Potulky Domicou …

4 apríla, 2022 by  

Dobšiná – Domica 29.03.2022

Fotogaléria 

Rok 2021 bol Medzinárodnou speleologickou úniou vyhlásený za Medzinárodný rok jaskýň a krasu. Pri tejto príležitosti vyhlásila Správa slovenských jaskýň súťaž pod názvom „Jaskyne okolo nás“. Žiaci našej základnej školy sa do tejto celoslovenskej súťaže zapojili hneď v dvoch kategóriách . V kategórii jednotlivec žiaci 1. a 2.stupňa a v kategórii kolektív žiakov 2.stupňa. Jednotliví žiaci 1.A, 2.A, 4.A, 9.A aj kolektív 6.A triedy na svojej tvorbe usilovne pracovali dlhé mesiace. A usilovnosť sa vyplatila …      Ako jedna z mála škôl sme vyhrali v oboch kategóriách. A to len vďaka šikovnosti, nápaditosti a originalite prác našich žiakov. Odmenou pre nás bola beseda s jaskyniarom PhDr. Miroslavom Kudlom a exkurzia v podzemí krasovej jaskyne – Domica. Návštevu jaskyne podporili aj pracovníčky Domu Matice slovenskej v Rožňave.  Žiaľ, zrealizovanie exkurzie oddialila súčasná pandemická situácia. Dňa 29. marca 2022 sa naši žiaci  konečne dočkali vytúženého výletu do jaskyne Domica. Navštívili sme miesta, kde obyčajný turista nevkročí. Kráčali sme fascinujúcou krásou podzemia. Na chvíľku sme sa stali aj hrdinami z knihy Slovensko – krajina plná tajomstiev, Vodné dobrodružstvá 2. Vydali sme sa tak po stopách hlavného hrdinu Miška, ktorý sa tiež zoznámil s tajomným svetom podzemia. Obdivovali sme rôzne krasové formy a pozorovali množstvo netopierov. Fotili sme všetko, čo sa dalo. Baterkami sme skúmali kvaple a pozostatky predmetov pravekých ľudí. Zážitky v nás ostanú navždy. Veríme, že prostredníctvom zážitkového spoznávania jaskyne prispejeme k formovaniu budúcnosti žiakov.

Mgr. M. Krivanská, PaedDr. K. Sadlowska, Mgr. S. Plutová

Základná škola Eugena Ruffinyho v Dobšinej

Comments

Feel free to leave a comment...
and oh, if you want a pic to show with your comment, go get a gravatar!