Dnešná vnímavá mládež a Rok odkazu štúrovcov a-l-e-b-o na besedách v knižnici v Gemerskej Polome spoločne aj s tetou Marienkou

10 mája, 2022 by  

Gemerská Poloma – 10.05.2022

Fotogaléria

Dnešná mládež je zväčša veľmi vnímavá, preto sme sa rozhodli na besedy o knihách v našej obecnej knižnici v Gemerskej Polome prizvať medzi niektoré triedy aj tetu Marienku. Kto to je? Pýtali sa zvedavé oči žiakov. To je naša milá pani Mária Antalová, predsedníčka Miestneho odboru Matice slovenskej v našej obci. Keďže rok 2022 bol vyhlásený za  Rok odkazu štúrovcov dohodla som sa s pani Marienkou, že deťom na besedách o knihách pripomenieme, že aj v našej obci máme slávneho štúrovca Petra Kellnera Hostinského. Teta Marienka, ako ju deti nazvali, poľahky  dokázala vysvetliť žiakom význam odkazu štúrovcov. Tiež sme  si pripomenuli významné medzníky v dejinách Slovákov. Nakoľko sme spoločné stretnutia realizovali v knižnici a aj naši predkovia, vzdelanci začínali pri knihách a knihy ich sprevádzali  celým životom, tak sme spoločne nazreli do fondu knižnice a potrebné informácie sme čerpali priamo odtiaľ. V mnohom nám pomohla literatúra zakúpená z dotácie pre knižnicu v roku 2021, kde do fondu Obecnej knižnice v Gemerskej Polome pribudli nové knihy. Vďaka úspešnému projektu pod názvom „Nové knihy v Gemerskej Polome“ boli zakúpenéknihy pre všetky vekové kategórie – rôzneho žánru ako i z rôznych vedných odborov, a to s prihliadnutím na dostupnosť na knižnom trhu ako i finančných možností. Spolu pribudlo do fondu zatiaľ 106 zväzkov krásnej a odbornej literatúry pre dospelých ako i krásnej a odbornej literatúry pre deti a mládež. Poskytovateľ Fond na podporu umenia prijímateľovi obci Gemerská Poloma poskytol finančné prostriedky vo výške 1000,00 EUR na akvizíciu knižničného fondu. Obec Gemerská Poloma sa podieľala na spolufinancovaní v sume 149,13 EUR. Čo si môže knihovník viac želať než spokojného čitateľa a vedomie, že aj mladý čitateľ pozná hodnotu knihy? Miesto záveru ponúkame výňatok zo slov našej čitateľky, ktoré adresovala našej knižnici: „Je  krásny pocit navštíviť knižnicu v Gemerskej Polome, pretože okrem príjemnej atmosféry a   množstvu zaujímavých knižiek, nás stále privíta usmiata a milá pani knihovníčka ……….. Dokáže nám skvele poradiť a odporučiť knihu. Tentoraz sme si vypožičali hlavne našich autorov. …….. a možno sa do našej knižnice predsa len rozbehnete aj VY s VAŠIMI RATOLESŤAMI – o d p o r ú č a m.

 

text a foto: knihovníčka, D. Červenáková

 

Comments

Feel free to leave a comment...
and oh, if you want a pic to show with your comment, go get a gravatar!