Daniel Sartorius – rodák zo Štítnika

2 júna, 2021 by  

03.06.1704 Štítnik – 08.02.1767 Banská Bystrica

– evanjelický kňaz a náboženský spisovateľ. Pseudonymy: Dobrovolný Služebník, Důvěrný Služebník Boží.

Študoval na gymnáziu v Kežmarku, teológiu na univerzite vo Wittenbergu. (V niekoľkých análoch sa uvádza dátum narodenia 5. január, najpravdepodobnejším dátumom však bude 3. jún 1704). Bol rektorom v Štítniku, ako evanjelický kňaz pôsobil od roku 1732 v Prešove, Kežmarku a v rokoch 1746 – 1763 v Banskej Bystrici. Písal náboženskú vzdelávaciu literatúru pre mládež i dospelých, v ktorých sa striedajú prozaické časti s veršovanými a jednoduchá ľudová reč so zložitejšou barokovou metaforikou (Florileium biblicum aneb Květná zahrádka biblická, 1742; Diarium biblicum aneb Historie biblické Starého i Nového zákona, 1744; Summovní postilka, 1746). Bol popredný barokový autor nábožensko-popularizačných spisov, ovplyvnený pietizmom. Vydal tiež Lutherov Katechizmus, v rukopise zostali jeho pojednania o metafyzike a logike. Písal výlučne po slovensky (slovakizovanou češtinou).

Dielo:

– Florilegium Biblicum aneb Květná zahrádka biblická…, B.m. 1742

– Diarium Biblicum aneb Historie biblické Starého i Nového zákona… , B.m. 1744

– Summovní postylka…, B.m. 1746

Zdroj: Gemer – malohont, história a súčasnosť, autor: Jozef Leffner

Comments

Feel free to leave a comment...
and oh, if you want a pic to show with your comment, go get a gravatar!