Stretnutie členov MO MS v Honciach

22 novembra, 2022 by  

Honce – 19.11.2022

Fotogaléria

Pochmúrne jesenné počasie nenarušilo plánovanú akciu Miestneho odboru Matice slovenskej v Honciach. Jej členovia sa stretli 19.11.2022 na výročnej členskej schôdzi, aby spoločne prehodnotili uplynulé obdobie. Počtom menšia členská základňa, ale na stretnutia bohatá. 74% účasť na zasadnutí svedčí o súdržnosti a národnej hrdosti jej členov. Naše zasadnutie sme otvorili štátnou hymnou a privítali sme našich hostí – riaditeľku Domu Matice slovenskej v Rožňave Ing. Zlaticu Halkovú a pracovníčku MS v Rožňave Tatianu Tomkovú. Schôdzu viedla predsedníčka MO MS v Honciach Mária Lukáčová, ktorá predniesla aj správu o činnosti miestneho odboru. Slovo odovzdala Vladimírovi Tökölymu, ktorý si pripravil hodnotnú prednášku o živote a tvorbe štúrovcov, ktorí pôsobili aj v našom blízkom okolí. Prihovorila sa nám aj riaditeľka Domu MS v Rožňave Ing. Zlatica Halková, s ktorou sme v diskusii hovorili o návrhoch a spolupráci na aktivitách v roku 2023. Tak ako si pripomíname sviatky a výročia v dejinách nášho národa, u nás nezabúdame ani na jubilantov. Pozdravom a blahoželaním sme im prejavili úctu a vďaku za šírenie národnej hrdosti a zachovávanie dedičstva našich predkov. Naše zasadnutie sme ukončili matičnou hymnou  „Kto za pravdu horí“.

Mária Lukáčová, predsedníčka MO MS Honce

 

 

 

Comments

Feel free to leave a comment...
and oh, if you want a pic to show with your comment, go get a gravatar!