Septembrové stretnutie našich nadaných Gemerčanov

16 septembra, 2022 by  

Rožňava – 14.09.2022

Fotogaléria

Projekt „Zviditeľňovanie nadaných ľudí a umelcov, ktorí žijú, alebo pochádzajú z bývalej Gemersko-malohontskej župy “ pokračuje aj v septembri.  14.septembra 2022 sa uskutočnila ďalšia beseda v priestoroch kaviarne Lukia´s Louge&More. Riaditeľka Domu Matice slovenskej v Rožňave nám postupne predstavila našich hostí.  Prof. h. c. prof. Ing. Ondrej Hronec, DrSc., prof. emeritus je jednou z celoslovensky najvýznamnejších osobností v oblasti tvorby a ochrany životného prostredia. Pôsobil ako pedagóg a vedec na Slovenskej poľnohospodárskej univerzite v Nitre, na jej detašovanom pracovisku v Košiciach, neskôr na Univerzite veterinárneho lekárstva v Košiciach, Prešovskej univerzite v Prešove a v na Stredoeurópskej vysokej škole v Skalici. Pôsobil aj na Katedre environmentálneho manažmentu Fakulty manažmentu PU v Prešove, kde je jednou z kľúčových osobností výskumu dopadov negatívnych antropogénnych vplyvov na kvalitu životného prostredia a na kvalitu života v regiónoch.Patrí k zakladateľom environmentálneho vzdelávania na slovenských univerzitách. Mnoho vysokoškolských učebníc, monografií, skrípt, vedeckých a odborných príspevkov svedčí o jeho erudovanosti a robí ho známym nielen doma, ale aj vo svete. Prispieva do vedeckých, odborných, populárnych, literárnych a náboženských časopisov. Samostatne a v spoluautorstve vydal viac ako desať odborných publikácií. Známe sú aj jeho dokumentárne filmy z oblasti ochrany a tvorby životného prostredia: Pôda volá SOS (1985), Aj pôda môže ochorieť (1998), Zázračná rastlina (2003), Pôda v ohrození (2008), Aby človek nezničil nebesá i zem (2010) a iných dokumentov o poľnohospodárstve, životnom prostredí a udržateľnom rozvoji. Ako publicista a scenárista sa zaoberá históriou slovenskej vedy a kultúry a jej osobnosťami. Je autorom viacerých kníh o spoločenskom živote a dejinách rodného Gočova a jej významnom rodákovi Jurovi Hroncovi. Je autorom rozhlasových literárnych a dramatických pásiem a relácií, napísal tiež viacero televíznych scenárov. Napísal scenáre filmových dokumentov o Pavlovi J. Šafárikovi, Samovi Tomášikovi, Aurelovi Stodolovi, Kornelovi Ivanovi Halátovi a Jurovi Hroncovi. Založil Občianske združenie pre zachovanie pamiatky Jura Hronca a je jeho čestným predsedom. A pretože za každým úspešným mužom stojí žena, medzi našich hostí patrila aj Daniela Hroncová – Faklová. Etnografka, spisovateľka a publicistka.  Je autorom múzejnej expozície pamätného domu Jura Hronca v Gočove. Narodila sa v rodine evanjelického farára Daniela M. Faklu. Vyrastala na fare v Radvani približne sto rokov po Sládkovičovi. Vyštudovala SVŠ v Banskej Bystrici; v Bratislave na FiF UK absolvovala odbor národopis. Pracovala v Stredoslovenskom múzeu v Banskej Bystrici, Liptovskom múzeu v Liptovskom Hrádku, Regionálnom kultúrnom stredisku v Liptovskom Mikuláši. Bola riaditeľkou Múzea Janka Kráľa v Liptovskom Mikuláši, šéfredaktorkou v ev. a. v. cirkevnom vydavateľstve Tranoscius Liptovský Mikuláš a editorkou Stredoeurópskej vysokej školy v Skalici (SEVS). Dlhodobo spolupracovala so Slovenským rozhlasom v Bratislave a v Banskej Bystrici. Publikovala pod menami Daniela Komárová, Daniela Faklová, Daniela Komárová-Faklová a pod pseudonymom Daniela Medzihradská. Pravidelne uverejňovala články o javoch ľudovej kultúry, o osobnostiach literárneho, náboženského života. Knižne vydala novelu Čas rozdelenia (1997), texty k publikáciám Donovaly (2001), Liptovský Mikuláš – mesto v krajine (2001), Ružomberok: Ukladanie do pamäti (2002), Liptovský