Slávnostné služby Božie v Gemerskej Polome

október 15, 2019 by  

DSCF4311Gemerská Poloma – 12.10.2019

„Kto za pravdu horí v svätej obeti

Kto za ľudstva práva život posvätí…“

V sobotu 12. októbra   o 10.00 hod sa  v evanjelickom kostole v Gemerskej Polome  konala  spomienková slávnosť pri príležitosti nedožitých sto rokov od narodenia ThDr. Júliusa Madarása, ktorý  v tunajšom zbore pôsobil od roku 1968  až do roku 1990. Počas zvukov organovej hudby vošiel do chrámu sprievod  duchovných,  ktorí prijali pozvanie na túto výnimočnú udalosť. Následne prítomných hostí i ostatných zhromaždených privítal zástupca zborového dozorcu  cirkevného zboru Ján Očkaík. Slávnostným kazateľom bol Mgr. Slavomír Sabol, biskup východného dištriktu, ktorý vo svojej  kázni  opísal emotívne  stretnutie s pánom  farárom Madarásom.  Vyjadril tiež poľutovanie nad vykonštruovanými tvrdeniami, ktoré boli vznesené voči bratovi  farárovi Paulovovi, ktorý bol neskôr aj  nespravodlivo odsúdený.

V rámci Služieb Božích odzneli i pozdravy hostí. Na roky služby Bohu v tomto kostole si zaspomínal brat farár Martin Bobák, z ktorého  slov bolo cítiť úprimnú radosť z možnosti znovu sa ocitnúť v tomto chráme a pobudnúť v spoločenstve s bývalými cirkevníkmi.  Pán farár Miroslav Maťo, si pripomenul chvíle strávené  s pánom farárom Madarásom počas pôsobenia na teologickej fakulte. Ján Chanas oboznámil prítomných ako vznikol nápad na vykonanie  tohto diela.

Dcéra pána farára Madarása pani  Jela  Chudíková, ktorá zastupovala rodinu Madarásových,  odovzdala  vrelý pozdrav od svojej 96 ročnej mamky, ktorá sa zo zdravotných dôvodov nemohla zúčastniť. Vo svojom príhovore sa poďakovala  za uskutočnenie tohto diela  a  veľmi ocenila to, že Cirkevný zbor v Gemerskej Polome v pohnutých časoch sa nebál prijať jej otca do služby Pánu Bohu.

O príjemné spestrenie sa postaral aj cirkevný evanjelický spevokol svojimi piesňami „Svojho Pána sláviť chcem“ a“ Kto za pravdu horí.“

Punc slávnosti týmto „narodeninovým“ službám Božím dala evanjelická hymna „Hrad prepevný.“ Potom chrámové zhromaždenie vyšlo z kostola do priestorov farského dvora, kde  na priečelí farskej budovy  bola odhalená pamätná tabuľa nežijúcim kňazom pôsobiacim v Gemerskej Polome. Za zmienku stojí pripomenúť si rodinu Kellnerovcov,  ktorí v zbore vykonávali farársku  službu  celých  150 rokov. V rámci slávnosti bola v priestoroch farského dvora na paneloch  nainštalovaná výstavka  s fotografiami nielen brata farára Madarása, ale aj ostatných  kňazov pôsobiacich v tunajšom zbore a do života  uvedená kniha „Gemerská Poloma  ev. a. v. zbor a jeho farári v rokoch 1590 – 2019“. Sú v nej uvedené životopisy všetkých  bratov farárov  a sestier  farárok   pôsobiacich v Gemerskej Polome, ktorej navrhovateľom, zostavovateľom je brat Ján Chanas, a Marta Mikitová  za finančnej pomoci sponzorov. Počasie bolo nádherné a tak  mnohí zotrvali vo vzájomných rozhovoroch pri  polomských koláčoch, zákuskoch  a káve ktoré pripravili domáci cirkevníci.

Nakoniec sa pozvaní odobrali do sály pri Obecnom úrade, kde ich srdečne privítala starostka obce Mgr. Lilian Bronďošová. Po spoločnom obede,  o ktorý sa postaral  Cirkevný zbor v spolupráci Obecným úradom, hostia zotrvali v družnej debate .

Vďaka Pánu Bohu za tento deň…

Mária Antalová, predsedníčka MO MS Gemerská Poloma

Comments

Feel free to leave a comment...
and oh, if you want a pic to show with your comment, go get a gravatar!