Odhaľovanie busty Vladimíra Mináča a spomienka na našich rodákov

11 augusta, 2022 by  

Rimavská Sobota – 10.08.2022

Fotogaléria DMS

Na Námestí Š. M. Daxnera v Rimavskej Sobote 10.08.2022 slávnostne odhalili bustu slovenského prozaika, esejistu, publicistu, kultúrneho a politického činovníka, predsedu Matice slovenskej, Vladimíra Mináča, rodáka z Klenovca. Alej dejateľov v Rimavskej Sobote sa tak rozrástla o ďalšieho národovca. Na slávnostnom akte sa zúčastnili významní hostia. Vladimír Mináč ml., Marián Gešper, Róbert Fico a mnoho iných. Nechýbali tam ani matičiari z celého nášho okresu. Príhovory hostí, odhalenie busty, fotografovanie a aj obdivuhodný kultúrny program. Chceme sa poďakovať organizátorom za nádherný zážitok. Bolo to krásne podujatie s výnimočnými ľuďmi. No naša cesta v Rimavskej Sobote sa neskončila len týmto podujatím. Prišli sme si pripomenúť aj rodákov z Gemerskej Polomy, Petra Kellnera Hostinského a Petra Madáča, ktorí svoju životnú púť ukončili práve tu. Našou prvou zastávkou bol cintorín v Dúžave, kde je pochovaný Peter Madáč. Kríž na jeho hrobe síce chýbal, ale našťastie miesto jeho posledného odpočinku sme našli. Starostka obce Gemerská Poloma, Lillian Bronďošová našim matičiarom krátkym príspevkom pripomenula život Petra Madáča, ktorému vďačíme za počiatky verejného zdravotníctva a vyzdvihnutie dôležitosti pôrodnej starostlivosti. Bolo len málo takých ľudských fenoménov, akým bol Peter Madáč. Počas 33 ročného nepretržitého štúdia získal dva vysokoškolské diplomy a to ako lekár – fyzikus a ako magister teológie ev.a.v. cirkvi. Stal sa veľkou osobnosťou v dejinách humánneho i veterinárskeho lekárstva a farmácie feudálneho Uhorska, bol tvorcom významnej etapy slovenských dejín. Našou ďalšou zastávkou bol cintorín v Rimavskej sobote, kde je pochovaný Peter Kellner Hostinský, ktorý bol „pobočníkom Ľudovíta Štúra“ a svojimi postojmi významne ovplyvňoval celý priebeh národného hnutia počas celých 40. rokoch 19. storočia. Jeden z najvýznamnejších politických, vedeckých, kultúrnych i literárnych zjavov svojej doby, najvšestrannejší a najvzdelanejší štúrovec a tiež jeden z najvýznamnejších Slovákov 19. storočia. Patril medzi najaktívnejších členov Slovanského ústavu i celého štúrovského hnutia. Bol spoluzakladateľom spolku Tatrín a hlavným  redaktorom Slovenských národných novín s prílohou Orol tatranský, ktoré sa stali najvýznamnejším slovenským periodikom tých čias. Stal sa správcom Jednoty mládeže slovenskej – najpočetnejšej organizácie slovenských študentov. Angažoval sa pri zakladaní časopisu Sokol. Významne prispel ku vzniku prvého slovenského gymnázia v roku 1862 v Revúcej a sa stal zakladajúcim členom Matice slovenskej v Martine. Presne 10. augusta mal 149. výročie úmrtia a tak sme k jeho hrobu položili veniec vďaky. Vďaky za všetko, čo pre náš národ urobil, aj keď sa nedostal do školských učebníc. Predsedníčka Miestneho odboru Matice slovenskej v Gemerskej Polome, Mária Antalová, nám nad jeho hrobom pripomenula, akým veľkým človekom bol. Chcem sa poďakovať všetkým účastníkom nášho výletu do Rimavskej Soboty, za krásny deň, ktorý sme strávili pripomínaním si našej slovenskej histórie a ďakujem Matici slovenskej, ktorá nám zabezpečila autobus na toto nezabudnuteľné podujatie.

Tatiana Tomková, DMS Rožňava

 

 

Comments

Feel free to leave a comment...
and oh, if you want a pic to show with your comment, go get a gravatar!