Mgr. Ján Lipták – folklorista, choreograf

február 14, 2021 by  

Ján Lipták– učiteľ, archivár, znalec gemerského folklóru, spevák, tanečník, choreograf

Narodil sa 14. februára 1954 v Rejdovej a tu ukončil aj základnú školu. V štúdiu pokračoval na SVŠ v Dobšinej a po jej ukončení v roku 1972 nastúpil na dvojročnú základnú vojenskú službu. Po ukončení vojenčiny sa rozhodol študovať na UPJŠ Košice  – PdF Prešov, odbor história – občianska náuka, ktoré v roku 1978 úspešne ukončil. V roku 1981 sa oženil a v tom istom roku sa mu narodil aj syn Tomáš, ktorý  v súčasnosti vyučuje na Univerzite veterinárneho lekárstva v Košiciach. V roku 2006 ovdovel. Po ukončení štúdia pracoval ako pedagogický pracovník – učiteľ až do roku 1995.Do roku 1997 pôsobil ako vedúci metodického oddelenia Školskej správy v Rožňave a do roku 2019 ako riaditeľ a vedúci v Štátnom archíve v Rožňave. Za zásluhy o rozvoj slovenského archívnictva bol v roku 2019 ocenený MV SR „Križkovou medailou“. Popri  práci v archíve sa  viac ako 50 rokov venuje tradičnej ľudovej kultúre, najmä ľudovému tancu.  Od svojich 13 rokov pôsobil v rôznych folklórnych kolektívoch ako tanečník, ale aj ako spevák. Svoju folklórnu vášeň objavil v roku 1967 vo Folklórnej skupine Hôra Rejdová a s prestávkami v nej pôsobí dodnes ako spevák, tanečník a choreograf.Počas vojenčiny pôsobil vo Vojenskom folklórnom súbore v BRNE ako tanečník. V roku 1978 bol členom vysokoškolského folklórneho súboru Torysa v Prešove, s ktorým reprezentovali ČSSR na Svetovom festivale mládeže a študentstva na Kube. Od roku 1980 sa začal venovať samostatnej tvorivej činnosti ako choreograf. V rôznych folklórnych súboroch (Hôra – Rejdová, Gemer – Dobšiná, Haviar – Rožňava, Dubina – Rožňava, Háj- Rimavská Sobota, Devín – Bratislava, Gymnik Bratislava) a vytvoril viac ako 30 choreografii. Považujú ho za znalca gemerského folklóru. Ako odborného poradcu a spoluautora rôznych námetov využíva jeho služby  aj STV Košice a Slovenský rozhlas v Košiciach. Okrem toho spolupracuje s Domom sociálnych služieb JASANIMA v Rožňave. S mentálne postihnutými klientmi zariadenia pripravil a nacvičil rôzne folklórne programy primerané ich mentálnym a fyzickým možnostiam. V spolupráci s Gemerským osvetovým strediskom v Rožňave sa podieľal na etnografických výskumoch so zameraním na rómske muzikantské rodiny na Gemeri a gemerské ľudové tance. Už 25 rokov bez prestávky je režisérom Gemerského folklórneho festivalu v Rejdovej a programu gemerských folklórnych súborov v rámci GFF Rejdová „Vôňa Gemera“.Je režisérom aj zimného folklórneho festivalu „Rok na Gemeri“, kde v roku 2018 vytvoril a režíroval program „Klobúk po starkom“ a v roku 2019 program „Duplovaná nevesta“.Za prínos v tejto oblasti bol ocenený Národným osvetovým centrom a Matica Slovenská v Martine mu v roku 2010 udelila „Bronzovú medailu Cyrila a Metoda“.

 

Publikačná činnosť:

 

Encyklopédia miest a obcí Slovenska. Lučenec: PS-LINE, 2005, s. 874-889. (spoluautor)

Európsky význam slovenského baníctva v stredoveku a novoveku. In LIPTÁK, Ján (ed).  Banícke lokality Gemera v archívnych fondoch Štátneho archívu v Rožňave. Banská Štiavnica: Slovenské banské múzeum , 2010, s. 104-109.

Comments

Feel free to leave a comment...
and oh, if you want a pic to show with your comment, go get a gravatar!