Mikuláš – Príbeh Mesta  (2002, 2003)text k monografii Jur Hronec z Gočova (2008). Vydala knihu literatúry faktu …a lipa o ňom tíško šumí (s Danielom M. Faklom, 2010) –  o živote a diele Andreja Sládkoviča a novelu Mamele (2010), román Urodzená (2014). Napísala rozhlasové hry Hniezdo (2001) a O hrúbku panela (2005). Je autorkou desiatok rozhlasových scenárov – scénických programov o tradičnej ľudovej kultúre, folklóre, literárnych a historických osobnostiach. Slovenský rozhlas v Banskej Bystrici odvysielal jej cykly Po slovenských stoliciachZ maľovanej truhliceStudnica. Jej rozhlasové publicistické žánre  odzneli aj v rádiu Slobodná Európa. Je autorkou mnohých odborných, populárnych a publicistických príspevkov v periodikách, monografiách múzeí i metodických materiálov z oblasti muzeológie a národopisu. Svoje dielka nám prišla predstaviť Judita Krajčiová. Počas besedy nesedela so založenými rukami, ale tvorila. A môžeme konštatovať, že jej tvorba mala veľký úspech. Judita Krajčiová sa narodila v Rožňave a vyrastala v obci Ardovo v okrese Rožňava. Po základnej škole študovala na Gymnáziu P. J. Šafárika v Rožňave neskôr absolvovala pomaturitné štúdium cestovného ruchu na Strednej hotelovej škole v Kežmarku. Po štúdiu sa zamestnala v cestovnej kancelárii  Čedok v Rožňave, neskôr v podniku zahraničného obchodu Transakta Bratislava. Po materskej dovolenke sa vrátila do Rožňavy, kde pracovala v Turistickom informačnom centre a od r. 2001 až doteraz pracuje v SNM-Múzeu Betliar, najskôr ako sprievodkyňa a od r.2014 ako vedúca Oddelenia marketingu, PR a múzejnej pedagogiky.  Popri práci nezabudla na svoje koníčky. Najprv to bola ľudová výšivka, neskôr kresba a akvarely. Kreslila a maľovala hlavne architektúru, krajinky ale aj portréty. Posledných pár rokov sa venuje hlavne maľbe  na hodváb. Maľuje šatky a šály podľa svojej fantázie, niekedy odvážnejšie farebné kombinácie, inokedy zase jemnejšie, tlmenejšie farby. Vzory si vyberá aj kvetinové (vlčie maky, slnečnice, kosatce, tulipány, margaréty), aj geometrické vzory, ktoré tak trochu evokujú retro módu 60-tych  a 70-tych rokov, ale aj abstraktné vzory.  Šatky a šály, ktoré vytvára sú originály, je to ručná práca, ktorú robí veľmi rada a preto sú aj vhodným módnym doplnkom pre odvážne a jedinečné ženy, ktoré ocenia originalitu dizajnu a to, že ich nositeľke prinesú radosť, lebo sú vyrobené ručne a s láskou.  Pre spríjemnenie celej atmosféry nás svojím spevom prišli potešiť Modré fialky z Rudnej. Šikovné ženičky, ktoré sa spevu začali venovať až v dôchodkovom veku.  Spevácka skupina vznikla v roku 2014 . Je to amatérska skupina na báze dobrovoľníctva, bez hudobného doprovodu. V repertuári prevláda hlavne spev a recitácia. Zakladateľkou skupiny je Mária Kohuláková. Katarína Dobošová a Icuka Dobošová patria medzi prvé členky a spievajú až dodnes. Veľkou oporou im bola Jolana Renčoková, ktorá bola nápomocná pri zostavovaní programu na rôzne vystúpenia. Vekové rozhranie členov je od 66 do 82 rokov. Majú sa sebou množstvo vystúpení. Vystupujú v krojoch, a aj vo svojich vlastných odevoch. O spestrenie kostýmov doplnkami sa im vždy postará šikovná krajčírka Katarína Dobošová. Ďakujeme za pekné a veľmi pohodové stretnutie všetkým účinkujúcim ako aj Kaviarni Lukia´s Lounge&More za poskytnuté priestory, Danke Lackovej (Lada Kreatív) za spomienkové medovníčky a všetkým prítomným, ktorí si našli čas a prišli na naše milé stretnutie. Tešíme sa na ďalšiu našu besedu, ktorá sa uskutoční v októbri.

TT

 

 

 

Comments

Feel free to leave a comment...
and oh, if you want a pic to show with your comment, go get a gravatar!