Slávik Slovenska 2022

12 mája, 2022 by  

Rožňava – 11.05.2022

Fotogaléria DMS

Po dlhšej odmlke sa opäť v tento jarný slnečný deň konalo okresné kolo 30. ročníka celoslovenskej súťaže v speve ľudových piesní Slávik Slovenska. Na súťaží sa zúčastnilo 16 žiakov z okresu Rožňava. Súťažiaci boli rozdelení do troch vekových kategórii. V každej kategórii zazneli nádherné spevácke výkony. Súťažiaci svojim spevom potešili nejedno srdce porotcov, korepetítorov, ako aj učiteľov spevu, ktorí oddane a usilovne pripravovali svojich žiakov na súťaž. Za spoluprácu ďakujeme mestu Rožňava za poskytnutie priestorov. Veľké poďakovanie patrí Evke Kardošovej – okresnej metodičke Hudobnej výchovy a Domu Matice slovenskej ako aj odbornej porote za ich erudovaný prístup k hodnoteniu súťažiacich.V neposlednom rade chceme poďakovať všetkým zúčastneným súťažiacim za ich záujem o ľudový spev a krásny umelecký zážitok. Víťazom blahoželáme a prajeme veľa úspechov na krajskom kole.
Marta Timárová a Dávid Vaško, CVČ Rožňava

 

Comments

Feel free to leave a comment...
and oh, if you want a pic to show with your comment, go get a gravatar!