Čože je to päťdesiatka . . . .

12 novembra, 2021 by  

Rožňava – 11.11.2021

Fotogaléria DMS

Denné centrum alebo Klub dôchodcov v Rožňave je pre našich seniorov dôležité miesto. Môžu tu tráviť pekné chvíle spolu s rovesníkmi. Prichádzajú sem, aby si spríjemnili popoludnie, aby zabudli na trápenie, choroby, či samotu. Vypočujú si rôzne prednášky, besedy, kultúrne programy, alebo si zahrajú spoločenské hry. Klub je pre mnohých miestom, kde sa môžu niekomu vyrozprávať, poradiť sa, či len tak zahrať si karty s priateľmi.  Už sa stalo tradíciou, že Dom Matice slovenskej v Rožňave na jeseň pripravuje program pre našich aktívnych starčekov. Ani teraz  to nebolo inak. No napriek tomu to bolo o niečo slávnostnejšie. Klub oslávil tento rok päťdesiate výročie svojho pôsobenia. Krásne jubileum. Ani si nevieme predstaviť koľko ľudí sa v tomto klube za ten čas stretávalo, koľko krásnych podujatí pripravilo a koľko priateľstiev tu vzniklo. Slávnostné chvíle im prišli spríjemniť dievčatá z Folklórnej skupiny Bystränky z Rožňavského Bystrého. Ľúbostnými piesňami im vyčarili úsmev na tvári a mnohé dámy si možno spomenuli na krásne chvíle mladosti. A keďže sa popoludnie nieslo aj v matičnom duchu prišla ich pozdraviť aj riaditeľka Domu Matice slovenskej v Rožňave Zlatica Halková a vyslovila veľký obdiv a vďaku centru. Mladí matičiar a člen Výboru Matice slovenskej Vladimír Tököly prítomným porozprával o živote Alexandra Dubčeka. Primátor mesta Michal Domik vyslovil poďakovanie dôchodcom za ich celoživotnú prácu v prospech spoločnosti a mesta Rožňava, ale taktiež poďakoval všetkým, ktorí zabezpečujú chod klubu, plnohodnotne napĺňajú voľný čas svojim členom, a tak podporujú ich zdravé myslenie, pevnú vôľu a chuť do života, pretože popri rodine má práve Denné centrum najväčší vplyv na jeho členov. Pekné chvíle si členovia spríjemnili aj vlastným programom. Ešte raz prajeme Dennému centru v Rožňave veľa aktívnych členov, veľa spoločne prežitých krásnych chvíľ a ešte mnoho rokov aktívneho pôsobenia.

Tatiana Tomková

 

Comments

Feel free to leave a comment...
and oh, if you want a pic to show with your comment, go get a gravatar!