Tomáš Winkler – matičiar celým srdcom

20 apríla, 2021 by  

03.01.1940 Lopej – 19.04.2021 Bratislava

Matica slovenská s hlbokou ľútosťou oznamuje, že 19. apríla 2021, zomrel v Bratislave vo veku 81 rokov významný slovenský literárny vedec, kultúrny historik, publicista, redaktor, organizátor literárneho života a jej dlhoročný pracovník PhDr. Tomáš Winkler, PhD. Narodil sa v 3. januára 1940 v horehronskej obci Lopej, vyrastal vo Varíne pri Žiline, kde študoval na pedagogickom gymnáziu, slovenčinu a dejepis absolvoval na Vysokej škole pedagogickej v Bratislave. Od roku 1961 pôsobil v Matici slovenskej v Martine sprvu v Literárnom archíve a ako vedúci Knižnice, od roku 1968 zástupca šéfredaktora populárneho časopisu Matičné čítanie. Odmietol okupáciu Československa v auguste 1968, organizoval protestné akcie, angažoval sa v redakcii ilegálnych Národných novín a vo vysielaní tajnej rozhlasovej stanice Kriváň. Postoje nezmenil ani po nástupe normalizácie, za čo ho roku 1970 spoločne s Ivanom Kadlečíkom, Pavlom Hrúzom, Jaroslavom Rezníkom st. a inými z politických dôvodov prepustili z Matice slovenskej. Po odchode z nej bol nezamestnaný, potom pracoval v robotníckych povolaniach, mal zakázané publikovať, po čiastočnom uvoľnení pomerov od roku 1979 sa zamestnal v zdravotníckej redakcii Vydavateľstva Osveta v Martine. Do Matice slovenskej sa mohol vrátiť až po novembri 1989, pôsobil ako jej vedecký tajomník, zástupca šéfredaktora Slovenských pohľadov a riaditeľ Pamätníka národnej kultúry až do svojho odchodu na dôchodok. Tomáš Winkler sa vo vedeckom výskume orientoval na matičné dejiny (Matica slovenská v rokoch 1919  – 1945 a 1945 – 1954, obe 1971; Vrastanie do času, 1992; Matica slovenská: dejiny a prítomnosť, 2003) a biografie osobností národnej kultúry (Perom a mečom: biografia J. M. Hurbana, 1982; Život zvoniaci činom: Jozef Miloslav Hurban, 1987; Dušan Makovický: tragické hľadanie života, 1991; Jozef Škultéty: svedok čias minulých, 2003). V oblasti literatúry faktu sa prezentoval knihami o udalostiach a postavách zo slovenských dejín (Kto proti osudu 1 – 2, 1976 – 1978, vyšlo iba pod menom Petra Štrelingera; Cesty na popravisko, 1988; Čas pred nesmrteľnosťou, 1998). Zostavil viacero zborníkov, bol editor prameňov a vydavateľ diel Jozefa Cígera Hronského, autorsky sa podieľal na tvorbe Slovníka slovenských spisovateľov 20. storočia (2001). Prenasledovanie odporcov komunistického režimu počas normalizácie priblížil v autobiograficky štylizovanom románe …dlho budeme mŕtvi (2008). Patril medzi najplodnejších slovenských kultúrnych a literárnych publicistov, prispieval predovšetkým do matičných periodík (Matičné čítanie, Slovenské pohľady, Slovenské národné noviny, Slovensko). V osobnosti zvečneného Tomáša Winklera stráca Matica slovenská, slovenská kultúra, literatúra a publicistika jedného zo svojich najvýznamnejších i najvýraznejších predstaviteľov.

Česť jeho pamiatke!

Pavol Parenička, Slovenský literárny ústav MS

Zdroj: Matica slovenská Martin

Comments

Feel free to leave a comment...
and oh, if you want a pic to show with your comment, go get a gravatar!