Vatra zvrchovanosti na Trojici

19 júla, 2021 by  

Nižná Slaná – 16.07.2021

Fotogaléria – Monika

Fotogaléria – Michal

Fotogaléria – Šani

Fotogaléria – Taňa

Zapálením Vatry zvrchovanosti si pripomíname Deklaráciu Slovenskej národnej rady o zvrchovanosti Slovenskej republiky.  Je to uznesenie Slovenskej národnej rady zo 17. júla 1992, v ktorom poslanci národnej rady požadovali samostatnosť Slovenska. Deklarácia bola súčasťou procesu, ktorého vyvrcholením bol rozpad ČSFR a vznik samostatnej Slovenskej republiky 1.januára 1993. Dôležitý medzník našich dejín sme si pripomenuli aj my. Na Trojici v Nižnej Slanej všetkých srdečne privítala riaditeľka Domu Matice slovenskej v Rožňave Zlatica Halková, ktorá poďakovala celému kolektívu za ukážkovú pripravenosť podujatia.  Martin Gallík privítal na svojom území všetkých prítomných a následne nám Tomáš Ladňák  priblížil, prečo sa zapaľujú matičné ohne a vatra zvrchovanosti. Po úvodných slovách sa pristúpilo k zapáleniu vatry a hrdo sa spievala matičná hymna „Kto za pravdu horí“. Veľké poďakovanie patrí domácim matičiarom a Dobrovoľnému hasičskému zboru Nižná Slaná a všetkým, ktorí sa podieľali na tomto krásnom podujatí za zvukov prekrásnych piesní a dobrej nálady.

DMS

Comments

Feel free to leave a comment...
and oh, if you want a pic to show with your comment, go get a gravatar!