Naša jubilantka JUDr. Lýdia Sústriková

28 mája, 2022 by  

Gemerská Poloma – máj 2022

Fotogaléria DMS

Radosť a bolesť kráčajú dôverne spolu vekmi, prudká búrka, jemný vánok, trpká starosť i veselosť – striedajú sa rokmi..

Je pekným zvykom, že si  MO MS v Gemerskej Polome  ctí svojich jubilantov, ktorí niečo urobili a ešte stále robia v prospech Matice slovenskej. Preto sa 12.5.2022 v  zasadačke pri obecnom úrade konalo milé posedenie, aby sme si pripomenuli životné jubileum našej dlhoročnej členky a predsedníčky  MO MS  JUDr. Lýdie Sústrikovej. Pozvanie v tento deň  prijali aj riaditeľka Domu Matice slovenskej v Rožňave Ing. Zlatica Halková, kultúrna pracovníčka DMS Tatiana Tomková a zástupkyňa starostky obce PhDr. Ivana Antalová. Sprievodným slovom sprevádzala podpredsedníčka MO MS Bc. Evka Žúdelová. Hneď v úvode spustil svoje piesne kolektívny člen MO MS,  náš polomský klenot, hudobná skupina „Mrzukanti“ s podmanivým spevom Elišky a Šimona Vnemčákových, bratov Galajdovcov za hudobného sprievodu harmonikára Mateja Garčára a vedúceho skupiny PhDr. Vladimíra Vnemčáka. Emócie do tejto atmosféry vniesla dvojica matičiarok Júlia Zatrochová a Vladimíra Spišiaková ťahavou  piesňou „Materinská moja reč“. Slávnostný príhovor predniesla zástupkyňa  starostky obce Ivana Antalová, ktorá vyzdvihla jej prácu počas jej predsedovania. Prierez jej životom zhrnula predsedníčka MO MS Mária Antalová.

Naša jubilantka, prvýkrát  uzrela svetlo tohto sveta  v zimný trojkráľový deň. Od dňa výročia  jej narodenia síce uplynul nejaký ten deň, no aj po dlhšej dobe zavinenej covidom toto slávnostné posedenie neubralo na dôstojnosti. Detstvo prežila v našej obci, ktorá jej prirástla k srdcu. Po ukončení gymnázia sa zamestnala v policajnom zbore  Rožňave. Jej  potreba realizácie bola taká veľká, že si popri práci doplnila štúdium na vysokej škole s ukončeným  titulom JUDr.  Počas svojho života nezaprela v sebe národnú hrdosť,  vlastenectvo a lásku k folklóru, ku ktorým viedla aj svoje dcéry.

A čas plynie ďalej…

Pri odchode na dôchodok  sa naša jubilantka začala naplno venovať matičnej činnosti. Počas  10- ročného pôsobenia vo vedení  MO  to bola práca plodná, plná kultúrnych a spoločenských aktivít. Podporovala najmä  ľudové tradície a folklór v našej obci .V tom čase podala pomocnú ruku pri realizácii recitačnej súťaže „Kellnerova Poloma“. Za  projekty, ktoré vypracovala z fondu národnej kultúry, boli poskytnuté  knihy pre súťažiacich, nášmu kolektívnemu členovi  FS Dolina krpce, kroje a  hudobné nástroje.  Pri príležitosti 25. výročia vzniku Evanjelického spevokolu MO MS prispel finančnou čiastkou  na blúzky, košele, kravaty pre členov spevokolu. Zúčastňovala sa a finančne  pomáhala  ako spoluorganizátor  turistického výstupu na Moch. Pre zviditeľnenie MO zakúpila tričká pre členov s logom MO MS, ktoré boli ako prvé v našom  okrese. Bola súčasťou fungujúcich  predvianočných  koncertov. Svoj vzťah ku folklóru umocňuje aj tým, že prerába a  šije kroje pre svojich blízkych, a nielen pre nich. Ani jeden rok, pokiaľ  je to možné, si nenechá ujsť folklórne slávnosti v Rejdovej. Za jej pôsobenia prebiehali hodiny muzikoterapie, ktoré sa tešili veľkej obľube.

Naša jubilantka nezabúda ani na našich národovcov .

