Drienčany ožili rozprávkou

24 októbra, 2022 by  

Drienčany – 20.10.2022

Fotogaléria

Obec Drienčany sa po krátkej prestávke stala opäť centrom slovenskej rozprávky. Gemersko –  malohontské osvetové stredisko,  Obec  Drienčany a ECAV Drienčany organizovali celoslovenské kolo súťaže v prednese slovenskej rozprávky Zlatá podkova, zlaté pero, zlatý vlas. Súťaž sa konala 20. októbra 2022 v pôsobisku Pavla Emanuela Dobšinského. Za rožňavský okres nás reprezentoval Teo Szőllős z Katolíckej základnej školy sv. Jána Nepomuckého v Rožňave, Matúš Frič z Gymnázia P. J. Šafárika v Rožňave a Simona Dienesová zo Základnej školy, Pionierov 1 v Rožňave. Po slávnostnom otvorení súťaže nasledovalo literárne pásmo venované 200. výročiu narodenia Jána Francisciho Rimavského, 200. výročiu narodenia Štefana Marka Daxnera a 165. výročiu narodenia Terézie Vansovej. Krásne pásmo nám predviedli členovia odbornej poroty. Súťažiaci sa rozdelili do svojich kategórií, kde predviedli svoj najlepší výkon. Porota mala pred sebou ťažké rozhodnutie. A kým sa porota radila, deti so svojimi učiteľmi navštívili Pamätnú faru Pavla Emanuela Dobšinského – Múzeum slovenskej rozprávky. Po chutnom obede sa konala beseda so spisovateľkou píšucou pre deti Katarínou Gillerovou. A nastalo dlho očakávané vyhodnotenie a odovzdanie cien. Pri vyhlasovaní výsledkov nás milo prekvapila správa, že Rožňava získala ocenenie. V prvej kategórii sa na prvom mieste umiestnil Teo Szőllős. Srdečne mu blahoželáme. Blahoželáme aj ostatným súťažiacim a želáme im veľa ďalších úspechov. Poďakovanie patrí všetkým organizátorom, pedagógom a rodičom za prípravu detí a vedenie ich k literatúre a  k umeleckému prednesu. Ďakujeme za krásnu atmosféru v Drienčanoch a už teraz sa tešíme na ďalší ročník súťaže.

Tatiana Tomková

 

 

Comments

Feel free to leave a comment...
and oh, if you want a pic to show with your comment, go get a gravatar!