Hviezdoslavov Kubín

2 júna, 2021 by  

Rožňava 02.06.2021

Fotogaléria DMS

Pavol Országh Hviezdoslav zaštítil svojím menom a tvorbou jedno z najstarších kultúrnych podujatí u nás. Hviezdoslavov Kubín je celoštátna postupová súťaž a prehliadka v umeleckom prednese poézie a prózy, v tvorbe recitačných kolektívov a divadiel poézie detí, mládeže a dospelých. Je najstaršou a najprestížnejšou súťažou v umeleckom prednese a vrcholným podujatím, ktoré vytvára a formuje kultúru slovenského národa. V prednese poézie a prózy je otvorená v piatich kategóriách pre všetkých záujemcov od školského po seniorský vek a v dvoch vekových kategóriách pre recitačné kolektívy a divadlá poézie. Hviezdoslavov Kubín vznikol v roku 1954 ako reakcia na iniciatívu z domáceho prostredia a zároveň ako výzva k národu, no predovšetkým k deťom a mládeži, aby čítali a prednášali. Hlavným cieľom súťaže je nadobúdanie vedomostí, rozvíjanie nadania a umelecko-odborný rast jednotlivcov a kolektívov prostredníctvom poznávania, realizácie a prezentácie umeleckej tvorby v oblasti umeleckého prednesu, recitačných kolektívov a divadla poézie. 67. ročník okresného kola postupovej súťaže Hviezdoslavov Kubín zorganizovalo Centrum voľného času pri ZŠ, Pionierov 1 v Rožňave v spolupráci s Domom Matice slovenskej v Rožňave. Súťaž sa konala v Kongresovom centre na radnici v Rožňave a riadila sa aktuálnymi opatreniami Úradu verejného zdravotníctva SR ohľadom organizovania hromadných podujatí. Deti sa tešili, že konečne sa môžu stretnúť aj na prezenčnej forme súťaže a nálada bola preto výborná. Víťazom srdečne blahoželáme a veríme, že sa už budeme častejšie stretávať na súťažiach, tak ako to bolo zvykom pred pandémiou.

DMS

Comments

Feel free to leave a comment...
and oh, if you want a pic to show with your comment, go get a gravatar!