major in memoriam Ján Leštach

22 apríla, 2021 by  

Narodil sa 22. apríla 1900 v Nižnej Slanej U Jakubové v rodine roľníka Ján Leštacha a Márii rod. Prokovej. Na základnú vojenskú službu nastúpil v roku 1924 k Ženijnému pluku 3 v Komárne. Po skončení vojenskej služby bol dňa 26. septembra 1923 prezentovaný k žandárstvu. Nastúpil k žandárskemu doplňovaciemu oddeleniu v Bratislave, kde absolvoval aj šesť mesačnú školu pre výcvik žandárov. Ján Leštach od roku 1925 do roku 1938 vykonával službu na žandárskej stanici v Rožňave. Začiatkom novembra bol preložený do Dobšinej a neskôr do Muráňa. V roku 1940 absolvoval školu pre veliteľov staníc. V októbri 1940 bol ustanovený za veliteľa žandárskej stanice a za zástupcu okresného žandárskeho veliteľa v Poprade. Od 1. októbra 1943 do 20. januára 1944 absolvoval školu pre výcvik výkonných dôstojníkov. Po vypuknutí Slovenského národného povstania 29. augusta1944 bol neustále v kontakte s organizátormi Povstania a spolupracoval s nimi. Dňa 31. augusta 1944 pod jeho velením sa všetci jeho podriadení žandári popradskej žandárskej stanice pripojili k povstalcom. Spolu s jednotkami miestnej vojenskej posádky sa zapojili do bojov o Poprad. Po ústupe z Popradu vykonávali títo žandári poľnú bezpečnostnú službu na obrannom úseku Plesnivec 2. Taktickej skupiny v priestore Červená Skala – Telgárt. Vrchný strážmajster Leštach bol pri poľnom žandárstve pobočníkom oblastného žandárskeho veliteľa a vykonával aj spravodajskú službu. Po potlačení Povstania do hôr sa so skupinou žandárov presúval do Banskej Bystrice cez Nízke Tatry smerom k frontu. Presunul sa do oblasti Gemeru, kde sa po zotavení zapojil do ďalšej bojovej činnosti. Pôsobil v partizánskej jednotke skupiny veliteľa Sečanského. Bojové a diverzné akcie vykonávali v priestore Slavošovce – Kobeliarovo. Koncom januára 1945 sa z Dobšinej presunul do oslobodeného Popradu. Tu dorazil 3. februára 1945 a ihneď sa zapojil do bezpečnostnej a poriadkovej služby. Poverený bol funkciou okresného žandárskeho veliteľa  novo tvoriaceho sa Zboru národnej bezpečnosti. Organizoval jeho členov a má zásluhy na  reorganizácii staníc ZNB. V roku 1950 bol nadporučík Leštach preložený do výslužby a po politických čistkách bol zbavený funkcie a členstva v zbore. V októbri 1950 nastúpil na MNV v Poprade, kde pôsobil ako matrikár až do konca roku 1954. Od 1.januára 1955 do 30. júna 1960 pôsobil ako vedúci odboru pre vnútorné veci MNV v Poprade. Dňa 16. novembra 1961 bol ustanovený za kronikára mesta Poprad. V roku 1966 sa zo zdravotných dôvodov vzdal tejto funkcie. Zomrel 12. júla 1967. Dňa 4. marca 1992 bol rehabilitovaný a povýšený do hodnosti majora.

Boli mu udelené vyznamenania:

Rad Slovenskej národnej rady Za hrdinstvo v práci I. triedy, Pamätná medaila k 20. výročiu SNP, a mnoho ďalších

https: oslobodenie.wbl.sk Zabudnuti-velitelia.html

spracoval : Ing. Martin Gallík

 

Comments

Feel free to leave a comment...
and oh, if you want a pic to show with your comment, go get a gravatar!