Emíliu Božíkovú všetci poznali ako spoločenskú, vtipnú a múdru ženu.

december 14, 2020 by  

BožíkováEmília Božíková, rod. Liptáková patrila k ľuďom, ktorý síce v tichosti, ale naplno prežívajú svoj život. Dala do neho maximum svojich síl, schopností a vôle pomáhať a slúžiť iným. Narodila sa 21.2.1927 v rodine Jána a Márie Liptákových. Pochádzala z 8 súrodencov. Základnú ľudovú školu, vychodila v rodnej obci Gočovo. Hneď po vojne v roku 1945 odišla do Košíc študovať za pôrodnú asistentku. Vrátila sa s diplomom, ktorý ju oprávňoval vykonávať najkrajšiu službu – pomáhať mamičkám priviesť na svet detičky. Hovorila, že ich nikdy nepočítala, ale bolo ich veľmi veľa, keďže mala veľký obvod od Kobeliarova po Vlachovo. Túto prácu vykonávala 38 rokov až do dôchodku. Na jej zodpovedný, láskavý a profesionálny prístup spomínajú aj dnes mnohí z tých, ktorým bola oporou pri tak dôležitej udalosti, ako bolo narodenie dieťaťa. Hoci si po tých mnohých rokoch mohla dopriať oddych a venovať sa iba sebe, vedela, že má ešte príležitosť pomáhať, preto sa stala nielen zdravotníčkou, ale aj opatrovateľkou pre deti v školách v prírode.  Emíliu Božíkovú všetci poznali ako spoločenskú, vtipnú a múdru ženu. To všetko vychádzalo z toho, že mala rada ľudí a delila sa s nimi o svoje dary. Ako mladá sa zapájala do  kultúry v obci, hrala ochotnícke divadlo, bola predsedníčkou miestneho Červeného kríža, viac ako jedenásť rokov bola aktívnou predsedníčkou Miestneho odboru Matice slovenskej, členkou Folklórnej skupiny Gočovan, s ktorou vystupovala od jej založenia. Bola aj tu zdrojom rôznych múdrostí, piesní, rád a programov, ktoré pomáhala zostavovať so svojimi priateľmi z tejto skupiny.  V určitých rokoch bola aj predsedníčkou Slovenského zväzu žien v obci. S pribúdajúcimi rokmi začala mať zdravotné problémy. Jej životná púť skončila dňa 10.12.2020 vo veku 93 rokov 9 mesiacov a 20 dní.

Byť aktívnym členom spoločnosti si vyžaduje túžbu podeliť sa s tým, čo nám bolo nadelené. Znamená to obetovať sa a priniesť pre iných kúsok seba, lásky, porozumenia, nápadov a radosti. Emília Božíková toto vedela, preto spomienky na ňu zostávajú trvalou súčasťou života tých, ktorí ju poznali. Zároveň jej život je mementom a motiváciou aj pre dnešnú modernú generáciu Slovákov, aby boli prínosom pre túto spoločnosť a premieňali Slovensko na krajší a lepší svet. Lebo láska je taká: znásobuje sa, keď sa rozdáva.

 

Mgr. Martina Gdovinová

Comments

Feel free to leave a comment...
and oh, if you want a pic to show with your comment, go get a gravatar!