Jozef Cíger Hronský – spisovateľ, správca Matice slovenskej

február 23, 2021 by  

jozef-ciger-hronsky23.2.1896 Zvolen – 13.7.1960 Argentína

Ľudovú školu navštevoval vo Zvolene, meštiansku školu v Krupine a učiteľský ústav v Leviciach. Učil v Horných Mladoniciach, Senohradoch, Krupine a Kremnici. V rokoch 1933 – 1945 pracoval v Matici slovenskej ako redaktor, tajomník a správca Matice slovenskej. Valné zhromaždenie Matice slovenskej 27.4.1933 schválilo J. C. Hronského za hlavného matičného tajomníka. V tejto funkcii zorganizoval úspešnú pracovnú návštevu matičnej delegácie za krajanmi v USA a v Kanade, ktorej výsledky prezentoval v rozsiahlom 2-zväzkovom diele Cesta slovenskou Amerikou, čím na matičnej pôde položil základy systematickej práce so zahraničnými Slovákmi v zámorí i v Európe (Juhoslávia, Rumunsko, Francúzsko). Zaslúžil sa aj o rozvoj vedeckých a miestnych odborov MS. Podobne rozkvet zaznamenali i divadelné aktivity v rámci Ústredia slovenských ochotníckych divadiel, ktoré popri ochotníctve prispeli aj k rozvoju profesionálneho divadla na Slovensku. Súčasne s narastajúcim vedeckým a širším kultúrnym matičným životom sa budovali a rozrastali knižné a časopisecké fondy Bibliotéky MS.

Na Valnom zhromaždení MS 12.5.1940 v Prešove popri J. Škultétym ho zvolili za druhého správcu MS a jeho najbližšími spolupracovníkmi v pozíciách matičných tajomníkov sa stali J. Cincík, S. Mečiar a J. Marták. Tento matičný manažment sa zaslúžil o všestranný rozmach MS, vrátane vydavateľskej činnosti, najmä po vybudovaní moderného tlačiarenského komplexu Neografia. Vznikali nové vedecké odboru MS (filozofický, sociologický).

Ešte počas Slovenského národného povstania v októbri 1944 KSS a jej predstavitelia nastolili požiadavku zrušenia MS. V tejto situácii sa v marci 1945, z obáv pred blížiacim sa frontom rozhodla zo Slovenska emigrovať väčšina kultúrneho manažmentu MS na čele so správcom MS J. C. Hronským.

V čase komunistickej totalitnej moci v Československu v slobodnom svete skrsla myšlienka vzniku Zahraničnej MS, ktorú inicioval Hronský. Prvá výzva na založenie vznikla 30.8.1959 v Buenos Aires, pričom v zložitých exilových podmienkach sa Hronský rozhodujúcou mierou zaslúžil o jej vznik a rozbehnutie činnosti a intenzívne pracoval na návrhu stanov. Dôsledne dbal o to, aby odrážali ducha matičných stanov z obdobia, keď pôsobil ako tajomník a správca MS. Prioritná oblasť programu sa zameriavala na vydavateľskú činnosť. Z tohto dôvodu Hronský naliehal na zriadenie krajanského vydavateľstva a tlačiarne v Argentíne. Svojho úsilia sa však nedočkal. Žiaľ, v nasledujúcom roku zomrel. Zanechal rozsiahle literárne dielo (v Matici slovenskej vyšlo v siedmich zväzkoch), ktoré významne ovplyvnilo vývin slovenskej prózy.

Jeho pozostatky previezli v roku 1993 na Národný cintorín do Martina.

Zdroj: Národný kalendár 2016, Matica slovenská- historický prehľad (autor Pavol Parenička)

 

Comments

Feel free to leave a comment...
and oh, if you want a pic to show with your comment, go get a gravatar!