Janko Kráľ – štúrovský básnik

23 apríla, 2021 by  

24.04.1822 Liptovský Mikuláš – 23.05.1876 Zlaté Moravce

Pamiatka na Janka Kráľa

Študoval v Liptovskom Mikuláši, v Gemeri, Levoči a na lýceu v Bratislave. Advokátskym praktikantom bol v Pešti, krátko sa zdržiaval v Karlovci a v Záhrebe. Pôsobil ako vychovávateľ v Kulpíne a v Pešti. V revolučnom marci 1848 vyzýval ľud v Honte do povstania proti pánom, za čo ho väznili v Šahách a v Pešti. Po revolúcii 1848 – 1849 pôsobil v Balašských Ďarmotách, Čadci, Martine, Kláštore pod Znievom a v Zlatých Moravciach. Svojimi romantickými básňami živo reagoval na všetky problémy doby a života národa – exodus štúrovcov z Bratislavy do Levoče, revolúcia, Memorandum roku 1861, Matica slovenská a i. Bol básnikom – búrlivákom. Jeho básne – okrem niektorých zverejnených v dobových časopisoch – dlho zostali zakliate v rukopisoch, vyšli až po jeho smrti. Nadviazali na ne aj predstavitelia slovenskej modernej poézie. Pri stom výročí smrti bolo jeho jubileum zaradené do jubileí UNESCO. Hrob má na Národnom cintoríne v Martine.

Zdroj: Národný kalendár

Comments

Feel free to leave a comment...
and oh, if you want a pic to show with your comment, go get a gravatar!