Štúrovci v súradniciach národných dejín

8 júna, 2022 by  

Martin – 07.06.2022

Fotogaléria  DMS

Fotogaléria Šani Lázár

Najvýznamnejší štúrovci, ktorí tento rok oslavujú okrúhle výročia narodenia, sa 7. júna 2022 stali stredobodom pozornosti v Martine. Pri príležitosti Roka odkazu štúrovcov 2022 si ich Matica slovenská uctila na slávnostnom kultúrnom podujatí vo svojej sídelnej budove a na Národnom cintoríne. „Odkaz slávnej štúrovskej generácie je v slovenskom národe stále živý, veď plody jej práce a celoživotného úsilia využívame dodnes. Či už hovoríme o spisovnej slovenčine, národnej svojbytnosti a štátnej suverenite alebo dokonca vojenských historických tradíciách. Štúrovci v 19. storočí reprezentovali Slovákov v čase národnostného útlaku a tvrdých perzekúcií, keď za slová o zlepšení národnej, sociálnej a vzdelanostnej úrovne končili mnohé naše osobnosti vo väzení. Venovaním aktuálneho roka 2022 odkazu štúrovcov im prejavujeme vďaku aj za to, že ako moderný a emancipovaný národ Európy sme dosiahli život v slobodnej, samostatnej a demokratickej Slovenskej republike,“ povedal predseda MS Marián Gešper. Zároveň zdôraznil, že je dôležité, aby boli štúrovci neustále prítomní v povedomí každej nastupujúcej generácie. Matičné kultúrne podujatie s názvom Štúrovci v súradniciach národných dejín sa začalo na nádvorí druhej historickej budovy Matice slovenskej v Martine. Začiatok programu bol venovaný deťom a mladej generácii. Detskí návštevníci si mohli pozrieť divadelnú scénku s názvom Štefan Marko Daxner, prihovoril sa im predseda Matice slovenskej Marián Gešper a vypočuli si aj vystúpenie hudobného dua Jablko v župane.  Program pokračoval v historických priestoroch druhej budovy Matice slovenskej. Návštevníci si mohli prezrieť sídelnú budovu ustanovizne ako národnú kultúrnu pamiatku v rámci otvorených dverí. Nazrieť mohli do kancelárie predsedu MS, sprístupnený bol aj archív a v priestoroch novej bibliotéky boli vystavené archívne klenoty. Medzi nimi aj národná kultúrna pamiatka – originálne Stanovy Matice slovenskej z roku 1863, uchovávané v zdobenom obale. Vernisáž výstavy Odkaz štúrovskej generácie sa začalo vystúpením DFS Cipovička a prihovoril sa aj autor výstavy doc. Pavol Parenička. Nasledoval hlavný bod programu – slávnostné odhalenie busty Štefana Marka Daxnera v aleji národných dejateľov na nádvorí. Hostí privítal Mužský spevokol Dr. Samuela Daxnera z Tisovca a Peter Schvantner sa porozprával s historikom doc. Pavlom Pareničkom o Daxnerovi. Nechýbali ani príhovory vzácnych hostí. Následne sa zhromaždenie presunulo v alegorickom sprievode mestom na Národný cintorín, kde delegácie položili vence na hroby Janka Kráľa, Jána Francisciho, Jána Kalinčiaka, Štefana Marka Daxnera, Samuela Dobroslava Štefanoviča a Samuela Galandu pri príležitosti dvojstého výročia ich narodenia.

Comments

Feel free to leave a comment...
and oh, if you want a pic to show with your comment, go get a gravatar!