Zasadala Krajská rada Matice slovenskej Košického kraja

júl 6, 2020 by  

01Michalovce – 03.07.2020

Fotogaléria

V priestoroch Domu Matice slovenskej v Michalovciach sa po dlhom čase stretli členovia Krajskej rady Matice slovenskej Košického kraja. Slovo “konečne” zaznelo mnoho krát. Osobné stretnutia sú predsa len na vyššej úrovni, aj keď sme dodržiavali všetky bezpečnostné opatrenia v dobe koronavírusu COVID-19. Srdečne sme privítali predsedu Matice slovenskej JUDr. Mariána Gešpera a riaditeľa Členského ústredia MS PhDr. Martina Fejka. S hrdosťou môžeme konštatovať, že bola 100 % účasť členov KR MS. Návštevou nás poctil  aj náš kolega z Prešovského kraja – riaditeľ DMS Snina Ing. Jozef Makariv. Pracovné sedenie sa začalo odovzdaním slávnostných preukazov pre troch matičiarov. O aktuálnej situácii v Matici slovenskej nás informoval predseda MS. Na základe mnohých mediálnych výstupov sa podporila aj myšlienka o zriadení stránky na sociálnych sieťach, kde sa budú prezentovať aktivity z nášho kraja. Celé naše sedenie sa nieslo v tvorivosti, nových nápadov a potešenia zo spoločného stretnutia. Tešíme sa na ďalšie krásne podujatia. Najbližšie sú to oslavy príchodu Cyrila a Metoda, či Vatry zvrchovanosti, ale i mnohé ďalšie.

Ing. Zlatica Halková – predsedníčka KR MS KK

Comments

Feel free to leave a comment...
and oh, if you want a pic to show with your comment, go get a gravatar!