Traja sokoli

november 5, 2019 by  

tabulaPlešivec – 05.11.2019

Fotogaléria

Na priečelí Obecného úradu v Plešivci sa nachádza pamätná tabuľa akad. sochára Frica Motošku, ktorá nám pripomína troch slovenských sokolov. Na ich počesť si každoročne v novembri uctíme ich pamiatku položením vencov a kytíc. Obec Plešivec, SZPB Rožňava a Plešivec, Miestny odbor Matice slovenskej Plešivec a Dom Matice slovenskej Rožňava za účasti žiakov ZŠ s VJS v Plešivci zorganizovali spomienkové stretnutie pri príležitosti odsúdenia náhlym súdom v stoličnom dome v Plešivci na smrť troch sokolov Štefana Daxnera, Jána Francisciho a Michala Bakulínyho. Traja sokoli nechceli dopustiť, aby slovenské gardy boli zadelené do maďarského vojska, preto boli odsúdení na smrť šibenicou. V poslednej chvíli, keď už odsúdenci stáli na plešiveckom popravisku, bol rozsudok zmenený na uväznenie. Ich snahy boli okrem iného vyslovené v pamätnom Memorande slovenského národa z roku 1861 vypracovanom Štefanom Markom Daxnerom. Požadovali v ňom uznanie Slovákov za svojbytný národ a používanie slovenčiny ako úradného a vyučovacieho jazyka. Úvodom spomienkovej slávnosti riaditeľka Domu Matice slovenskej Ing. Zlatica Halková privítala všetkých prítomných. Spomienkovú báseň zarecitovala Viktória Gáspárová zo ZŠ v Plešivci a následne sme si pripomenuli udalosti z roku 1849. Prítomným sa prihovoril aj  predseda OblV SZPB JUDr. Juraj Bernár, ktorého sprevádzala tajomníčka OblV SZPB Mária Žolnová. Za prítomnosti starostky obce Plešivec Ivety Šušánovej sme spoločne vykonali pietny akt kladenia vencov. Veľké poďakovanie patrí pani starostke za dôstojné zabezpečenie celého priebehu spomienky, žiakom ZŠ, ale aj všetkým, ktorí stále majú záujem a chcú si pripomenúť udalosti, ktoré tvorili naše dejiny.
DMS Rožňava

Comments

Feel free to leave a comment...
and oh, if you want a pic to show with your comment, go get a gravatar!