Martin Gallík – Nikdy nepoviem nie

27 júna, 2021 by  

Nižná Slaná – 27.06.2021

inžinier, plukovník vo výslužbe, profesionálny vojak, ekonóm, nositeľ tradičnej ľudovej kultúry, funkcionár Matice slovenskej

Narodil sa 27.06.1954 v Nižnej Slanej rodičom Martinovi a Ľudmile rodenej Bugajovej. Rodina Gallíková má zemiansky pôvod. Starý otec Ján Gallík bol štábnym strážmajstrom, bol držiteľom významných ocenení za hrdinské činy v I. svetovej vojne. Základné vzdelanie získal vo svojom rodisku.Po ukončení stredoškolských štúdií na Strednej priemyselnej škole v Spišskej Novej Vsi nastúpil na Ročnú dôstojnícku školu v Olomouci, odbor veliteľsko-technický.  Už po starom otcovi mal v sebe vojenské korene a preto sa rozhodol študovať na Vysokej vojenskej škole tylového a technického zabezpečenia v Žiline, odbor organizátorsko-ekonomický a tiež úspešne ukončil Vojenskú akadémiu Antonína Zápotockého v Brne – PGŠ zamerané na organizátorsko-ekonomický odbor – vysoké vojenské vzdelanie.  Jeho pracovná kariéra začala v roku 1974 v ČSĽA. Pôsobil ako vojak z povolania a zastával rôzne logistické funkcie. Od roku 1993 bol profesionálnym vojakom Armády slovenskej republiky. Pracoval v ústredných orgánoch štátnej správy – Inšpekcia ministra obrany, Správa štátnych hmotných rezerv, riaditeľ Odboru mobilizačných rezerv a osobitných zásob. Od roku 2002 je na výsluhovom dôchodku v hodnosti plukovník. Po vojenskej kariére neostal nečinný. Jeho kariérne záujmy sa sústredili do zveľaďovania rodnej obce. Stal sa starostom obce a svoje organizačné vedomosti a schopnosti uplatnil aj v tej tejto oblasti. V roku 2006 obnovil činnosť Miestneho odboru Matice slovenskej v Nižnej Slanej, kde bol aj členom výboru. V roku 2008 sa stal členom Krajskej rady Matice slovenskej Košického kraja, neskôr aj členom Dozorného výboru Matice slovenskej a od roku 2017 je členom Výboru Matice slovenskej. Bol predsedom a aj členom TJ Baník Nižná Slaná a od roku 2015 sa stal členom Klubu vojenskej histórie Beskydy. Už od detstva sa venuje tradičnej ľudovej kultúre. V študentskom období bol členom Folklórneho súboru Stromíš vo Vlachove, kde pôsobil ako spevák. V roku 2007 založil v Nižnej Slanej v rámci Miestneho odboru Matice slovenskej ženskú spevácku skupinu. V roku 2009 ju premenovali na Folklórnu skupinu Hrabina, ktorej je dodnes vedúcim. Zúčastňujú sa rôznych folklórnych festivalov a súťaží, kde dosahujú popredné umiestnenia. Od roku 2018 je členom aj Folklórneho súboru Dubina v Rožňave. Je držiteľom rôznych významných ocenení: 1996 Bronzová Jánskeho plaketa; 2014 Zlatá medaila sv. Cyrila a Metoda; 2015 Zlatá cena Matice slovenskej. Má viacero vojenských vyznamenaní: 1984 Za službu vlasti; 1989 Za zásluhy o obranu vlasti; 1998 Pamätná medaila ministra obrany Slovenskej republiky II. stupňa. Venuje sa aj publikačnej činnosti. Píše rôzne informačné príspevky do Slovenských národných novín. Je autorom publikácie „Za cisára pána“. V roku 2021 bol menovaný za kronikára obce Nižná Slaná. Za svoj najväčší úspech považuje založenie rodiny. Má skvelú a chápavú manželku Martušku a šikovné dcéry Miroslavu a Mariannu. No najväčšiu radosť mu robia jeho vnúčatá. Martin je silná osobnosť. Dôkazom toho je aj jeho vojenská kariéra. Zaslúžil sa o významný prínos pri uchovávaní tradičnej ľudovej kultúry a pri rozvoji v matičnej oblasti.

Comments

Feel free to leave a comment...
and oh, if you want a pic to show with your comment, go get a gravatar!