V našej knižnici pohodlne a poučne

7 septembra, 2021 by  

Gemerská Poloma 2021

Fotogaléria

„Habent fata sua libelli“  – staré latinské príslovie. Hovorí, že aj knihy majú svoje osudy podobne ako ľudia. Na ceste za poznaním histórie, ako sa učili naši predkovia poznať písmo a kde sa učili, či boli v školách prestávky, školníci a čím písali a kde tieto písmena zaznamenávali sme žiakom postupne odhaľovali na hodine čítania.  Hodina bola netradičná, na netradičnom mieste a s množstvom kníh, ktoré priniesla knihovníčka. Knihy voňali novotou a boli pre deti prekvapením. Zistili, že s knihou je možné sa kamarátiť, dokonca aj s náučnou literatúrou. Využili sme novučičké knihy zakúpené z dotácie FPU, a to v rámci projektu V našej knižnici pohodlne a poučne (r. 2020). Žiaci zistili kto bol pisár, kde nájdu poklad zvaný kniha. Počas nášho spoznávania nás prišli pozrieť aj žiaci z inej triedy s pani učiteľkou. Prekvapením pre všetkých bolo zistenie, že nás videli, a tak nám priniesli ukázať projekt, ktorý realizovali, tiež zo zapožičanej novučičkej knihy o našom slávnom hrdinovi, ktorým je Milan Rastislav Štefánik. Téma vážna, tváričky žiakov svietili radosťou a očakávaním, čo my na to – nuž bola som hrdá, že i u nás sú deti, ktoré vedia svoj čas využiť zmysluplne, obohatením o nové vedomosti a že som k tomu ako knihovníčka dopomohla. Ďakujem, teta Danka z knižnice v Gemerskej Polome.  

NETRADIČNÁ HODINA ČÍTANIA SO ŽIAKMI SO ŠPECIÁLNEJ TRIEDY  – napísala Mgr. Alena Grešková, triedna učiteľka

Už roky mesiac marec spájame nielen s príchodom jari, ale i s knihou. Kniha, najväčší priateľ človeka, od nepamäti patrí medzi neodmysliteľných spoločníkov mladých či starých. Aj žiaci 7.B tradične v marci navštevujú knižnicu. Knihovníčka, pani Danka Červenáková,  nám vždy predstaví nové knihy, z ktorých si prečítame a vždy má pre nás pripravené rôzne aktivity, ktoré robíme priamo v knižnici. Tento ročný marec bol iný. Strávili sme ho v domácom prostredí kvôli Covid 19. V apríli sme sa vrátili do školy, a hneď ako sa počasie umúdrilo, sme sa stretli. Netradične. V parku. Pani knihovníčka si na hodinu čítania pre nás pripravila aktivity, ktoré nás zaujali, a nakoniec z hodiny boli dve.   Hneď na začiatku sme sa dozvedeli, ako sa vzdelávali ľudia v minulosti, aké mali podmienky, ako sa dostávali ku knihám. Bolo to veľmi zaujímavé, keď to porovnáme sú súčasnou digitalizačnou dobou. Potom si žiaci robili odtlačky kôry stromov pomocou papiera a voskoviek. Zabavili sme pri hádaní hádaniek. A najzaujímavejšou činnosťou pre žiakov bol preklad textu z hlaholiky do slovenského jazyka.

Skúsite si to aj vy? Na hodiny čítania nám pani knihovníčka požičala nové knihy, pomocou ktorých upevňujeme čitateľské zručnosti a rozvíjame čítanie s porozumením. Po prečítaní textu si nakreslíme obrázky.

Ďakujeme pani Danke Červenákovej, že si našla spôsob ako sa s nami stretnúť, a tak pomôcť žiakom, aby si aj oni našli cestu ku knihe.

 

Comments

Feel free to leave a comment...
and oh, if you want a pic to show with your comment, go get a gravatar!