Slávnostné popoludnie polomských matičiarov

august 9, 2020 by  

49Gemerská Poloma – 07.08.2020

Fotogaléria

Správa o činnosti MO MS GP

Augustový piatok  prežitý v kruhu polomských  matičiarov a našich  hostí. Aj  takto by sme mohli nazvať piatok 7. augusta 2020, keď náš Miestny odbor Matice slovenskej  organizoval výročné zhromaždenie konané v rámci Roka národnej  identity. Prvá časť tohto milého stretnutia sa konala v evanjelickej farskej záhrade pri pamätnej tabuli Petra Kellnera Hostinského. Prítomných matičiarov privítala predsedníčka MO MS, a nábožným  slovom  pán farár Mgr. Daniel Gdovin. Báseň, „Modlitba pre Slovensko“ od Milana Rúfusa  predniesla pani Júlia Zatrochová a následne za prítomnosti pána farára, pani starostky a predsedníčky MO bol položený veniec k pamätnej tabuli tohto nášho slávneho rodáka.

Ďalšia časť programu sa konala v slávnostne prestretej sále pri Obecnom úrade. Na úvod zaznela matičná hymna „Kto za pravdu horí“ v podaní našich matičiarov. Po privítaní hostí pani starostky obce Mgr. Lilian Bronďošovej a kultúrnej pracovníčky DMS Rožňava Tatiany Tomkovej, ale aj všetkých účastníkov predsedníčka MO MS Mária Antalová vyzvala prítomných, aby si „minútou ticha“ uctili pamiatku spoluzakladateľa nášho MO pána učiteľa Ladislava Bolčáka a skvelú matičiarku pani Marienku Halkovú. S činnosťou MO MS v roku  2019 oboznámila predsedníčka MO MS.

V rámci Roka národnej identity nás pani Tatiana Tomková, pracovníčka DMS v Rožňave,  oboznámila s matičnými aktivitami. Spomenula gemerských národovcov, nielen z Gemerskej Polomy, ktorými sú Peter Kellner Hostinský a MUDr. Peter Madáč, ale aj Pavola Jozefa Šafárika  z Kobeliarova, Jur Hronca z Gočova ako aj Pavla Emanuela Dobšinského zo Slavošoviec.

K situácii v Matici slovenskej predsedníčka MO ešte oboznámila prítomných s článkom zo Slovenských  národných novín, ako sa nástupom nového vedenia ministerstva kultúry zintenzívnila kampaň proti našej najstaršej ustanovizni.

Je dobrým zvykom že si pripomíname životné jubileá našich členov. V rámci životného jubilea boli odovzdané ďakovné listy s ružičkou dlhoročným členkám nášho MO pani Mgr. Darine Šafárovej  a pani starostke obce Mgr. Lilian Bronďošovej, ktorá patrila aj medzi prvé predsedníčky MO po znovuoživotvorení.

Záver patril poďakovaniam za aktívnu činnosť a za hojnú účasť.

Mária Antalová, predsedníčka MO MS Gemerská Poloma

Comments

Feel free to leave a comment...
and oh, if you want a pic to show with your comment, go get a gravatar!