Cyril a Metod

7 júla, 2021 by  

Rožňava – 04.07.2021

Fotogaléria

Ako každý rok, aj tohto roku si pripomíname jeden z najvýznamnejších míľnikov v dejinách Slovanov – príchod vierozvestcov – solúnskych bratov Cyrila a Metoda. Bratia prišli na Veľkú Moravu v roku 863. Konštantín vytvoril nové písmo – hlaholiku. Po solúnskych bratoch zostalo kresťanstvo, ale aj rozsiahla literárna činnosť, prekladová i pôvodná. Zákon sudnyj ľudem bol nielen občianskym zákonníkom Veľkej Moravy, ale aj prvým zákonníkom v slovanskom svete. Konštantín napísal v rokoch 863 – 867 prvú báseň v staroslovenčine Proglas ako predhovor k evanjeliu. Uctievame si ich ako tých, ktorí stáli pri kultúrnom a náboženskom zrode nášho národa. Presne pri príležitosti 1000 – eho výročia ich príchodu, vtedajší významní predstavitelia kultúrneho a cirkevného života na Slovensku, dňa 4.augusta 1863 na prvom valnom zhromaždení v Martine, založili najvýznamnejšiu celonárodnú slovenskú kultúrnu ustanovizeň Maticu slovenskú. Po celom Slovensku si v tento deň Matica slovenská pripomína tento významný sviatok. Nebolo to inak ani v Rožňave.Spolu s Mestom Rožňava sme  dňa 4. júla 2021 otvorili v poradí už šiesty ročník Rožňavského kultúrneho leta a pripomenuli sme si 1158. výročie príchodu solúnskych bratov na územie Veľkej Moravy položením vencov k buste Štefana Moysesa, prvého predsedu Matice slovenskej. K prítomným divákom sa prihovoril predseda Odboru Mladej Matice v Rožňave Bc. Vladimír Tököly, ktorý nám v krátkosti ozrejmil význam tohto veľkého sviatku. Zástupca primátora Mgr. Michal Drengubiak prítomných srdečne privítal a otvoril kultúrne leto. O program sa postaral kúzelník Wolf a Sranda banda – bruchovravecká rodinná atrakcia.  Celým podujatím nás sprevádzala aj letná čitáreň s Gemerskou knižnicou Pavla Dobšinského v Rožňave.

 

DMS

Comments

Feel free to leave a comment...
and oh, if you want a pic to show with your comment, go get a gravatar!