Pod jej vedením sa  verejnosti  ešte viac dostalo  do povedomia  meno  nášho rodáka Dr. Petra Madáča . Usporiadala slávnostnú akadémiu pri príležitosti 280. výročia jeho narodenia, na ktorej sa zúčastnili mnohí významní hostia, dokonca aj jeho žijúci potomkovia z Maďarska. Počas pôsobenia vo funkcii  predsedníčky MO nezabúdala ani na zaslúžilých členov. Pri príležitosti 60. výročia vzniku MO MS sa veľkou mierou pričinila, aby boli udelené medaily a Pamätné listy zakladajúcim členom miestneho odboru a jubilantom za rozvoj a udržanie kultúrnych tradícií. Vďaka  našej jubilantke  bol pri tomto výročí  vydaný  krásny zborník 60 rokov MO MS. V nemalej miere  sa zaslúžila, že sa nezabúda na úctu k našim významným dejateľom, národovcom. Za jej pôsobenia  si  MO začal uvedomovať potrebu ešte viac vážiť si ich dielo, a tak každoročne členovia MO prichádzali k ich pamätným  abuliam s venčekom v ruke nielen v našej obci, ale aj v rámci okresu. V tejto tradícii sa pokračuje aj doteraz. Naša jubilantka pôsobí vo všetkých existujúcich  organizáciách v Gemerskej Polome. Keďže jej ležalo na srdci, že organizácia Jednota dôchodcov nemá zastúpenie v našej obci, zaslúžila sa o jej zrod. Nezaprie v sebe lásku k divadlu, svoj život obohacuje  návštevou divadelných predstavení, kultúrnych podujatí, keď sa to dalo, výletmi po kultúrnych pamiatkach. Je iniciátorkou aktivity, aby sa uchovali    výšivky našich starých materí z našej obce, a tak v spolupráci s pani Hanuštiakovou a Domom Matice slovenskej v Rožňave vznikol krásny obraz, ktorý sa bude vynímať v pripravovanej izbe tradícií. Veľmi pekná bola aj spolupráca s Domom Matice slovenskej v Rožňave, ktorá trvá aj doteraz. Je  neodmysliteľnou súčasťou  každoročných spomienkových akcií, ako Vatra zvrchovanosti, výročia príchodu Cyrila a Metoda, návštevy rodných domov Pavla Jozefa Šafárika, či Jura Hronca. Na tomto mieste nemôžem nespomenúť jej vzťah a úctu k prírode. Bola pri zrode prechádzok v rámci utužovania zdravia, kde bolo spojené príjemné s užitočným .Popri tom sa  v našom chotári vyčistili dávno zarastené studničky. Je známa svojou vášňou pre pestovanie a zber byliniek, ktorými zásobuje nielen svojich blízkych, ale aj známych. Má veľkú zásluhu aj na skrášlení okolia pamätníka na Kurtákovej, kde pravidelne každý rok vysadzuje s pani Editou Bodnárovou kvety, o ktoré sa v priebehu roka aj príkladne stará. Naša jubilantka i po ukončení postu predsedníčky je činná a ostala verná poslaniu Matice slovenskej.  Nejedna starosť v živote ju poučila, zocelila, no zároveň ešte  oplýva  energiou pomáhať nielen nášmu miestnemu odboru, ale aj ďalej sa zúčastňovať aktivít, ktoré organizuje Dom Matice slovenskej, či naša obec a ostatné organizácie. V rámci dobrých vzťahov navštevuje akcie, ktoré organizuje materská či základná škola v našej obci. Dôkazom toho bol maškarný ples detí, kde im rozdávala rôzne suveníry, sladkosti, i keď s opretím  o paličku fúkala balóny a vešala ich na miestnom klzisku. Ani podlomené zdravie ju absolútne neodrádza od plánovaných aktivít a svojou činnosťou posilňuje svoje okolie. A čo povedať na záver ? Lýdia Sústriková je ďalším človekom do galérie osobností, ktorá svojou prácou pozdvihla fungovanie  MO a svojou činnosťou prispieva k šíreniu ľudových tradícií a dobrého mena našej obce. Za toto jej patrí veľká vďaka.

V samotnom závere príhovoru predsedníčka  MO MS poďakovala oslávenkyni za dobrú a nekonfliktnú spoluprácu počas desiatich rokov ich spolupráce. Po tomto príhovore odovzdala riaditeľka Domu Matice slovenskej v Rožňave Ing. Zlatka Halková a Ivana Antalová Ďakovné listy od predsedu MS, Domu Matice slovenskej a obce Gemerská Poloma . Túto časť posedenia ukončila  emotívnou básňou Evka Žúdelová a popriala oslávenkyni veľa zdravia a optimizmu.

Mária Antalová, predsedníčka MO MS Gemerská Poloma

Comments

Feel free to leave a comment...
and oh, if you want a pic to show with your comment, go get a gravatar!