Július Gustáv Reuss – vyhotovil plány na výstavbu budovy Slov.evan. a. v. gymnázia v Revúce

7 júna, 2021 by  

07.06.1816 Revúca – 21.04.1872 Revúca

– inžinier, zberateľ slovenských ľudových rozprávok a povestí, hudobný teoretik

Ľudovú školu navštevoval v Revúcej, študoval na lýceu v Bratislave. Po štúdiách sa ako inžinier stal zamestnancom železiarskej spoločnosti Muránska únia. Ako inžinier vypracoval projekt na novšiu budovu prvého slovenského gymnázia a stavbu mestského hostinca v Revúcej.  Spolu s otcom a bratmi sa podieľal na zbieraní a upravovaní slovenských ľudových rozprávok, z ktorých sa mnohé stali súčasťou rukopisnej zbierky Codex Revúcky A, B, C. Pracoval aj v oblasti hudobnej teórie. Spolu s bratom Ľudovítom vydali Základné pravidlá súzvuku, v ktorých aplikovali matematické zákony na hudbu a harmóniu. Ďalšie jeho dielo o tanečných formách ostalo v rukopise. Keď sa rozhodlo, že na začiatku 70-tych rokov 19. storočia sa započne s výstavbou novej prízemnej budovy Slovenského evanjelického a. v. gymnázia v Revúcej, bezplatne vyhotovil plány, ktoré boli neskôr prepracované pre stavbu dvojpodlažnej budovy. Osvetovú činnosť vyvíjal najmä v slovenských spolkoch, vo Vzájomnej pomocnici a v Potravovom spolku v Revúcej, kde zastával viacero funkcií.. Pochovaný je na revúckom cintoríne, jeho hrob, ktorý existoval ešte v 60-tych rokoch 20. storočia sa však nezachoval.

Zdroj: Mesto Revúca – Rozprávková krajina Reussovcov , Maj Gemer

Comments

Feel free to leave a comment...
and oh, if you want a pic to show with your comment, go get a gravatar!