Traja sokoli

6 novembra, 2020 by  

01Plešivec – 06.11.2020

Fotogaléria

Položenie vencov pri pamätnej tabuli akad. sochára Frica Motošku, ktorá nám pripomína troch slovenských sokolov je už symbolickým aktom, ktorý opakujeme už niekoľko rokov. V tomto roku sa veľmi veľa vecí zmenilo, ale aj tu sa našiel spôsob, ako sa to dá. Matica slovenská,  obec Plešivec  a OV SZPB  Rožňava vyslali svojich zástupcov a pietny akt sa uskutočnil  v komornom prostredí, ale s úctou a rešpektom. Traja sokoli –  Štefan Marko Daxner (politik, národovec, publicista), Ján Francisci (národný buditeľ, politik, básnik, publicista, redaktor, pedagóg, zberateľ ľudovej slovesnosti, zakladateľ a funkcionár Matice slovenskej), Michal Bakulíny (zakladajúci člen Matice slovenskej a Prvého slovenského ev. a. v. gymnázia v Revúcej) … Nechceli dopustiť, aby slovenské  gardy boli zadelené do maďarského vojska, preto boli odsúdení na smrť šibenicou. V poslednej chvíli, keď už odsúdenci stáli na plešiveckom popravisku, bol rozsudok zmenený na uväznenie. Ich snahy boli okrem iného vyslovené v pamätnom Memorande slovenského národa z roku 1861 vypracovanom Štefanom Markom Daxnerom. Požadovali v ňom uznanie Slovákov za svojbytný národ a  používanie slovenčiny ako úradného a vyučovacieho jazyka.

Aj keď nám situácia nepraje robiť spomienkové slávnosti tak ako sa to u nás traduje a ako sa to patrí, sme radi, že aspoň malou spomienkou sme si pripomenuli troch sokolov.

Tatiana Tomková

Comments

Feel free to leave a comment...
and oh, if you want a pic to show with your comment, go get a gravatar!