Helena Mišurdová – ďalšia vzácna osobnosť Gemera

30 augusta, 2021 by  

Rakovnica – 29.08.2021

Fotogaléria DMS

Fotogaléria Dr. Jozef Sabo

Bolo mi cťou stráviť pekné nedeľné popoludnie zaspomínaním si na jednu veľkú osobnosť pani Helenu Mišurdovú. Som nesmierne hrdá, že obyvatelia našej obce nezabudli na túto výnimočnú ženu. Bol to práve rodák z obce Rakovnica pán PhDr. Marek Koltáš PhD., ktorý mi zaklopal na dvere a porozprával mi o výnimočnosti tejto ženy a požiadal ma o spoluprácu zrealizovať takýto krásny akt a udelenie ocenenia obce in memoriam a som nesmierne šťastná, že práve 29.08.2021 pri príležitosti 77. výročia Slovenského národného povstania sme si pripomenuli ťažký život vojakov a dobrovoľníkov, ku ktorým patrila aj pani Helena Mišurdová. Keď sa dedinou začalo šíriť, že sa bude odhaľovať pamätná tabuľa pre pani Helenu Mišurdovú, každý si na ňu spomenul a začal rozprávať príhody, ktoré s ňou zažil. Jednému trhala zub, druhému liečila rany a zašívala ich, a všetkým pomáhala ako len vedela, či to bol vojak, partizán alebo občan. Všetky jej činy boli prejavom hlbokého ľudského cítenia. Bola vždy tam, kde bolo potrebné poskytnúť pomoc, starostlivosť a cenné rady. Nedeľné popoludnie sme spoločne strávili pri krásnej prednáške pána PhDr. Mareka Koltáša, PhD., ktorý nám priblížil život, pôsobenie a výnimočnosť pani Mišurdovej nielen v našej dedine, ale všetkým, ktorý jej pomoc a cenné rady potrebovali. Som milo prekvapená, že na tejto akcii sa zúčastnilo toľko ľudí, bola to skôr generácia, ktorá si jej pomoc pamätá. Touto cestou sa chcem Marekovi veľmi pekne poďakovať, že prišiel s takouto krásnou myšlienkou, ale hlavne za jeho ústretovosť a zápal, s akým cítením a krásnym prejavom nám priblížil jej obetavý život a odhalil nám ocenenia, ktoré za svoju snahu pomôcť boli pani Helene Mišurdovej udelené. Slávnostný akt bol sprevádzaný krásnou hudobnou atmosférou, pri príležitosti ktorej Obec Rakovnica a Obecné zastupiteľstvo v Rakovnici udelili pani Helene Mišurdovej „cenu obce in memoriam za výnimočnú odvahu, oddanosť poskytovania starostlivosti vojnovým obetiam, príkladné poskytovanie ošetrovateľských služieb a zdravotnej pomoci v prospech obyvateľov obce Rakovnica“ a ktorú som ako starostka obce Rakovnica odovzdala vnučke pani MUDr. Helene Potockej. Po prezentácii o jej živote sme sa všetci spoločne presunuli pred budovu Denného stacionáru, kde sme spoločne odhalili pamätnú tabuľu pre túto výnimočnú ženu a mohli sa pokloniť pred jej hrdinskými činmi, na ktoré si mnohí ľudia v Rakovnici pamätajú. Samozrejme sa týmto chcem poďakovať poslancom obecného zastupiteľstva v Rakovnici, že odsúhlasili udelenie ocenenia a odhalenia pamätnej tabule na budove Denného stacionáru v Rakovnici, ktorých táto myšlienka tiež potešila. V neposlednom rade ďakujem pani riaditeľke domu Matice slovenskej v Rožňave pani Ing. Zlatici Halkovej, ktorá túto úžasnú akciu finančne podporila a zúčastnila sa aj pri odhaľovaní pamätnej tabule. Ďakujem všetkým, ktorí ste prišli a zaspomínali si spoločne na život tak výnimočnej ženy.

Ing. Radoslava Uhrinová starostka obce Rakovnica

 

 

Comments

Feel free to leave a comment...
and oh, if you want a pic to show with your comment, go get a gravatar!