Prednáška o štúrovskej generácii na ZŠ akad. Jura Hronca v Rožňave

3 júna, 2022 by  

Rožňava – 02.06.2022

Fotogaléria DMS

ZŠ akademika Jura Hronca v Rožňave nesie meno po slávnom rodákovi z Gemera akad. Jurovi Hroncovi.  Jur Hronec bol matematikom svetového formátu, vedcom, pedagógom, predsedom Matice slovenskej i Slovenského národného múzea, kultúrnym činovníkom, zakladateľom a spoluorganizátorom piatich slovenských vysokých škôl. A práve túto školu navštívil 2. júna 2022 vážený hosť – predseda Matice slovenskej JUDr. Marián Gešper. Predniesol žiakom prednášku o štúrovcoch. Rok 2022 vyhlásila Matica slovenská za Rok odkazu štúrovcov. Až 13 štúrovcov má tento rok 200. výročia. Predseda Matice slovenskej v úvode vyzdvihol akademika Jura Hronca a aj fakt, že v Rožňave  študovali aj mnohí národovci v rámci 19. storočia. Zameral sa na významných mužov, ktorí Štúra obklopovali. Súvislostiam, ktoré tomu predchádzali a všetkým nitkám, ktoré štúrovskú generáciu formovali. Prednáška bola pre žiakov veľmi poučná, pán predseda výborne spolupracoval so žiakmi a žiaci s ním. Aktívne odpovedali na jeho otázky a na záver sa nebáli položiť aj niekoľko otázok. Za ich aktivitu boli odmenení knižnými publikáciami. Žiaci si takýmto spôsobom mohli prehĺbiť svoje vedomosti o našich  národovcoch.

Tatiana Tomková, DMS Rožňava

Comments

Feel free to leave a comment...
and oh, if you want a pic to show with your comment, go get a gravatar!