr   tvorivú spoločnú prácu v MO a v matičnom spevokole Svornosť a   pani Zlatka Halková,  ktorá vyzdvihla jej prácu v MO nielen počas predsedovania ale aj  na poli kultúrnom  a národnom.

 

Prierez bohatým   životom všetkým prítomným a hlavne oslávenkyni  pripomenula p. Mária Antalová, predsedníčka MO MS. V príhovore pripomenula jej vzťah k rodnej slovenčine, recitácii. Rada písala poéziu a prózu, výsledkom je kniha pod názvom Pramene. Učila deti  nielen láske k prednesu, k jazyku, ale viedla ich  aj k spoznávaniu dejín. Pani učiteľka Zuzana Hanuštiaková , ktorá v  minulosti vychovala v  miestnej ZŠ mnoho  úspešných recitátorov a  ako erudovaná porotkyňa usmernila mnohých súťažiacich svojou odbornou radou  pomáhala aj  pri organizovaní recitačnej súťaže Kellnerova Poloma. V 60. rokoch sa venovala aj ochotníckemu divadlu . Divadelná hra „ Štedrý večer „ zožala veľký úspech nielen v Gemerskej Polome ale aj v okolitých obciach. Hru  „ Posledný muž „ dokonca sama režírovala . Písal sa rok 1997 konkrétne  26. január 1997,  kedy  sa konalo  oživotvorené zasadnutie MO MS na ktorom  bola  pani  Mgr. Zuzana  Hanuštiaková  zvolená prvou predsedníčkou MO MS. Počas jej pôsobenia vo funkcii predsedníčky sa urobilo kus poctivej práce. MO si vzal pod patronát súťaž  v poézii a próze pod názvom „Šaliansky Maťko“, organizovala sa súťaž pod názvom „ Spievame piesne starých materí “,   žiakom ZŠ  sa približovala  história MS a organizovali sa  súťaže i formou kvízov. V rámci nadácie “  Prebudená pieseň “ pani Hanuštiaková  vypracovala dotazník , súčasný stav  tradičnej kultúry na Slovensku a v našej obci ktorý bol zaradený medzi 50 najlepšie vypracovaných na Slovensku.   Výsledkom snaženia  MO však  bolo založenie miešaného matičného  spevokolu „ Svornosť“ .  Za vznik tohto speváckeho zboru patrí veľká  vďaka pani Hanuštiakovej a jej manželovi Rudolfovi. V roku 1998  spolu so svojím manželom Rudolfom  vydali   Zborník ľudových piesní: “Povedzže mi, milá, milenká.” Obsahuje  111 piesní  napísaných v polomskom nárečí. Krst tejto zbierky sa konal 10.4.1999 , čiže v tomto roku si pripomíname jej   okrúhle 20. výročie. Táto útla knižka  je účinnou pomôckou pre   učiteľov  hudobnej výchovy  či folklórne skupiny pôsobiace v našej obci. V spolupráci s Obecnou knižnicou zostavila a jazykovo upravila zaujímavú publikáciu Slovník nárečových slov. Po roku práce predsedníčky  Miestneho odboru   jej zdravotný stav nedovoľoval  aby pokračovala v plnom rozsahu v tejto práci. Za dobu pôsobenia  predsedníčky  však  pani  Hanuštiaková poskytla  vzácne myšlienky pre  ďalšiu prácu  a dala pevné základy na  ktorých mohla  organizácia ďalej stavať. I po ukončení postu  predsedníčky ostala verná poslaniu Matice. Zaujíma sa o dianie v nej, zúčastňuje sa akcií ktoré organizuje MO .  Príkladom je  Noc s Andersenom kde svojim nezabudnuteľným štýlom  prečíta  deťom rozprávky zo svojej knihy.   Za  mimoriadne aktívnu činnosť pre Maticu slovenskú jej bola v  roku 2008  udelená  Strieborná plaketa  DMS, v roku 2009 Strieborná medaila Cyrila a Metoda. Pri jej okrúhlom životnom jubileu  sedemdesiatych  narodeninách  bola ocenená  Zlatou medailou MS

Zlatým klincom a veľkým prekvapením  bolo vystúpenie členiek bývalého matičného spevokolu „ Svornosť “  s piesňou „ Oči“ .

čo povedať na záver . pani Mgr.  Zuzana  Hanuštiaková  je ďalšou  členkou  do galérie osobností obce Gemerská Poloma, ktorá svojím celoživotným  dielom , prácou v MO MS,  pedagogickou činnosťou a šírením ľudových  tradícií prispieva k dobrému menu našej obce.

 

Stará múdrosť hovorí:„ Čo robíš, rob múdro , s láskou a pozeraj sa  na cieľ. “

 

A naša jubilantka  tak robila celý život.

 

Na záver všetci prítomní  pogratulovali  jubilantke  k jej narodeninám , zástupcovia MS  a obce  jej odovzdali Čestné uznania za prácu ktorú vykonala v prospech MO a za  šírenie kultúrnych tradícií.

 

Mária Antalová, predsedníčka MO MS Gemerská Poloma

 

 

Comments

Feel free to leave a comment...
and oh, if you want a pic to show with your comment, go get a gravatar!