Jubilejná Vatra zvrchovanosti

16 júla, 2022 by  

Nižná Slaná 15.07.2022

fotogaleria TT

Na Trojici v Nižnej Slanej sme si 15.07.2022 pripomenuli dôležitý medzník našich dejín. Zapálením Vatry zvrchovanosti si pripomíname 30. výročie Deklarácia Slovenskej národnej rady o zvrchovanosti Slovenskej republiky.  Je to uznesenie Slovenskej národnej rady zo 17. júla 1992, v ktorom poslanci národnej rady požadovali samostatnosť Slovenska. Deklarácia bola súčasťou procesu, ktorého vyvrcholením bol rozpad ČSFR a vznik samostatnej Slovenskej republiky 1.januára 1993. Starosta obce Tibor Jerga privítal všetkých prítomných. Martin Gallík sa za organizátorov poďakoval za skvelú prípravu podujatia, za aktívnu účasť matičiarov a za výbornú náladu, ktorú si so sebou doniesli. Následne nám Tomáš Ladňák  priblížil, prečo sa zapaľujú matičné ohne a vatra zvrchovanosti. Toto podujatie bolo umocnené milou udalosťou a to uvítaním do života Spevníka piesní z repertoáru Folklórnej skupiny HRABINA z Nižnej Slanej. Akt uvítania realizovala Janka Ilčisková a Mária Lukáčová farebnými stuhami.  Autorovi Ing. Martinovi Gallíkovi, aj všetkým členom FSk Hrabina ďakujeme za zachovanie piesní v pôvodnom nárečí, čo je obohatením pre všetkých záujemcov o ľudovú pieseň. Následne sa pristúpilo k zapáleniu vatry a hrdo sa spievala štátna a matičná hymna. Veľké poďakovanie patrí domácim matičiarom a Dobrovoľnému hasičskému zboru Nižná Slaná a všetkým, ktorí sa podieľali na tomto krásnom podujatí za zvukov prekrásnych piesní a dobrej nálady.

TT

Comments

Feel free to leave a comment...
and oh, if you want a pic to show with your comment, go get a gravatar!