Zábavné čísla Jura Hronca

16 mája, 2022 by  

Gočovo – 16.05.2022

Fotogaléria DMS

V rodisku Jura Hronca matematika z Gemera“, v obci Gočovo, sa v pondelok 16. mája 2022 konala matematická súťaž pri príležitosti 141. výročia narodenia matematika svetového formátu, vedca, pedagóga, predsedu Matice slovenskej i Slovenského národného múzea, kultúrneho činovníka, zakladateľa a spoluorganizátora piatich slovenských vysokých škôl. Gočovský kultúrny dom sa stal dejiskom súťaže, ktorú pripravila Matica slovenská v spolupráci s mestom Rožňava, obcou Gočovo a občianskym združením Zachovanie pamiatky Jura Hronca.  Žiaci druhého stupňa základných škôl si mohli zmerať sily v logickom myslení a zabaviť sa v odbore, ktorý mnohí považujú za strašiaka. Do súťaže sa prihlásilo osem základných škôl z nášho okresu a súťažili v trojčlenných družstvách. Otázky boli určené pre múdre hlavičky, ktorým nerobí problém logické myslenie. Hodnotili sa správne odpovede, ale zavážil aj čas odovzdania výsledkov. Kým porota hodnotila, súťažiaci sa presunuli do Evanjelického kostola a.v. vyznania v Gočove, kde im zborová farárka Martina Gdovinová porozprávala zaujímavosti o kostole. Odtiaľ sa všetci pobrali k rodnému domu Jura Hronca a položením venčeka k pamätnej tabuli si spoločne pripomenuli výročie jeho narodenia. Následne profesor Ondrej Hronec pútavo rozprával príbehy zo života Jura Hronca, ktoré mladých účastníkov veľmi zaujali.       Víťazmi súťaže na počesť pamiatky Jura Hronca s názvom Zábavné čísla sa tento rok stalo družstvo zo Základnej školy Eugena Ruffinyho v Dobšinej, druhé miesto získalo družstvo zo Základnej školy Pavla Emanuela Dobšinského v Slavošovciach a tretie miesto obsadila Základná škola akademika Jura Hronca z Rožňavy. Poďakovanie patrí všetkým súťažiacim, pedagógom, porote, organizátorom a každému, kto prispel svojou ochotou vytvoriť zaujímavú atmosféru. Víťazom srdečne blahoželáme.

Tatiana Tomková, DMS Rožňava

Comments

Feel free to leave a comment...
and oh, if you want a pic to show with your comment, go get a gravatar!